Radslavice Radslavice - škola
Drobečková navigace

Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace 

Novinky - školní rok 2013 / 2014

 • Mc Donaldś cup 2014

 

 

 

 

 

V úterý 15. 4. 2014 se vybraní žáci 2. a 3.ročníku zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje žáků základních škol Mc Donaldś cup, který se konal na stadionu TJ Spartak Přerov. Přes chladné a deštivé počasí  hráči bojovali jako tygři, obsadili 3. místo a postupují do okresního kola. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 • Ředitelské volno

Ředitelka ZŠ a SMŠ Radslavice vyhlašuje na 9. 5. 2014 ředitelské volno..

 • Velikonoční dílny  foto
 • Exkurze ve SVČ BIOS Přerov

Středisko volného času BIOS Přerov nabízí školám speciální programy enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Žáci čvrtého a pátého ročníku byli v pondělí 7.4. 2014 na jednom z těchto programů. Doplnili si tak teoretické i praktické znalosti z přírodovědy a prožili krásné dopoledne pozorováním ekosystému rybníka pod vedením pedagogů střediska ekologické výchovy.

foto

 

 • Velikonoční dílny

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy na VELIKONOČNÍ DÍLNY, které se uskuteční v úterý 8. dubna 2014 od 7.45 do 12.30 hodin.
V dílničkách budeme vyrábět velikonoční košíček, slepičku ze slámy, látkové kraslice, dekorační velikonoční misku s obilím a keramickou ovečku.
Přijďte se naladit na svátky jara. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Výstavka z velikonočních dílen a současně Den otevřených dveří proběhne
ve středu 9. dubna od 8 do 17 hodin.

 

 

 • Pracovní činnosti netradičně

Ve čtvrtek 20.3. 2014 si žáci 4. a 5.ročníku vyrobili v hodině Pracovních činností slavnostní RAUT. Připravili zdravé pomazánky, saláty a vše prostřeli na velký stůl. Poté začala ochutnávka a výměna receptů. Všichni si moc pochutnali.   foto

 

 

 

 • Poděkování

Děkujeme všem rodičům, prarodičům a zaměstnancům školy, kteří se podíleli na přípravě plesu. Také těm, kteří věnovali dárky do tomboly, zakoupili si vstupenky, a kteří svou účastí na plese podpořili tuto akci. Dále děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas nebo suroviny na pečení výborného občerstvení. Speciální poděkování patří paní Janáčkové za luxusní dort a roládu. Panu předsedovi SPZŠ M. Zlámalovi děkujeme za výbornou organizaci.
Eliška Petrášová, ředitelka školy.

 • Pozvánka na školní ples

Sdružení přátel Základní školy a Slaměníkovy mateřské školy
pořádá v sobotu 15. března 2014 od 20 hodin
v kulturním domě v Radslavicích

ŠKOLNÍ  PLES
K tanci a poslechu hraje FORMULE III.    Vstupné:  50 Kč
Bohatý program a občerstvení zajištěno.
V programu vystoupí také žáci základní školy.
Srdečně zvou pořadatelé.

 

 • Preventivní besedy pro žáky 3.- 5.ročníku

Besedy o dobrých vztazích mezi spolužáky vedených paní učitelkou z Centra RAJ Pavlovice pokračovaly před jarními prázdninami, tentokrát  s dětmi ze 3., 4. a 5.ročníku. Třeťáci pracovali s tématem Myšlenky a vztahy. Čtvrťáci a páťáci se zamýšleli nad složitější otázkou: Jak se bránit nátlaku? Také v životě dětí se občas vyskytnou problémové situace, které se učíme co nejlépe vyřešit.
foto

 

 • Preventivní besedy pro žáky 1. a 2.ročníku

Uvědomit si, co je dobré a co je špatné, je začátkem správné cesty, jak předejít nežádoucímu chování dětí. Centrum RAJ Pavlovice nabízí žákům besedy o dobrých mezilidských vztazích. V pátek 7.2. 2014 přijely do školy paní učitelky a besedovaly  s prvňáčky na téma "Já a moji kamarádi" a s druháky na téma "Jak spolu mluvíme". Práce se dětem moc líbila a určitě se projeví na pěkných vztazích ve třídách.  foto

 

 • Recitační soutěž

Ve čtvrtek 6. února 2014 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Z třídních kol zde postoupilo 14 žáků, kteří recitovali básně, na kterých pracovali se svými vyučujícími v hodinách literární výchovy. Výrazný přednes a dobrá paměť byla vstupenkou k úspěchu. Letos nás nejvíce zaujal Jindra Kukla ze 2.ročníku, Vendulka Janáčková ze 3.ročníku a z pátého ročníku Veronika Vybíralová a Lucie Nečasová. Tyto děti postupují do okresního kola v Přerově, kde budou v březnu reprezentovat naši školu.
Děkujeme za snahu a účast všem recitátorům a blahopřejeme vítězům.   foto

 • Plavecký výcvik

Žáci 1. - 3.ročníku jezdí každý týden v úterý na plavecký výcvik do Přerova. Už mají za sebou čtvrtou lekci. V osm hodin ráno jsou již nastoupeni u bazénu v družstvech a čekají na paní učitelku. V první části výcviku se děti rozcvičí, učí se dýchat do vody a trénují základní plavecké styly - prsa a znak. Potom následuje desetiminutová relaxace a prohřátí v páře. Ve druhé části výcviku trénují správné pohyby a polohy rukou i nohou při plavání a skoky do vody. Zbyde i čas na hraní a dovádění. Pak už rychle osprchovat, usušit se, převléct a odjezd autobusem zpátky do školy. Vždyť všechny čekají ještě dvě vyučovací hodiny. Úterý bývá pro děti náročným , ale zároveň nejoblíbenějším dnem v týdnu.  foto

 • Zápis do 1.třídy

             Seznam přijatých žáků dle čísel
            
Zápis do 1.třídy - foto

 • Zápis do první třídy pro rok 2014/2015

 se bude konat na ZŠ Radslavice v učebně Informatiky
  ve středu 22. ledna 2014 od 14.30 do 17 hodin

 • pro děti narozené v období od 1.9. 2007 do 31.8. 2008
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

S sebou vezměte:

 • svůj OP a rodný list dítěte
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (tiskopis je k dispozici v MŠ nebo na stránkách školy v záložce Tiskopisy)

Na místě zápisu vyplníte Zápisní list do 1.třídy.

Děkujeme, že jste si nás vybrali. Co vašim dětem nabízíme ? 

 • krásné třídy, přátelskou atmosféru, rodinné klima malé školy
 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících a pečujícího personálu  -kvalitní výuku dokladovanou výsledky SCIO testů žáků 5.ročníku
 • angličtinu od 1.třídy
 • perfektní vybavení ICT + výuku na interaktivních tabulích
 • projekty, akce, akademie, sportovní soutěže
 • spolupráci se zahraničními školami
 • školní družinu pro žáky 1. - 5. ročníku
 • ochranu dětí proti rizikovému chování
 • výbornou kuchyni

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat ve čtvrtek 16. ledna 2014
v 16 hodin v mateřské škole.

 • Začíná plavecký výcvik

V uterý 14. ledna 2014 začíná žákům 1., 2. a 3.ročníku plavecký výcvik na plovárně v Přerově. Plavání nahradí hodiny tělesné výchovy, rozvrh hodin bude upraven. Plavecký výcvik bude ukončen 1. dubna 2014.
Na hodiny plavání si žáci přinesou v podepsané igelitové tašce plavky, koupací čepici, ručník, mýdlo, hřeben. Děvčata s dlouhými vlasy budou mít pevný účes.
Prosíme rodiče, aby do 14.1. odevzdali třídním učitelkám lékařské potvrzení
o schopnosti žáka absolvovat plavecký kurz.

Dozor nad žáky po dobu plaveckého výcviku budou mít paní učitelky Vosmanská a Němečková a paní vychovatelka Holubková.

 • Foto z Vánočních dílen
  foto
 • Zpívání v kostele

aneb  "Ten vánoční čas, dočkali sme zas..."
Zveme všechny - malé i velké, mladší i starší do kostela v Radslavicích v pátek 20. prosince 2013 v 10 hodin na vánoční zpívánky s dětmi ZŠ a SMŠ Radslavice.
Těší se učitelé, žáci a zaměstnanci školy.

 • Vánoční dílny 2013

Srdečně zveme rodiče, prarodiče a přátele školy
na VÁNOČNÍ DÍLNY 2013, které se uskuteční v budobě ZŠ v úterý 17.prosince od 7.45 do 12.30 hodin. Vyrobíte si vánoční dekorace, betlém, březového andílka, keramický svícen a vánoční přání. Těšíme se na společné vánoční tvoření.
Výrobky z vánočních dílen si můžete přijít prohlédnout ve středu 18.12. od 8.00 do 17 hodin v rámci Dne otevřených dveří ZŠ Radslavice.           
Učitelé, žáci a zaměstnanci školy.

