Radslavice - škola

Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice,
příspěvková organizace 

Novinky - školní rok 2018 / 2019

škola1.JPG

 • Foto - vánoční dílny 10.12. 2018
 • Pozvánka na vánoční besídku

besídka.jpgSrdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele ZŠ a SMŠ Radslavice
na tradiční
VÁNOČNÍ  BESÍDKU
VE ČTVRTEK 13. PROSINCE 2018 V 16 HODIN V SOKOLOVNĚ.
Připravili jsme si pro Vás bohaté taneční, hudební a dramatické vystoupení. 
Těšíme se na Vaši účast a věříme,
že společně prožijeme příjemný adventní podvečer. 
Žáci ZŠ, děti SMŠ a zaměstnanci školy.

 • Co budou děti potřebovat na vánoční dílny?

  V pondělí 10.12. si každé dítě přinese:
  Půlku polínka dřeva (délka 30-50 cm), 4 širší svíčky (stejné nebo rozdílné délky), mašli v barvě svíček, 4 krátké větvičky jehličnatého stromu, šišky, ozdůbky, řetěz, nůžky, lepidlo a příborový nůž, 2 druhy zbytků látek, které barevně ladí (nějaké jsou ve škole k dispozici).

 • Pozvánka na vánoční dílny

dílny.jpgZveme všechny rodiče, prarodiče a přátele ZŠ a SMŠ Radslavice
na tradiční
VÁNOČNÍ  DÍLNY 
 v pondělí 10. prosince 2018 od 7.45 do 12 hodin ve škole.
V pěti dílničkách si vyrobíte vánoční přání, skleněného andílka, ozdobný svícen
z chvojí, vánoční baňky a keramický svícen na čajovou svíčku. 
Přijďte a prožijte příjemné dopoledne ve společnosti dětí.

V úterý 11.12.  si můžete prohlédnout výrobky z dílen v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 8 do 16 h.
                                                                                                                 Zvou učitelé a zaměstnanci školy.

 • Čertování

1.JPGKdo to klepe? Bílý pán.
Mikuláš dnes přišel k nám.
Anděl a čert přišli s ním
zjistit, jestli nezlobím.

Ve středu 5. prosince nás navštívil Mikuláš s anděly a čertovskou družinou. Hodné děti dostaly dáreček a nebeskou hvězdičku na čelo. Ty zlobivější žáčky si vzali do parády čerti. Naštěstí do pekla nikoho neodnesli. Všichni totiž nakonec slíbili, že se polepší. Po Mikulášovi s andílky zbyl ve třídách stříbrný prach, za čerty se nesl řinčivý zvuk řetězů a dětičky si pochutnávaly na čokoládě z adventních kalendářů. To byl krásný den!                    fotogalerie

 • Netradiční výuka informatiky

P1190892.JPGDo výukové plánu pro 5. ročník je zařazen také předmět Informatika. Děti získávají základní představu o výpočetních a komunikativních technologiích dnešní doby. Nejlepší představu však člověk získává při praktických činnostech. Proto nás navštívil v úterý 4. 12. 2018 pan Grée, který je programátorem a expertem v této oblasti. Ukázal žákům 5. ročníku, co je uloženo ve skříni PC, jak vypadá základní deska, procesor, sloty...Tato hodina informatiky patřila jistě k nejlepším hodinám tohoto předmětu. Panu Grée moc děkujeme za poutavou přednášku.

 • Co jsme viděli pod mikroskopem?

1.JPG

Už jste někdy viděli žabí krev pod mikroskopem? 
My ano! V minulém týdnu k nám zavítali pánové z UP Crowd se svým projektem Výlety do mikrosvěta. Děti si mohly mimo žabí krve prohlédnout řadu dalších zajímavých vzorků - od pylových zrnek, až po hmyzí zástupce.

fotogalerie

 

 • Vystoupení pěveckého sboru

IMG_20181123_160722.jpgIMG_20181123_161733.jpgDěti ze školního pěveckého sborečku Slavíček zazpívaly seniorům na jejich setkání, které se konalo v radslavické sokolovně v pátek 23. 11. 2018. V letošním školním roce chodí do sboru jen ti nejmenší - žáčci prvního a druhého ročníku. Teprve sbírají zkušenosti. O to s větším nadšením a radostí zpívali babičkám a dědečkům. Za pěkné vystoupení si pak pochutnali na dobrotách, které pro ně připravili pořadatelé.

fotogalerie

 

 • Ochrana člověka za mimořádných okolností

1.jpg

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 proběhl  opět po roce celoškolní kurz, ve kterém si vždy zopakujeme pravidla chování při mimořádných událostech, které mohou nastat nejen v životě školáka. Škole poskytl odbornou pomoc pan Václav Hluší z HZS  Přerov, paní Miluše Zajícová z Policie ČR a paní Miroslava Petrovská z Nemocnice Přerov. Všem dobrovolným pomocníkům velmi děkujeme za zajímavé, poučné přednášky, ukázky a práci s dětmi. Všichni si ze školení odnesli nové poznatky, které na závěr úspěšně prokázali ve vědomostním testu.
                                                                                                                                                             fotogalerie

 • Výukové programy v Pevnosti poznání Olomouc

1.jpgVe středu 14. 11. 2018 jsme navštívili Pevnost poznání v Olomouci, kde pod vedením zaměstnanců a studentů Univerzity Palackého děti absolvovaly vzdělávací programy. Žáci prvního a druhého ročníku zkoumali matematiku a procvičovaly geometrickou představivost. Žáci třetího a čtvrtého ročníku se podívali za hranice atmosféry do sluneční soustavy. Žáci pátého ročníku poznávali život v minulosti a odkrývali záhadu olomoucké pevnosti. Mezi jednotlivými výukovými programy měly děti vědeckou výtvarku, tvořily výrobky tématicky navazující na daný vzdělávací program.                                                                                                                             fotogalerie

 • Třídní schůzky

V úterý 13. listopadu 2018 se uskuteční třídní schůzky.
V 1. ročníku se rodiče sejdou na společné schůzce v 15. 30 hodin.
V ostatních ročnících proběhnou třídní schůzky formou konzultačních hodin od 15 do 16.30 h.
Výbor SPZŠ se sejde v 16. 30 h v ředitelně školy.
Děkujeme rodičům za spolupráci.

 • Respektovat a být respektován

P1190776.JPGP1190773.JPGP1190772.JPG

 

 

 

 

 

je název výchovného programu, který proběhl ve škole 9.11. 2018, pod vedením lektorů sdružení ZaPS - Zábavné a preventivní soutěže. Pomocí dramatizace, her a skupinové práce jsme si ukázali, jak rozdílné mohou být pohledy na stejnou věc. Učili jsme se ochotě respektovat druhého, jeho názor a jiné hodnocení. Učili jsme se spolupracovat, naslouchat druhému a diskutovat o problému.

oslavy 100. výročí vzniku republiky1.JPG

 • Sázení lípy ve Včelím hájku

1.JPGV pátek 26.10. 2018 se děti z mateřské školy a žáci základní školy vypravili do Včelího hájku, aby se stali svědky sázení památné lípy. Stejně jako před sto lety jsou vysazovány i letos tyto národní stromy jako výraz úcty k naší zemi, její historii i současnosti. Pan starosta všem připomněl, proč si zrovna lípa našla v srdcích lidí své nezastupitelné místo, a proč se pro své vlastnosti stala stromem republiky. Děti mladému stromečku zazpívaly státní hymnu a popřály mu, aby rostl v Radslavicích dalších 100 let.                                                fotogalerie

 

 • Výstava prací žáků

1.JPGVýznamné výročí naší vlasti prožívali také žáci školy. Pod vedením třídních učitelek pracovali celý měsíc na úkolech, které se týkaly nejrůznějších oblastí života České republiky. Vyhledávali informace v knihách, v atlasech, malovali, střihali, lepili, psali slohové práce. Postupně tak vznikaly stromy republiky - lípy, které se staly výstavními plochami dětských prací. Projekty splnily všechny třídy na výbornou. V pátek 26.10. 2018 výstavu prací žáků obdivovala spousta návštěvníků.                                                                                     fotogalerie

 

 • Exkurze v Muzeu Prosenice

1.JPGVe středu 24. 10. 2018 navštívili žáci 3. - 5. ročníku Muzeum Prosenice, aby shlédli výstavu 100 let Československa. Krásná výstava spojená s poutavou přednáškou o významných osmičkových letech v dějinách naší země byla pro žáky přínosným doplněním učiva vlastivědy.

fotogalerie

 

 • Drakiáda - foto
 • Upozornění pro rodiče

vši.jpg

Vážení rodiče, ač nikým nezvány, zavítaly do naší školy vši. Prosíme, prohlédněte dětem vlasy a v případě, že v nich bude živěji, než je obvyklé, proveďte důkladné ošetření vlasů a celé domácnosti.

Děkujeme!                                                    Mgr. Ivana Zenáhlová, ředitelka školy

 Jak se zbavit tohoto parazita?

 

 • ABRAKA MUZIKA

1.JPGje interaktivní didaktické hudební divadlo zaměřené na tvorbu a realizaci didaktických hudebních pořadů připravených na míru dětem. Ve čtvrtek 4. 10. 2018 jsme se zúčastnili výchovného koncertu skupiny Abraka Muzika, který se konal v sokolovně. Témata představení vždycky bezprostředně souvisí s výukou a výchovou, letos to bylo umění žít spolu. Zábava i poučení - to jsou dva hlavní důvody, proč každoročně chodíme na tyto koncerty, a proč se nám pořád líbí.

fotogalerie

 • Drakiáda

drak.pngSdružení přátel Základní školy a Slaměníkovy mateřské školy, z.s.
zve všechny děti, rodiče a prarodiče na tradiční
DRAKIÁDU
v pátek 12. října 2018 od 16 hodin na výcvikovém hřišti.

