Radslavice - škola

Novinky - školní rok 2020 / 2021

úvodní fotka na web.PNG

 • Informace k prodloužení distanční výuky žáků 3.-5. tříd do konce ledna 2021   

Provoz škol a školských zařízení v období od 25. do 31. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Výpis z vysvědčení

ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ŽÁKŮ 3.-5.ročníku se ve čtvrtek 28.1. 2021 ve Škole Online zobrazí Uzávěrka třídního učitele, ve které uvidí známky svého dítěte na pololetní vysvědčení. Pro předávání Výpisu z vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.              Z rozhodnutí pedagogické rady dne 21.1.2021 bude pololetní vysvědčení realizováno známkami, nikoli slovním hodnocením.                                                                                         Mgr. Ivana Zenáhlová, řed.školy

 • Informace k prodloužení distanční výuky žáků 3.-5. tříd do 22.ledna 2021                                        

Provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021:                                                                              Informace k provozu škol a školských zařízení od 11.ledna do 22.ledna 2021                                  

Dále ještě pro Vaše potřeby přikládáme odkaz ze stránek MPSV ve věci krizového ošetřovného: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 • Články k přečtení

V předvánočním čísle Radslavských novin měly být otištěny články  o činnostech v MŠ a ZŠ. Jeden článek se tam bohužel nedostal. Přikládám tedy články k přečtení zde:

Článek učitelky MŠ - Barevný podzim v MŠ

Článek ředitelky školy - 1.období školního roku 2020 -2021 v ZŠ                             Mgr. Ivana Zenáhlová

 • Organizace výuky od 4.1.2021                                                                                                                                      

 Vážení rodiče,

v odkazu si můžete pročíst Informace MŠMT ČR k otevření škol od 4.1. do 10.1.2021. Prezenční výuka bude pouze pro žáky 1.a 2. třídy, ostatní třídy 3.- 5.roč. se budou vzdělávat distančně:

Informace k provozu škol od 4.1. do 10.1.2021.pdf

Je nám líto, že se situace stále komplikuje. Na děti se těšíme, provoz ŠD bude od 6:30 hod. do 16:15 hod. Na oběd půjdou ve 12.20 hod. žáci 2.ročníku a ve 12.35 hod. žáci 1.ročníku. Ze zájmových kroužků bude probíhat pouze Keramika. Budeme dodržovat homogenní skupiny ve výuce i ve ŠD.

PRAVIDLA: Žáky vybavíte nejméně dvěma rouškami a pytlíkem na jejich uložení v aktovce. Pokud zůstane žák z nějakého důvodu doma, informujete obratem třídní učitelku o důvodu absence. Zákonní zástupci svědomitě posuzují neexistenci příznaků virového onemocnění u svého dítěte či dodržování délky karantény v rodině. 

Pro žáky na distanční výuce je účast na online hodinách povinná. Zapůjčíme tablety a notebooky žákům, jejichž rodiče si zažádají mezi prvními, poskytneme výbavu, podle možností, co máme. Rozvrh online výuky bude stejný jako ve 2.vlně v říjnu. Rozvrh s aktivními odkazy na přihlašování Vám pošleme do emailu i přes Školu Online.                               Hodně štěstí, Mgr.Ivana Zenáhlová

 

 

 přání1.gif
 Příjemné  prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a hlavně zdraví v novém roce 2021
přejí všem dětem, 
rodičům a přátelům školy 
 zaměstnanci ZŠ a SMŠ Radslavice.

 • Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády, z důvodu zhoršující se situaci s šířením Covid-19, budou vánoční prázdniny začínat dříve, již od pondělí 21.12.2020. V pátek 18.12. si uděláme vánoční posezení ve třídách, bližší se dočtete v deníčku. Každá třídní učitelka přizpůsobí páteční rozvrh rozdávání dárečků a posezení s tradicemi.                                                                                                                     Mgr. Ivana Zenáhlová, řed.školy

 • Vánoční focení      

proběhne ve středu 16. 12. 2020 od 10 hodin v základní škole. Kvůli nařízení vlády nemohou přijít rodiče ani sourozenci z jiné školy, sourozenci na naší škole se spolu fotit mohou. Žáci mají v deníčku zprávičku, kde vyznačte zájem. Ukázka pozadí k nahlédnutí zde:

Vánoční focení

 • Autorské čtení s Petrou Braunovou

20201217_104144.jpg20201217_104615.jpgVe čtvrtek 17. prosince 2020 se žáci 1. ročníku setkali se spisovatelkou Petrou Braunovou, která je seznámila se svojí tvorbou určenou nejmenším  čtenářům. Paní Braunová donesla na ukázku několik knih, které si děti mohly prohlédnout. Knihy se jim moc líbily. Všichni pozorně poslouchali několik krátkých úryvků. Paní Braunová dokázala děti svými příběhy nadchnout a namotivovat je ke čtení knih. Někteří žáci už knížky Petry Braunové znají, máme je i ve školní knihovně. Setkání se skutečnou paní spisovatelkou byl však pro ně obrovským zážitkem.

 • Finanční gramotnost

IMG_6360.JPG

ŽIVOT S PENĚZI, aneb chytré dítě v realitě.
V úterý 15.12. 2020 se žáci 2. a 4. ročníku zúčastnili besedy na téma finanční gramotnost. Prakticky si vyzkoušeli souvislosti mezi zaměstnáním, penězi, rodinným rozpočtem a nákupy v obchodě. Dozvěděli se rozdíly mezi hmotným a nehmotným majetkem, otevřelo se i téma hotovostních a bezhotovostních plateb či úspor a půjček. Pro žáky 1. a 2. tříd byl program připraven jako pohádková hra.  
fotogalerie

 • Vánoční dílny v ZŠ         

        V pondělí 14.12.2020  se v naší škole rozezní koledy a rozvoní větvičky. Vánoční dílny budou letos netradičně, bez přítomnosti rodičů, sourozenců a prarodičů. Žáci si sami se svými učitelkami vyrobí dekorace a výzdobu na vánoční svátky.                                                                    Plakát k dílnám:  Vánoční dílny

                                                                                                                                          Foto z vánočních dílen

 • Na jednom prkně

1.JPGPrkno jako prám, na kterém plujeme a objevujeme, prkno jako trám, na kterém se zachraňujeme, prkno jako prostředek cesty a domluvy. Jak komunikovat, domluvit se, pomáhat si a dospět ke společnému úspěchu. To ukázal zábavný program - Na jednom prkně, kterého se zúčastnili žáci 5.ročníku ve čtvrtek 10.12.2020

fotogalerie

 • Projekt OVOCE DO ŠKOL, MLÉKO DO ŠKOL

         Cílem projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovocezeleniny, mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol.  Projekt je financován z prostředků  EU a spolufinancován z rozpočtu ČR. Dodané produkty rozdáme žákům v den závozu a následující den na svačinku, některé produkty si odnesou ke konzumaci domů. V příloze najdete dny závozu produktů do naší školy:

Přehled plánovaných termínů dodávek produktů 

 •  Mikulášování

IMG_6313.JPGKde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku
a na hlavě čepičku,
z bílých vousů teplý šál.
Takhle, děti, vypadal.                       Nezapomněl na nás ani letos!

Mikuláš přišel do školy s čerty a anděly v pátek 4. prosince 2020. Hodné děti pochválil, ty zlobivější pokáral. Protože všichni slíbili, že se polepší a budou konat jen dobré skutky, andílci rozdali dárečky a spokojeně odcházeli.                                                                                          fotogalerie

 • Preventivní program "NEJ třída"