 • Vánoce na dědině

V pátek 13. prosince 2013 jsme jeli na výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Procházeli jsme Valašskou dědinou a postupně jsme se seznámili s tradičními  zimními pracemi, přípravami Vánoc a vánočními zvyky. V malebných chaloupkách bylo příjemné teplo z vyhřátých pecí, voněly tu perníčky, med a bylinkové čaje. Navštívili jsme dokonce i starou školu a zazpívali jsme si s panem učitelem koledy. Cestou jsme potkali Mikuláše, bílé čerty a tajuplné Lucky. Z olova jsme věštili budocnost - zdraví, štěstí a pohodu z vánočního naladění, kterou jsme si všichni odvezli domů. Byl to krásný výlet.  foto

 • Vánoční besídka

Vánoční besídka 12.12. 2013 - foto
Za fotografie děkujeme panu Karlu Prinzovi.

 • Mikulášování

5.prosince, jak velí tradice, chodívá k hodným dětem Mikuláš s anděly. Ani letos nezapomněl přijít do školy. Vzal však s sebou také i pořádnou skupinu čertů, což znamená, že někteří žáci mají přece jenom v nebi nějaký ten vroubek. Všichni nakonec slibovali, že se polepší, a tak jim Mikuláš hříchy odpustil, a ještě k tomu přidal sladkou odměnu.
Letošní Mikulášská nadílka však byla dvojnásobná. Děti ze školy i školky čekal u prodejny potravin COOP další Mikuláš s anděly  a čertem, a rozdával dětem balíček dobrůtek.
Mikuláši, andělé, čerti, moc děkujeme a slibujeme, že budeme celý rok hodní!   foto

 • Pozvánka na VÁNOČNÍ BESÍDKU


Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,
dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali
na VÁNOČNÍ BESÍDKU  dětí SMŠ a žáků ZŠ Radslavice,
která se bude konat ve čtvrtek 12. prosince 2013 v 16 hodin
v kulturním domě.
Těší se na Vás žáci, učitelé a ostatní pracovníci školy.

 • Mikulášování

Milí rodiče,
ve čtvrtek 5.prosince 2013 přijdou do školy a školky čerti, Mikuláš a andělé. Prosím Vás, abyste informovali třídní učitelku, pokud si nepřejete, aby se Vaše dítě mikulášské nadílky zúčastnilo. Děkuji Vám.  Petrášová Eliška

 • Tonda Obal na cestách

V pátek 6.12. 2013 se uskutečnila beseda, která dětem objasnila mnohé otázky a mýty v oblasti třídění a recyklace odpadu. Děti si vyzkoušely roztřídit různé druhy odpadu do správných kontejnerů, prostřednictvím videoprojekce nahlédly do spaloven, sběrných dvorů a firem zabývajících se recyklací. Děti se utvrdily v tom, že třídit odpad má skutečně velký význam, protože jen touto cestou je možné recyklovat a alespoň částečně se zbavit  množství odpadu, který kažný z nás vyprodukuje.  foto

 • Plán akcí na měsíc prosinec

Plán akcí na měsíc prosinec v ZŠ.

 • Sběr starého papíru

Sbírejte s námi starý papír!

Prosíme žáky, rodiče, prarodiče a přátele školy, aby nám pomohli sbírat starý papír. Kontejner je přistaven u školní zahrady. Výtěžek ze sběru papíru bude využit ve prospěch dětí naší školy. Počet nasbíraných kilogramů papíru nahlaste třídním učitelům. Nejlepší sběrači dostanou na konci školního roku hodnotné odměny. Děkujeme za spolupráci.