Dobrou náladu a draky s sebou.    Občerstvení zajištěno.
Za deštivého počasí se akce přesouvá o týden později na 19. 10. 2018.

 •  Bezpečně do školy     

P1190242.JPG

P1190244.JPG

20180918_120216.jpg

 

 

 

 

V úterý 18. 9. 2018 proběhlo ve škole projektové vyučování, během kterého si děti pod vedením učitelů a policistů nacvičily, jak co nejbezpečněji zvládnout cestu do školy a zpět domů. Témata - dopravní značky, silniční provoz, přecházení vozovky, chování v krizové situaci jim pomohou zachovat se správně, bezpečně a ochránit své zdraví. Projektu se zúčastnili žáci všech ročníků.

 

 • POZVÁNKA

Zveme všechny rodiče žáků základní školy a zákonné  zástupce dětí mateřské školy na plenární schůzi SPZŠ, která se bude konat ve čtvrtek 20.9. 2018 v 18 hodin ve škole. Bude se volit nový předseda a noví členové SPZŠ.  Třídní schůzky v jednotlivých ročnících budou probíhat po schůzi.                  

Těšíme se na Vaši účast.

 •    Slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 3.září se opět otevřely dveře naší školy a paní učitelky přivítaly děti po prázdninách v novém  školním  roce. Společně se přivítali s panem starostou a paní knihovnicí Ladou Veselou. Po krátkých proslovech a představení nové paní ředitelky Mgr.Ivany Zenáhlové se žáci odebrali do tříd, kde se seznámili se školním řádem a povyprávěli třídním učitelkám zážitky z prázdnin. Nejvíce se do školy těšili naši prvňáčci, kteří přišli s úsměvem. Do třídy šli po cestě vyznačené rybami, našli svou třídu i krásný sál v půdní vestavbě, kde se určitě budou cítit dobře, jako rybky ve vodě.

Tak hodně štěstí! 

  stažený soubor (2).jpg      stažený soubor (1).jpg      stažený soubor (4).jpg      stažený soubor (9).jpg

  

 • Organizace zahájení školního roku 

škola.jpgVítáme ve škole nové prvňáčky
a přejeme jim mnoho úspěchů a radosti z poznávání nového.

Pondělí  3. 9. 2018

    7. 50 h              Sraz před bočním vchodem školy
    8.- 8.30 h          Slavnostní zahájení šk. roku v půdní vestavbě školy
                             za přítomnosti představitelů obce.
    8.30  - 9.15 h   Uvítání dětí paní učitelkou. Poté se rodiče odeberou
                            do školní družiny k vyřízení dalších formalit (přihláška do ŠD,
                             stravování ve školní jídelně…)
                             Ostatní třídy končí v 9 hodin, provoz ŠD do 12 hodin.

  Úterý 4. 9. 2018

                                                     1. třída má pouze 3 vyučovací hodiny, výuka končí v 10.30 hodin,
                                                      všichni prvňáčci přechází do ŠD, kde si je rodiče mohou vyzvedávat.
                                                      V ostatních třídách bude probíhat vyučování dle rozvrhu hodin.
                                                      Začíná pravidelný provoz ŠD od 6.30 do 16.00 hodin.

                                                   Od středy 5. 9. 2018

                                                     začne ve všech třídách probíhat řádné vyučování podle rozvrhu hodin.
Školní stravování

3. 9. 2018 pouze pro předem přihlášené žáky, od 4. 9. 2018 se vaří pro všechny přihlášené žáky.
Výdej obědů od 12.15 do 13.30 hodin.
Stravné se platí předem u vedoucí školní jídelny v budově MŠ nebo bezhotovostně dle domluvy.

Provoz mateřské školy

Od pondělí 3. 9. 2018 začne provoz mateřské školy ve všech odděleních v plném rozsahu, 
tj. od 6.15 do 16.00 hodin.

 • Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

pastelky.pngDopis prvňáčkům

Milí prvňáčkové,
slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 
a předání pomůcek do vašich aktovek proběhne
v pondělí 3. 9. 2018 od  7.50  do 9.15 hodin.
Paní učitelka Jitka Blažková si vás a vaše nejbližší vyzvedne v 7.50 hodin před bočním vchodem školy.
Společně půjdeme do půdní vestavby školy na slavnostní přivítání. Poté se přesuneme do naší třídy,
kde si povíme další důležité informace.
Těšíme se na vás!                                                                               ctyrlistek.png

 

 

  

 

Nabídka pracovního místa 1

Nabídka pracovního místa 2

 

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy