Radslavice - škola

Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice,
příspěvková organizace 

Novinky - školní rok 2016 / 2017

  • Výuka informatiky

1.JPGV pátém ročníku mají žáci zařazen do učebního plánu předmět Informatika. Učí se základy práce na počítači. Na začátku roku probírali počítačovou sestavu, vstupní a výstupní zařízení. Ve středu 19. října probíhala mimořádná výuka. Do třídy zavítal tatínek Martina Grée, aby dětem objasnil, co se ukrývá ve skříni počítače. Pan Grée poutavě popisoval všechny komponenty, všichni ho se zájmem sledovali. Na závěr byl dokonce připraven kontrolní kvíz s odměnami za správné odpovědi. Děkujeme panu Grée za bezvadnou hodinu.   fotogalerie

 

  • Preventivní besedy

1.JPG

V první polovině října proběhly v 1. - 4. ročníku preventivní besedy o rizikovém chování mezi dětmi. O etických zásadách a pěkném soužití mezi lidmi si s žáky povídala paní lektorka z Centra pro rodinu v Pavlovicích. Hovořili o tom, jak spolu mluvíme, o našich myšlenkách a vztazích, o toleranci a naslouchání druhému.   fotogalerie

 

 

drak.pngSdružení přátel Základní školy a Slaměníkovy mateřské školy zve všechny děti, rodiče a prarodiče na tradiční  

D R A K I Á D U,

která se uskuteční v pátek dne 14. října 2016 v 16 hodin na výcvikovém hřišti. Dobrou náladu a draky s sebou.

Občerstvení zajištěno.

 

  • Pracovní činnosti v přírodní učebně

P1110906.JPGSlunečné podzimní počasí v měsíci září vylákalo páťáky do přírodní učebny. Na čerstvém vzduchu se to krásně řezalo, vrtalo a vyhlazovalo. výsledkem byly dřevěné korálky z bezových proutků.                                                 fotogalerie

 

 

 

  • Výchovný koncert

1.JPGVe čtvrtek 22. září 2016 jsme se zúčastnili koncertu didaktického hudebního divadla ABRAKA MUZIKA pod vedením Petra Nováka a jeho hudební skupiny. Název letošního koncertu "Jak žijeme" bezprostředně navazoval na témata související s výukou a výchovou ve škole. Výuková témata zabalena v hávu strhujících písniček a humorných scének pronikají k dětem lehce  a s všeobecným pozitivním přijetím.                                                                 fotogalerie

 

  • Projekt BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

1.JPGV rámci prevence dopravních nehod a úrazů v silničním provozu zaviněných dětmi  se v pondělí 19. 9. 2016 žáci 1. a 2. ročníku věnovali celé dopoledne dopravní výchově. S paní učitelkami si procvičili znalost pravidel silničního provozu pro chodce a znalost okolí školy v souvislosti s dopravní situací. V hodině prvouky si prošli přechody pro chodce, dopravní značky a ukázali si nejbližší a nejbezpečnější cestu k autobusové zastávce, do sokolovny a do jídelny.  Zahráli si různé scénky ze situací v silničním provozu. Vyzkoušeli si znalost telefonních čísel tísňového volání a správnou reakci na možnou dopravní nehodu. Nakonec si teoretické znalosti ověřili v pracovních listech.                                      fotogalerie

  • Exkurze do Pevnosti poznání 

pevnost.jpg

Pevnost poznání je první interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce a patří do kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů. Prohlédli jsme si čtyři stálé expozice, děti si vyzkoušely zážitkové aktivity a hry v počítačových infokoutcích, laboratořích, ateliérech a studiích. Exkurzí v Pevnosti poznání jsme byli nadšeni.                                                                               fotogalerie

  • Dopravně - preventivní akce

IMG_20160908_072901.jpgIMG_20160908_072905.jpgPřechody pro chodce  bývají rizikovým místem na cestě žáků do školy, zejména na začátku školního roku. Na správné přecházení vozovky u naší školy letos dohlíželi dokonce i policisté. Radili dětem, jak se dostat bezpečně do školy i domů.

 

 

  • Slavnostní zahájení školního roku

1.JPGŠkolní rok 2016-2017 odstartoval. Ve čtvrtek 1. září přišlo do školy na slavnostní zahájení 64 usměvavých dětí. Noví prvňáčkové šli po cestičce vyznačené rybičkami. To proto, aby se cítili ve škole jako rybky ve vodě. Na ostatní žáky už čekala paní ředitelka, pan starosta obce a pan předseda SPZŠ, kteří všem popřáli hodně úspěchů v novém školním roce. Odpočaté paní učitelky si prohlížely své žáčky a rodiče doprovázející své ratolesti vypadali spokojeně. Můžeme se tedy začít učit. Všem dětem přejeme deníček plný jedniček. fotogalerie

  • Organizace zahájení školního roku 

škola.jpgVítáme ve škole nové prvňáčky
a přejeme jim mnoho úspěchů a radosti z poznávání nového.

Čtvrtek 1.9. 2016

    7. 50 h          Sraz před bočním vchodem školy
8.- 8.30 h         Slavnostní zahájení šk. roku v půdní vestavbě školy
                          za přítomnosti představitelů obce.
8.30  -9.15 h   Uvítání dětí paní učitelkou. Poté se rodiče odeberou
                          do školní družiny k vyřízení dalších formalit (přihláška do ŠD,
                          stravování ve školní jídelně…)
                          Ostatní třídy končí v 9 hodin, provoz ŠD do 12 hodin.

                                                     Pátek 2.9. 2016

                                                     1. třída má pouze 3 vyučovací hodiny, výuka končí v 10.30 hodin,
                                                      všichni prvňáčci přechází do ŠD, kde si je rodiče mohou vyzvedávat.
                                                      V ostatních třídách bude probíhat vyučování dle rozvrhu hodin.
                                                      Začíná pravidelný provoz ŠD od 6.30 do 16.00 hodin.

                                                      Od pondělí 5.9. 2016

                                                     začne ve všech třídách probíhat řádné vyučování podle rozvrhu hodin.
Školní stravování

1. 9. 2016 pouze pro předem přihlášené žáky, od 2. 9. 2016 se vaří pro všechny přihlášené žáky.
Výdej obědů od 12.15 do 13.30 hodin.
Stravné se platí předem u vedoucí školní jídelny v budově MŠ nebo bezhotovostně dle domluvy.

Provoz mateřské školy

Od čtvrtku 1. 9. 2016 začne provoz mateřské školy ve všech odděleních v plném rozsahu, 
tj. od 6.15 do 16.00 hodin.

  • Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

pastelky.pngDopis prvňáčkům

Milí prvňáčkové,
slavnostní zahájení školního roku 2016/2017
a předání pomůcek do vašich aktovek proběhne
ve čtvrtek 1. 9. 2016 7.50  - 9.15 hodin.
Paní učitelka Ivana Zenáhlová si vás a vaše nejbližší vyzvedne v 7.50 hod. před bočním vchodem školy.
Společně půjdete do půdní vestavby školy na slavnostní přivítání. Poté se přesunete do vaší třídy,
kde se dozvíte spoustu zajímavých informací.
Těšíme se na vás!                                                                                Informace pro rodiče prvňáčků ctyrlistek.png

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

ZŠ a SMŠ Radslavice je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou

P1070274.JPG[2].jpg

Projekt partnerství škol

ZŠ Radslavice (ČR)
ZŠ Zlotniki (PL)
Vítězné logo vytvořila Veronika Jemelková

Projekt PARTNERSTVÍ ŠKOL
Logo Zlotniki - Radslavice.bmp

Robert Fulghum

O všechno se rozděl.
Uklízej po sobě.
Nikoho nebij.
Neber nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš,
řekni promiň.

Trochu se uč
a trochu přemýšlej
a každý den trochu maluj
a zpívej a kresli
a tancuj a hraj si
a pracuj.


http://www.radslavice.cz/skola/index.php?nid=6757&lid=cs&oid=3617382

ov[2].bmp

http://www.radslavice.cz/skola/index.php?nid=6757&lid=cs&oid=3617390

http://www.radslavice.cz/skola/index.php?nid=6757&lid=cs&oid=3617402

Publicita ROP "Vybudování cyklostezky"
Logo CS R-S vč.čísla[2].jpg

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Pedagogové ZŠ Radslavice se zapojili do projektu Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

logolink.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

Náš projekt získal evropské ocenění !

ZŠ Radslavice získala za projekt Comenius AMAZING EUROPE Evropskou jazykovou cenu LABEL 2010. Slavnostní předávací ceremonie se uskutečnila 8.10. 2010 v Praze.
Za odměnu jsme navštívili LEGOLAND v Mnichově !

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

EU - peníze školám
Plakat.JPG

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský


logo školy