 

 • Cvičení požárního poplachu

V pondělí 14.10. dopoledne se uskutečnilo takticko - prověřovací cvičení jednotek požární ochrany ve škole. Požár byl simulován v prostorách kotelny. Při sčítání žáků na shromaždišti byly zjištěny chybějící děti. Průzkumné skupině hasičů se podařilo zakrátko pohřešované děti vypátrat.
Cvičení proběhlo podle plánu a prověřilo vzájemnou spolupráci a akceschopnost zúčastněných jednotek požární ochrany. Žáci a učitelé školy si vyzkoušeli, jak co nejrychleji opustit budovu školy v případě krizové situace. foto

 • Beseda s Policií ČR

V rámci realizace dopravní výchovy se na naší škole 11. 10. konala beseda s příslušníkem Policie ČR. Beseda byla vedena formou zajímavé prezentace. Paní Mgr. M. Zajícová si pro děti připravila informace týkající se základních návyků bezpečného chování doma, na ulici, správného a bezpečného zacházení s telefonem, televizí a internetem. Pomocí her, scének a modelových situací se naučili, jak správně reagovat na otázky cizích lidí, a jak se chovat v nebezpečných situacích. V jedné z těchto činností si zkusili i identifikaci podezřelého. Na závěr si získané informace ověřili krátkým testem.

 • Návštěva SVČ BIOS Přerov

V pondělí 7.10. 2013 jeli žáci 2. a 3. ročníku do SVČ BIOS Přerov na přírodovědnou přednášku. První část programu probíhala v parku Michalov, kde jsme poznávali listnaté stromy v barvách podzimu a zkoumali jsme jejich listy a kůru. Druhá část programu probíhala v klubovně, kde jsme se dověděli, jak Slunce ovlivňuje život na Zemi a proč se střídá roční období. Nové informace se nám budou hodin v hodinách prvouky. foto

 • Drakiáda

SPZŠ Radslavice srdečně zve všechny děti, rodiče a prarodiče
na tradiční D R A K I Á D U, která se uskuteční v pátek 11.října 2013 od 16 hodin na výcvikové hřišti.
Dobrou náladu a draky s sebou. Občerstvení zajištěno.
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín.
foto
 

 

 • Ve škole natáčela ČT Ostrava

Znáte televizní program „Šikulové“? Jedná se o vzdělávací pořad České televize Ostrava, který je určen pro všechny tvořivé děti.

Když jsme v květnu minulého školního roku projevili zájem o natáčení pořadu na naší škole a poslali ČT Ostrava digitální pozvánku, netušili jsme, že se naše přání stane skutečností. Ve čtvrtek 3. října 2013 skutečně přijel do školy televizní štáb. To, co jsme doposud obdivovali jen na televizní obrazovce, jsme si vyzkoušeli naživo. Jana a Ivo, moderátoři programu, nás naučili, jak si vyrobit ptáčky z fólie a ze starých časopisů, krmítko z PET lahve a cirkusového artistu. Dokonce jsme pekli jablečný štrúdl u paní Janáčkové a byli jsme svědky zajímavého pokusu. Kdo nevěří, může si přečíst na hlavních dveřích školy: OVĚŘENO – tady se učí ŠIKULOVÉ!
Na televizní záznam pořadu „Šikulové“, který byl natočen na ZŠ Radslavice se můžete podívat v druhé polovině listopadu. Termín bude ještě upřesněn. Určitě dáme všem dětem, rodičům a přátelům školy včas vědět.  foto

 • ABRAKA MUZIKA

V pátek 27.9. 2013 jsme byli na výchovném koncertě skupiny ABRAKA MUZIKA. Kromě pěkných písniček nám nabídla hudební skupina odlehčené zamyšlení nad finanční gramotností lidstva od výměnného obchodu až po kreditní karty a internetové bankovnictví. Legrační scénky nám připomněly opatrnost a zodpovědnost při zacházení s penězi. foto

 • Bezpečně do školy

Dorazit bezpečně do školy a zpět domů je prvořadým a každodenním úkolem našich dětí. Prvňáčci a druháci procházeli komunikace v okolí školy, učili se přecházet vozovku na místech, kde je vyznačen přechod pro chodce. Vyhledávali a poznávali dopravní značky. Prošli si doporučenou nejbezpečnější trasu od školy k autobusové zastávce a zpět. Rozpoznávali nebezpečná místa kolem hlavní komunikace vedoucí obcí. Vyzkoušeli si chování v modelových dopravních situacích. Zopakovali si telefonní čísla tísňového volání a správnou reakci na možnou dopravní nehodu. Své znalosti si pak ověřili v dopravní soutěži. foto

 • Přijďte si prohlédnout novou školní kuchyni !

 • Ukázky dravců a sov

V úterý 10.9. 2013 proběhl výukový program "Letové ukázky dravců a sov", kterého se zúčastnily všechny třídy naší školy, tedy 1. - 5. ročník a děti z mateřské školy.  Výklad o životě dravců a sov byl velice zajímavý a zábavný. Děti si mohly vyzkoušet přílet dravce na ruku, sledovaly výjimečné letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu, byly přezkoušeny z nově nabytých poznatků a  také si pohladily sovičku Rozárku.  foto

 • Zahájení školního roku 2013/2014

V pondělí 2.září 2013 se znovu otevřely brány škol a usměvavé, odpočinuté děti vcházely do připravených učeben.
Žáky naší školy přivítala po prázdninách paní ředitelka a pan starosta obce spolu s ostatními pedagogy a pracovníky školy. Hlavní pozornost však byla věnována nejmenším dětem - novým prvňáčkům, pro které je vstup do první třídy slavnostním aktem. Všem žákům přejeme, aby jim energie načerpaná o prázdninách dlouho vydržela a vynaložené úsilí přineslo výborné výsledky.                                    foto
                                                                     Ať sluníčko stále svítí
                                                                     a máme pořád hezký den.       
                                                                     A když přijde někdy mráček ? 
                                                                     Chce to trochu snahy jen. 

 

 • Organizace zahájení školního roku

Vítáme ve škole nové prvňáčky
a přejeme jim mnoho úspěchů a radosti z poznávání nového.

Pondělí 2.9. 2013

7.50 h          Sraz před bočním vchodem školy
8.-8.30 h     Slavnostní zahájení šk. roku v půdní vestavbě školy
                     za přítomnosti představitelů obce.
                     Prvňáčky povedou do třídy žáci 5.ročníku.
8.30-9.15 h Uvítání dětí paní učitelkou. Poté se rodiče odeberou
do 
školní družiny k vyřízení dalších formalit (přihláška do ŠD, stravování ve školní jídelně...)

Ostatní třídy končí v 9 hodin, provoz ŠDdo 12 hodin.

Úterý 3.9. 2013

1.třída má pouze 3 vyučovací hodiny (adaptační dny), výuka končí v 10.30 hodin,
všichni prvňáčci přechází do ŠD, kde si je rodiče mohou vyzvedávat.
V ostatních  třídách bude probíhat vyučování dle rozvrhu hodin. 

Začíná pravidelný provoz ŠD od 6.30 do 16.00 hodin.

Od středy 4.9. 2013

začne ve všech třídách probíhat řádné vyučování podle rozvrhu hodin.

Školní stravování

      2.9. 2013 pouze pro předem přihlášené žáky
od 3.9. 2013 se vaří pro všechny přihlášené žáky

Výdej obědů od 12.15 do 13.30 hodin.
Stravné se platí předem u vedoucí školní jídelny, a to v budově MŠ.

Provoz mateřské školy

Od pondělí 2.9. 2013 začne provoz mateřské školy ve všech odděleních v plném rozsahu,
tj. od 6.15 do 16.00 hodin.      

            

Projekt partnerství škol
ZŠ Radslavice (ČR)
ZŠ Zlotniki (PL)
Vítězné logo vytvořila  Veronika Jemelková
Projekt PARTNERSTVÍ ŠKOL
Logo Zlotniki - Radslavice.bmp
Robert Fulghum
O všechno se rozděl.
Uklízej po sobě.
Nikoho nebij.
Neber nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš,
řekni promiň.

Trochu se uč
a trochu přemýšlej
a každý den trochu maluj
a zpívej a kresli
a tancuj a hraj si
a pracuj.


http://www.radslavice.cz/skola/index.php?nid=6757&lid=cs&oid=3617382
ov[2].bmp
http://www.radslavice.cz/skola/index.php?nid=6757&lid=cs&oid=3617390
http://www.radslavice.cz/skola/index.php?nid=6757&lid=cs&oid=3617402
Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS
LOGO[1].jpg
Náš projekt získal evropské ocenění !
ZŠ Radslavice získala za projekt Comenius AMAZING EUROPE Evropskou jazykovou cenu LABEL 2010. Slavnostní předávací ceremonie se uskutečnila 8.10. 2010 v Praze.
Za odměnu jsme navštívili LEGOLAND v Mnichově !
EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg
EU - peníze školám
Plakat.JPG
Slaměníkova mateřská škola
Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp
Základní škola dnes
Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg
Citát:
"Má-li se člověk
  stát člověkem,
  musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
  co jiného než papoušek
  s krásným peřím."

  Jan Amos Komenský
logo školy
radslavice_footer.png