1.jpgVe čtvrtek 3.12. 2020 proběhl na naší škole preventivní program, který se týkal kamarádských vztahů. Program byl připravený oblíbenou formou divadla. Ema, Izi a Erik spolu chodí do třídy. Jsou dny, kdy vám připadají jako ta nejlepší parta, ale vzápětí to vypadá úplně jinak. Protože někdy si spolu povídají a hrají a jindy jsou rozhádaní, uráží se a ubližují si. Tak jak tomu bývá ve školních kolektivech. Žáci improvizovali v rolích, svými návrhy mohli ovlivnit celé vyústění příběhu. Pro žáky to bylo poutavé, napínavé a velice je to bavilo. Procvičili si komunikaci, respektování druhých a hlavně se pokoušeli vyřešit konfliktní situace.
                                                                                                                                                       fotogalerie

 • Preventivní program "Příběh pana Tydýta" 

1.jpg

Ve středu 2. prosince se děti 1. ročníku zúčastnily představení Příběhy pana Tydýta. Jednalo se o dvouhodinové pásmo, do kterého se děti aktivně zapojily a naučily se spoustu věcí o sobě, svých kamarádech, o tom, jak jsme každý jiný a jak je důležité se navzájem respektovat. Tydýt je vysněná hračka malé Amálky, ale byl tak jiný od ostatních hraček, že ho mezi sebe nepřijaly. Smutný Tydýt utekl, ale děti se s ostatními plyšáky vydaly na dobrodružnou cestu ho najít a přivést zpátky. Zpívalo se, tancovalo, navzájem jsme si pomáhali překonat různé překážky, radili jsme se o tom, jak se správně zachovat. Děti si nejen odnesly spoustu zážitků, ale byly tak úžasné, že pan Tydýt zůstal s námi ve třídě.                                                                                                                             fotogalerie

 

Organizaci výuky a ŠD od 30.11.2020

Vážení zákonní zástupci a milí žáci,

v přílohách si pročtěte pokyny k organizaci prezenční výuky a ŠD v období od pondělí 30.11.2020. Respektujte prosím nařízení vlády a vedení školy, nebylo jednoduché nástup všech žáků do školy synchronizovat se všemi nařízeními MŠMT a MZ ČR. Odpolední ŠD bude z organizačních důvodů poskytována pouze pro mladší žáky  ( 1.-3.roč.).                                                                 Děkuji za pochopení, Mgr. Ivana Zenáhlová

Informace k provozu ZÁKLADNÍ ŠKOLY od 30.11.2020

Časy odchodů ze školy na oběd

Provoz ŠD-zájmových kroužků od 30.11.2020

TŘÍDNÍ SCHŮZKY online

Ve dnech 25. a 26.11. 2020 budou třídní učitelky pro rodiče přes ZOOM pořádat online třídní schůzku, kde se budou  věnovat zhodnocení prospěchu žáků za 1. čtvrtletí a průběhu distanční výuky. Učitelky sdělí rodičům,  co je potřeba vědět k opětovnému nástupu všech žáků do školy dne 30.11.2020, informace k vánočním akcím a dalšímu učivu. Přihlašovací údaje ke schůzce dostanete předem do emailu.                                                                      Rozpis schůzek: 1.ročník - čtvrtek 26.11. v 18:00 hod.                                                                                                                        2.ročník - středa 25.11. v 17:00 hod.                                                                                                                        3.ročník - středa 25.11. v 18:00 hod.                                                                                                                        4.ročník - středa 25.11. v 17:00 hod.                                                                                                                        5.ročník - čtvrtek 26.11. v 17:00 hod.            

                                                                                               Děkuji za vstřícnost, Mgr.Ivana Zenáhlová

Vážení rodiče,

v odkazu si můžete pročíst Manuál k otevření škol pro žáky 1.a 2. třídy od 18.11.2020 :

MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 18-11-2020.pdf

Na děti se těšíme, provoz ŠD bude od 6:30 hod. do 16:15 hod.

PRAVIDLA: Žáky vybavíte nejméně dvěma rouškami a pytlíkem na jejich uložení v aktovce. Pokud zůstane žák z nějakého důvodu doma, informujete obratem třídní učitelku o důvodu absence. Zákonní zástupci svědomitě posuzují neexistenci příznaků virového onemocnění u svého dítěte či dodržování délky karantény v rodině. 

  Žáci 1.a 2.třídy mohou od 18.11.2020 do školy

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády ze dne 11.11. bude umožněna prezenční výuka pro žáky 1.a 2.třídy ZŠ. Zatím čekáme na podrobné instrukce. Výuka bude probíhat dle předchozího rozvrhu bez výuky HV a TV. Předběžně víme, že bychom mohli těmto nejmladším žákům poskytovat obědy i školní družinu. Budeme Vás včas informovat.

Ostatní třídy budou pokračovat v online výuce.

  UKONČEN SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Dne 10.11. odvezli kontejner, byl už naplněný. Pokud máte ještě hromadu nachystaného sběru doma, můžete ho zavézt přímo do sběrny: Sběrné suroviny Tomeček, Kojetínská ulice. Stačí nahlásit, že je to na Školu Radslavice, zaměstnanec je s tím obeznámen. Děkujeme.

  Informace pro zákonné zástupce žáků dne 31.10.2020

Vážení rodiče,

z důvodu rozhodnutí vlády o prodloužení nouzového stavu musíme pokračovat v distanční výuce i v listopadu. Po zhodnocení výsledků z dotazníků k distanční výuce jsme  připravili upravenou Organizaci distanční výuky. Snažili jsme se zohlednit Vaše požadavky a připomínky. V dokumentu najdete nové rozvrhy a změněné časy online hodin:

Organizace distanční výuky od 2.11.2020

Děkujeme za spolupráci a trpělivost.

  OSSZ dne 26.10.2020 zveřejnila upravenou Žádost o ošetřovné  

Informace k ošetřovnému  

  Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření školy od 14.10.2020:

Upravená žádost o ošetřovné

Návod pro rodiče, jak vyplnit formulář

  Doporučení MŠMT ČR před prázdninami

Letáček pro 1. stupeň

Komiks, jak mluvit s dětmi o koronaviru

doporučené odkazy

   Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Aktuální zpráva ohledně OČR pro rodiče žáků je na:

https://www.mpsv.cz/osetrovne   

  Informace pro zákonné zástupce žáků dne 23.10.2020

 Zpráva dne 23.10.2020

Dotazník k distanční výuce na naší škole

Provoz MŠ V týdnu 26. - 30.10.2020 bude, dle předběžného zájmu rodičů, otevřeno pouze jedno oddělení. Od 2.11.2020 bude zase provoz MŠ ve třech odděleních v běžném režimu

     Online hodiny - nezoufejte :-)

   Po přihlášení do virtuální třídy vyčkejte, než vám vyučující povolí vstup. Nechte točit nabíhání, v konkrétním čase začátku hodiny vás připojíme. Podrobnější postup k přihlášení shlédněte na:

ZOOM on line hodiny - přihlášení

      Od 14.10.2020 přecházíme na distanční výuku

Vážení rodiče, z rozhodnutí vlády ČR je od středy 14.10.2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Žáci budou pracovat doma formou distanční výuky. Dnes dostanou žáci a rodiče bližší informace k organizaci distanční výuky viz. Distanční výuka -informace pro rodiče    

Obědy mají všichni žáci odhlášené.   

Rodiče žáků na OČR se budou řídit pokyny v odkazu: Tisková zpráva ze dne 13.10. Jak na ošetřovné ?

Zatím prosím vyčkejte, jaké úpravy v OČR vláda odsouhlasí. 

Ve středu 14.10. bude přistaven KONTEJNER na sběr starého papíru  k dětskému hřišti. 

 

 • Vážení rodiče, dbejte prosím na důležitá upozornění od 1.9.2020:          

více na: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

 

 • Pravěká keramika

1.jpgPravěk - aktuální téma ve vlastivědě 4. ročníku. Už víme, že informace o tomto období získáváme z vykopávek. "Vyzkoušíme si práci archeologů", řekli si čtvrťáci, a tak vznikl malý badatelský projekt. O pravěku četli, psali, vyrobili si z hlíny pravěkou keramiku a venuše. Střepy keramických nádob a venuší se pak pokoušeli slepit a získat jejich původní podobu.

fotogalerie

 

 • Návštěva u Sušeňů

1.JPGFoto_1.jpgFoto_4.JPG

 

 

 

 

 

V rámci badatelského a přírodovědného kroužku jsme šli na návštěvu k Sušeňům. Nejvíce nás zaujala obrovská zahrada a menší pole s plodinami. V zahradě rostlo pět stromů a jeden velký ořech. Na poli jsme viděli řepu, rajčata, sazenice jahod, petržel a jiné plodiny. O kousek dál na nás čekala zvířátka. Mají kachny, slepice , pejska Xenu a malá káčátka, která kolem nás vesele pobíhala. V dnešní době, kdy máme na zahradě trampolíny a bazény, to bylo pro nás velké dobrodružství.                                                                 Kateřina Orálková, žákyně 3. třídy

 • Bezpečně do školy!

P1220383.JPGBezpečná cesta dětí do školy je cílem nás všech. Pro zvýšení je možné dělat hned několik aktivit. Nejdůležitější je vždy bezpečné chování a správné řešení dopravních situací.
Proto jsme dne 23. 9. uspořádali projektový den „ Bezpečně do školy.“ V rámci tohoto projektu jsme pozvali policistu pana Zajíce, který si pro nás připravil zajímavou besedu. Žáci se seznámili s náplní jeho práce, s výcvikem psů, s výstrojí a výzbrojí každého policisty a s různými příběhy z jeho práce. Nejvíce však zaujala uniforma a ostatní příslušenství, které každý policista má. V druhé části jsme si zopakovali teoretické poznatky z dopravní výchovy. Žákům se beseda moc líbila, zvláště zkoušení uniformy, přilby a ukázka zbraní. Panu Zajíci patří naše velké poděkování za trpělivost a ochotu.

 • Exkurze do Muzea Komenského Přerov

1.jpegV úterý 22. 9. 2020 jeli žáci 4. ročníku na exkurzi do Muzea Komenského v Přerově. Probíráme ve vlastivědě nejstarší dějiny lidstva, a tak jsme jeli prožít pravěk na vlastní kůži. Hurá na mamuty! V jeskyni jsme objevili pravěká pohřebiště, nacházeli jsme kosti mamutů a střepy keramiky. Povídali jsme si o životě lidí v době kamenné, jak se oblékali, kde bydleli, co jedli a čím se zabývali, jaké nástroje a pomůcky používali. 
Život v pravěku zachytil krásně na svých obrazech malíř Zdeněk Burian. Výstava jeho obrazů, která je nyní k vidění v muzeu je nádherná. Naše putování dobou kamennou stálo za to. Každý z nás si teď alespoň trochu dokáže představit, jak to v dávnověku vypadalo.

fotogalerie

 

 • Pracovní činnosti v 5. ročníku

23F59E19-CEE1-4CB2-AE4D-6059F8878E3E.jpegBez sekery a bez dláta stavěli žáci 5. ročníku z přírodnin v hodině PČ domečky. Svá dílka museli prezentovat a obhájit před náročnou stavební komisí z řad svých spolužáků. Šli do toho s chutí a elánem.

fotogalerie

 

 

 • Fotografování prvňáčků

foto.jpgV pátek 4. září 2020 se budou fotografovat žáci 1. ročníku.
Fotografování bude probíhat v učebně 1. třídy od 8 hodin.

 

 

 

 • Organizace zahájení školního roku 

škola.jpg  Vítáme ve škole nové prvňáčky
  a přejeme jim mnoho úspěchů a radosti z poznávání nového.

  Úterý  1. 9. 2020

    7. 50 h              Sraz před bočním vchodem školy
    8.- 8.30 h          Slavnostní zahájení šk. roku dle počasí na nádvoří školy nebo                               v půdní vestavbě za přítomnosti ředitelky školy, představitelů                                 obce a SPZŠ.
    8.30  - 9.15 h    Uvítání dětí paní učitelkou. Poté se rodiče odeberou
                             do školní družiny k vyřízení dalších formalit (přihláška do ŠD,
                             do zájmových kroužků a ke stravování ve školní jídelně…)
                             Ostatní třídy končí v 9 hodin, provoz ŠD do 13 hod.                                                Do školy si nezapomeňte vzít přezůvky a prvňáčci                                                                                            aktovku. Roušky si nakonec brát nemusíme :-) .

                                                  Středa 2. 9. 2020                                                                                                                                                      1. třída má pouze 3 vyučovací hodiny, výuka končí v 10.30 hodin,
                                                   všichni prvňáčci přechází do ŠD, kde si je rodiče mohou vyzvedávat.
                                                   V ostatních třídách bude probíhat vyučování dle rozvrhu.                                                                                       Začíná pravidelný provoz ŠD od 6.30 do 16.15 hodin.

                                                   Od čtvrtka 3. 9. 2020
                                                   začne ve všech třídách probíhat řádné vyučování podle rozvrhu hodin.

 • Školní stravování

Upozornění pro rodiče žáků ZŠ:

V úterý 1.9. 2020 se pro děti ze ZŠ nevaří.
Přihlášky ke stravování je možné stáhnout zde nebo je dostanou děti ve škole.
Pokud dítě bude docházet na oběd od 2.9.2020, je nutné jej přihlásit buď telefonicky(SMS) 607 199 986, emailem jidelna@radslavice.cz nebo vyplněnou přihlášku donést do jídelny ještě 1.9.2020.
Vyplněné přihlášky dětí, navštěvující školní jídelnu, je nutné odevzdat v jídelně do 4.9.2020, i v případě, že bylo přihlášeno telefonicky nebo e-mailem! Pokud dítě nebude řádně přihlášeno ke stravování, oběd nedostane.
Děkuji za pochopení, M. Dýmalová, vedoucí školní jídelny.

 • Informace pro rodiče dětí mateřské školy
  zaciatok-školského-roka.png   Rodiče dětí, kteří se nedostavili k zápisu do MŠ osobně, vyzvedněte si u paní Otáhalové v pondělí 24.8. 2020 nebo další den nejlépe v dopoledních hodinách potřebné dokumenty k vyplnění. Informace k nástupu do MŠ čtěte na :  

            Informace pro rodiče dětí k nástupu do MŠ.pdf

 • Provoz mateřské školy pro období letních prázdnin         

            Od pondělí 24.8.2020 bude provoz mateřské školy pro předem přihlášené děti od 6.15 do 16.00 hodin. 

 • Provoz mateřské školy pro nový školní rok 2020 / 2021

  Od úterý 1. 9. 2020 začne provoz mateřské školy ve všech odděleních v plném rozsahu, 
  tj. od 6.15 do 16.00 hodin.
 • Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

pastelky.pngDopis prvňáčkům

Milí prvňáčkové,
slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 
a předání pomůcek do vašich aktovek proběhne
v úterý 1. 9. 2020 od  7.50  do 9.15 hodin.
Paní učitelka Pavlína Dokoupilová si Vás a vaše nejbližší svolá v 7.50 hodin na nádvoří školy. Seznámíte se zde se svými patrony, kteří vám budou v prvním roce školy pomáhat, starat se o vás a provázet vás při školních akcích. Podle počasí se  přivítáme venku, pokud bude pršet půjdeme společně s rodiči do půdní vestavby školy na slavnostní přivítání. Poté se přesuneme do Vaší nové třídy, kde si povíme další důležité informace. Do školy si nezapomeňte vzít roušku a přezůvky.

Těšíme se na vás!                                                                               ctyrlistek.png

 

 

  

 

Inzerát na pracovní místo Učitelka na I . stupni ZŠ

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU I

   ZŠ a SMŠ Radslavice
   je zapojena do projektu
   CESTA K ÚSPĚCHU II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy