Radslavice - škola

Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice,
příspěvková organizace 

Novinky - školní rok 2019 / 2020

 úvodní fotka na web.PNG                       

 •   Děti se vrátily do školy

5.jpgPo více než deseti týdnech se děti vrátily do školních lavic. Na návrat do školy se těšily. Domácí výuka přes internet podle nich nebyla těžká, ale chyběli jim hlavně spolužáci. Ve škole platí zvýšená hygienická opatření. Dezinfekce je u vchodu, ve třídách, na toaletách, v jídelně, a stejně tak i jednorázové utěrky. Ve společných prostorách musejí všichni nosit roušky. Třídy se nemíchají, zůstávají ve stejné skupině v době vyučování i ve školní družině.               fotogalerie                                         

 

Vážení zákonní zástupci a naši milí žáci,

blíží se váš návrat do školy a my všechno připravujeme na to, abychom si posledních 5 týdnů školního roku spolu užili spoustu zábavy, zjišťování nových poznatků, společných aktivit a her. Tímto bych vás chtěla seznámit s rozvrhy a organizací školy a ŠD.

ČTĚTE DOKUMENT : Organizace a pokyny žákům zák.zástupcům a pedagogům k otevření ZŠ 25.5.2020.docx

                                                                   S přáním hezkého dne Mgr. Ivana Zenáhlová

 

      HROMADNÉ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Hromadné rozhodnutí o přijetí dětí k PV.pdf

       

                Vážení rodiče, v souladu s metodickým pokynem MŠMT _OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019_2020_ si vás dovoluji seznámit s podmínkami znovuobnovení provozu základními školy .png

 1.    Informace k provozu ZÁKLADNÍ ŠKOLY od 25.5.2020.pdf
 2.    Závazná přihláška k docházce.docx
 3.    Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.pdf

                     

                   Mr. Anderson's.jpg      

 1. Informace k provozu MŠ.pdf
 2. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.pdf

                 

onas1 (1).jpg

Zápis k předškolní docházce se v letošním školním roce uskuteční        bez osobní přítomnosti dítěte v mateřské škole a proběhne                                  v pondělí 4. 5. 2020 od 8:00 – 16:00 hod.                                              a v úterý 5. 5. 2020 od 8:00 – 12:00 hod.

Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře, které musí vyplněné doručit do školy některým z těchto způsobů:

1. vhozením do schránky ZŠ v termínu zápisu                            2. datovou schránkou : pe7mjgd                                                                     3. e-mailem s elektronickým podpisem : skola@radslavice.cz 4. doporučeným dopisem : ZŠ a SMŠ Radslavice, Školní 5, 751 11 Radslavice před zápisem                      5. osobně do mateřské školy – použitím rezervačního formuláře k rezervaci času individuální schůzky na:                          https://zs-a-sms-radslavice-p-o.reservio.com/

Pokud se dostavíte osobně do MŠ, dostanete složku s potřebnými pokyny ke vstupu do MŠ a přidělené registrační číslo. Jinak vás škola kontaktuje telefonicky. Potřebné formuláře k zápisu je možné vytisknout          z příloh níže, v této situaci mimořádného opatření vlády není potřeba potvrzení od dětského lékaře.                  Přečtěte si také pokyny k zápisu: Pokyny k přijímání dětí do MŠ.doc

přílohy:    1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

                     (žádost o povolení individuálního vzdělávání dítěte k PV - pouze u zájemců)

                 2.  čestné prohlášení o povinném očkování + kopie očkovacího průkazu

                      kopie rodného listu dítěte

Zápis osobně proběhne v budově mateřské školy s vedoucí učitelkou MŠ, kdo by chtěl pouze poslat přihlášku poštou předem nebo vhodit v den zápisu do schránky, pošlete a vhoďte do poštovní schránky na budově školy přímo k rukám ředitelky ŠKOLKY.                                            Děkujeme. Těšíme se na Vás ! 

velikonoce.jpg

Máte rádi Velikonoce kvůli té spoustě dobrot i tradičním zvykům, kterými se v kruhu rodiny dají zpříjemnit volné dny? Jsou Vám bližší jako svátky jara nebo v nich spíš cítíte křesťanskou naději?
Pak se možná rádi začtete do iReceptářekde najdete velikonoční zvyky, recepty a návody.

Svátky jara plné klidu a pohody přejí všem dětem a rodičům
zaměstnanci ZŠ a SMŠ Radslavice.

 

Seznam přijatých dětí do 1.třídy pro školní rok 2020 / 2021:

 Hromadné zveřejnění rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky.doc

                                           zápis do 1. třídy.jpg 

Zápis do 1. třídy Základní školy Radslavice pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve středu 1.4.2020 a ve čtvrtek  2.4. 2020  od  8.00 – 16.00 hodin bez přítomnosti dětí ve škole. Použijte rezervační formulář k rezervaci času individuální schůzky:

Zápis je pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 08. 2014 a pro děti s odkladem povinné školní docházky. Rodiče si vytisknou tiskopisy níže - Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisní list do 1.tř., které předem vyplní. S sebou do školy si jeden ze zák. zástupců dítěte vezme občanský průkaz, rodný list dítěte a dva vyplněné dokumenty. U zápisu nám sdělí, zda budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky. K povolení odkladu je nutné doporučení odkladu z pedagogicko-psychologické poradny a od dětské lékařky /nejlépe přinést již s sebou, pokud jste nestihli vyšetření, přijďte i bez nich, provedeme přerušení správního řízení/. Zákonní zástupci, kteří nechtějí vstoupit do budovy školy z obav setkání se s další osobou, mohou doručit podklady datovou schránkou s okopírovaným rodným listem a občanským průkazem nebo vhozením podkladů do poštovní schránky. Až přečkáme tuto těžkou situaci, pozveme si Vás k zápisu i s dětmi. Vše proběhne jako obvykle, děti nemohou být ochuzeny o tento životní milník - přestup ze školky do školních lavic. Vy si společně s nimi i s námi užijete báječné odpoledne. Velmi se na vás těšíme. Desatero pro opravdové prvňáčky a jejich rodiče

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf
 2. Zápisní list do 1.třídy.pdf

 

Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády se od 11.3. 2020 zavírají školy. Toto opatření platí do odvolání. 

Prosím, sleduje webové stránky školy, učitelé budou průběžně dávat dětem na web úkoly na domácí procvičování. 
Děkujeme za pochopení.
 

 INFO PRO RODIČE!      Návod k vyplnění žádosti o OČR  -zde-

Pokud potřebujete s dítětem do 13 let zůstat doma, zastavte se ve škole pro potvrzení /v pondělí - pátek od 8:00 do 11:00 hodin/.

Vzhledem k situaci s nákazou koronaviru jsme nuceni zájezd do Legolandu v Německu odložit na termín 28.9.2020.

 • MŠMT - DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

 • Ve čtvrtek 12. března 2020 se budou konat třídní schůzky. V programu budou projednávány výsledky žáků ve vyučovacích předmětech za 3. čtvrtletí a aktuální informace o akcích školy. Třídní schůzky začínají v kmenových třídách v 15.30 hodin nebo podle dohody s třídními učiteli. ZRUŠENO!

 • Projektový den "Táhneme za jeden provaz"

1.jpgPodmínkou pohodového soužití všech žáků i dospělých ve škole je vzájemné naslouchání, tolerance a spolupráce. Tomu všemu jsme se snažili porozumět během projektového dne v úterý 11. 3. 2020. Lektorem programu byl psycholog a speciální pedagog Mgr. Petr Halama. Provedl děti dvouhodinovku her a zážitkových aktivit vedoucích k posílení žádoucích sociálních dovedností. S třídními učitelkami pak žáci diskutovali o kamarádských vztazích ve třídě, a pak napsali slohovou práci. Aby dokázali, že se umí domluvit a spolupracovat, vyrobili ve skupinkách krmítko pro ptáčky. To se zdálo být nejoblíbenější částí projektového dne.                                                                                                                                                                                      fotogalerie

 • Návštěva páťáků na ZŠ U Tenisu

1.jpg

Přechod na II.stupeň ZŠ nebude pro naše páťáky strašákem. V pátek 6.3.2020 si žáci 5. třídy prohlédli učebny ZŠ U Tenisu v Přerově. Nejdříve si vyzkoušeli ve školních dílnách řezat pilkou dřevo a zabít do něj pár hřebíků. V učebně fyziky dělali pokusy, zhlédli prezentaci o firmě na ruční mixéry s ochutnávkou sladké pochoutky. O velké přestávce pozdravili v jejich třídách radslavické starší kamarády a nakonec si zaskákali v gymnastické hale na trampolínovém pásu. Bylo to úžasné dopoledne plné zábavné výuky.   
                         
 
 • Výukový program na ORNISU v Přerově

1.jpegV pátek 24. ledna 2020 jeli žáci 2. a 3. ročníku do Ornitologické stanice v Přerově. V ORNISU je čekal výukový program s názvem "Zimní". Jeho obsahem bylo chování ptactva v zimě, odchyt a pozorování živých ptáčků, výroba ptačího krmítka ze slunečnicových semínek, kvíz a pozorování ptáčků na krmítku v terénu. Návštěvu v ornitologické stanici jsme si užili. Výrobou vlastního zvonečku ze semínek smíchaných s vajíčkem a s moukou, zapečeného v mikrovlnce, jsme byli nadšeni. Stejně tak odchyt živých ptáčků mnozí z nás ještě nikdy neviděli. 
fotogalerie

 

PF_web.jpg

Novoroční přání je dílkem žáků z fotografického kroužku.

 • Informace pro rodiče 

Vánoční prázdniny
Ve dnech 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 přerušen provoz ZŠ, MŠ a ŠJ.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 6. 1. 2020.

Plavecký výcvik
Od 9.1.2020 zahájíme plavecký výcvik ZŠ a MŠ (předškoláků) v Plavecké škole Přerov. Odjezd každý čtvrtek v 7.20 hodin od základní školy. Návrat kolem 10 hodin. Bližší informace v deníčcích žáků. Výcvik potrvá do 26.3.2020. Žáci ZŠ plavou od 8.00 – 9.30 hodin. Děti MŠ od 8.00 – 8.45 hodin.

Lyžařská škola ROK S POHYBEM
První lyžování ve středu 15.1.2020 . Naplánováno je pět akcí + 1den lyžování jako BONUS. 
Od ZŠ Radslavice se bude vyjíždět ve 12.35 hodin, návrat zpět ke škole v 16.25 hodin. Ráno donesou rodiče dětem do školy lyžařské vybavení, děti půjdou na oběd a poté je paní vychovatelka předá instruktorům do autobusu. Rodiče si děti vyzvednou v 16.25 hodin před školou u autobusu.
Kontakt pro bližší info:
Tomáš Chytil, LŠ Rok s pohybem, www.rokspohybem.cz, tel: 777 156 769

 

 •  Fotografie z Běhu o vánočního kapra 19.12. 2019 -zde-

 

 • Vánoce na zámku v Hradci nad Moravicí

1.jpegVe čtvrtek 19. prosince 2019 jsme vyrazili na výlet. Naším cílem byl zámecký areál v Hradci nad Moravicí, který je právem nazýván perlou Slezska. V tomto adventním období byl vánočně vyzdoben a my jsme tak mohli obdivovat nejen cenné umělecké sbírky, ale i rozmanité vánoční ozdoby nebo štědrovečerní zámeckou hostinu. Procházeli jsme přepychově zařízenými pokoji, prohlíželi jsme si kolekce dobových dárků, hraček a betlémů. Dozvěděli jsme se, že v zámku pobýval dokonce L. van Beethoven, F. Liszt a J. Mánes.
fotogalerie

 

 • Fotografie z vánočních dílen 18.12. 2019 -zde-

 

 • Kouzelné kolečko 

1.jpgV pondělí 16. prosince 2019 mohli mladší žáci školy a děti z mateřské školy zhlédnout pohádku Kouzelné kolečko. Herecká skupina děvčat z dramatického kroužku si připravila tuto úsměvnou i poučnou pohádku jako vánoční překvapení pro své spolužáky. Na divadelní představení se přišly podívat dokonce i děti ze Sušic a z Kozlovic. Děkujeme dramatickému kroužku, pohádka se jim moc povedla.                                                                                           fotogalerie

 • Vánoční fotografování žáků

002.jpgVe čtvrtek 12.12. 2019 bude ve škole probíhat od 8 hodin fotografování na Vánoce. Nabízíme Vám VÁNOČNÍ SET fotografií Vašeho dítěte. Celkem 10 fotografií za 150 Kč (6 větších – portrét i foto postavy + 4 pasovky). Pouze k tomuto setu je možné přiobjednat KALENDÁŘ za 100 Kč nebo foto A4 za 100 Kč. Svůj zájem potvrďte do deníčku.

 

 

 • Běh o vánočního kapra

kapr.jpgZŠ a SMŠ Radslavice pořádá pro žáky školy a jejich rodiče běh 
O VÁNOČNÍHO KAPRA.
Závod se bude konat ve čtvrtek 19. prosince 2019, začíná u zadního vchodu do školy, startuje se od 16.30 hodin. Soutěžící dostanou jednoduchý orientační plánek, oběhnou daná stanoviště s úkolem, a to v co nejkratším čase. Nejlepší týmy získávají živého kapra, kterého si sami uloví v kádi s vodou.
                                                    Nebude chybět legrace a teplý čaj na zahřátí.

 • Vánoční dílny

dílny1.jpgSrdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele školy na tradiční
VÁNOČNÍ  DÍLNY,
které se uskuteční ve středu 18. prosince 2019 v 7.45 - 12.20 hodin
V pěti dílničkách si vyrobíte voňavý svícen se svíčkou ze včelího vosku, vánoční dekoraci na stůl, andílka z mašliček, veselého kapříka z keramiky a ozdobnou baňku na vánoční stromeček.
                                                Přijďte s námi strávit tvořivé adventní dopoledne. Těšíme se na Vás.

                                               Ve čtvrtek 19. 12. 2019 bude Den otevřených dveří od 7.45 do 16.00 hodin.
                                                Můžete si prohlédnout výrobky z vánočních dílen a také prostory naší školy. 

 • Čertování

1.jpegMikuláš s čertem chodí,
rozbředlým sněhem se brodí,
spolu s andílky
nesou nadílky
pro hodné děti.

Je 5. 12. dopoledne a děti sedící v lavicích se nemohou soustředit na čtení ani na počítání. Pátravě hledí ke dveřím, když tu se náhle dveře rozrazí a do třídy vletí s rámusem čerti, vyzbrojení řetězy a pytli. Zlobivci, třeste se! A vy, hodné dětičky, těšte se na dárečky. Jedna nadílka bude od Mikuláše a druhá od společnosti COOP. Děkujeme a slibujeme, že budeme hodní.
fotogalerie

 • Rozsvícení vánočního stromečku

IMG_5801.JPGAdventní čas je tady. Čekání na Vánoce symbolicky odstartoval rozsvícený vánoční stromeček na 1. adventní neděli 1. prosince 2019 na jarmarku. K příjemné atmosféře přispěli také žáci školy. Pěvecký sbor Slavíček zazpíval koledy a vánoční píseň, a to dokonce s panem starostou.

fotogalerie

 

 • "Vévévéčeskoslovensko.cs"

20191118_093824[1].jpg20191118_093838[1].jpgV pondělí 18. listopadu 2019 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili divadelního představení pražské herecké společnosti s názvem  "Vévévéčeskoslovensko.cs" v Lipníku nad Bečvou v kulturním domě Echo. Byl to souhrn českých dějin od vzniku Československa v roce 1918 až po rozdělení na Českou a Slovenskou republiku v roce 1993. Bylo to úžasné zpracování novodobých dějin, vtipné, plné písniček, rozhovorů, interakce s publikem, převlékání kostýmů se spoustou rekvizit. Po předchozích obavách se divadlo všem líbilo.

 • Beseda s panem Stanislavem Jemelíkem

8995F256-7F25-46F0-A12C-CE2BD0DBF0A2.jpegCB09F40F-BEF3-42EA-8051-F988C38C00A6.jpegAB5B6794-2AE0-48F8-9E77-7F68ED239C64.jpeg

 

 

 

 

 

Co se stalo 17. listopadu roku 1989, že to vedlo ke státnímu převratu? A proč se revoluci, která změnila novodobou českou historii, říká sametová? A jak to vypadalo v Radslavicích po sametové revoluci? Na tyto otázky nám přišel odpovědět v pátek 15. 11. 2019 vážený host - pan Stanislav Jemelík. Jako bývalý starosta obce, který svou funkci začal vykonávat v porevoluční době, dokázal dětem přiblížit období rozvíjející se demokracie v naší zemi a v naší obci. Ikdyž dané téma je pro žáky 1. stupně ZŠ náročné na porozumění, všichni zaujatě poslouchali. Děkujeme panu Jemelíkovi za besedu, která byla pro nás velmi poučná.

 • Chování člověka v krizových situacích

1.jpegMimořádné události si nevybírají a nevyhýbají se ani dětem. Nebezpečí je celá řada a nelze dát vyčerpávající návod co dělat při všech možných mimořádných událostech. Ve středu 13. 11. 2019 přišli do školy policisté, hasič a zdravotní sestřička, aby žákům poradili, jak se zachovat, když se do krizové situace dostanou, jak jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Děkujeme za pěkný a přínosný program.

fotogalerie

 

 • Veterinární ošetření školních zvířátek

11.jpegNaše škola nese hrdý název EKOŠKOLA. Poznáváme přírodu v našem okolí, staráme se o školní zahradu, bylinkové záhonky, Včelí hájek, a taky se učíme pečovat o domácí mazlíčky. Všechna zvířátka chovaná doma potřebují občas lékařskou prohlídku a pomoc. Proto jsme pozvali v úterý 12. listopadu do školy paní veterinářku. Králík dostal injekci a absolvoval manikúru. Také morčátko a křečci statečně vydrželi prohlídku. Všichni naši mazlíčci jsou zdraví a čiperní, mohou tedy zůstat ve škole a pobývat s dětmi ve třídách.
fotogalerie

 • Uspávání přírody

20191108_092127.jpg

Dne 8. listopadu se 1. a 2.třída zúčastnila přírodovědného programu USPÁVÁNÍ PŘÍRODY .Tato akce proběhla v přírodním areálu Bios Přerov. Na programu byla stezka se zábavně – naučnými stanovišti. Žáci skládali puzzle se zvířaty, povídali si o stromech a přírodních změnách na podzim. V akváriu pozorovali malé rybičky a snažili se i některé ulovit. V Ornisu jsme měli možnost se podívat na zdejší dravce a pohladit malého ježka, který se stal mazlíčkem všech.
                                                 fotogalerie

 • Bezpečně do školy

IMG_20191101_110030.jpgV pátek 1. listopadu 2019 se mohl konečně uskutečnit náš dlouhodobě plánovaný projektový den Bezpečně do školy. Oprava vozovky a chodníků před školou je už totiž téměř dokončena, a tak jsme mohli vyrazit do terénu. Ukázali jsme si místa bezpečná k přecházení silnice, pozorovali jsme dopravní značky a diskutovali o dopravních situacích, která nás mohou cestou do školy potkat.
fotogalerie

 • Významný rodák z Radslavic oslaví 90 let

7C7F31B4-F59C-4885-BEA1-44CC01E2DBBF.jpeg78B452CA-D322-4C98-AD04-F387E8A05AB4.jpegEC4D48E3-A271-43F9-954B-BAF0A7C7DD8A.jpeg

 

 

 

 

 

 • Drakiáda

1.JPGDrakiáda 2019 se vydařila. Krásné podzimní počasí a příznivý vítr vylákal rodiče s dětmi na již tradiční akci, která každoročně vyprovází "babí léto". Obloha plná pestrobarevných létajících objektů vykouzlila úsměvy na tvářích malých i velkých účastníků této veselé dračí podívané.
Děkujeme pořadatelům.

Fotogalerie

 

 • Výsledky fotosoutěže

P1010382.JPGP1010383.JPGDo fotosoutěže na téma FOTKA Z PRÁZDNIN, kterou vyhlásil fotografický kroužek se zapojilo 17 žáků. Snímky byly rozděleny do kategorie KRAJINA a kategorie RODINNÁ FOTOGRAFIE.
Tady jsou výsledky.

Děkujeme všem dětem, které se soutěže zúčastnily.

 

 

Krajina
1. místo Vojta Pop
2. místo Míša Ptáčková
3. místo Andy Navrátil

 Čestné uznání za zajímavou fotografii Míša Stoklásková
 
Rodinná fotografie
1. místo Gábinka Faltýnková
2. místo Markétka Petrovská
3. místo Lukášek Knichal a Michalka Dýmalová
 • Abraka Muzika

1.jpegUž se stalo zvykem, že začátkem školního roku jdeme na výchovný koncert skupiny ABRAKA MUZIKA. Ten letos proběhl 14. října 2019 v ZŠ Prosenice a nesl název JAK ŽIJEME. Abraka Muzika je vlastně hudebním divadlem, které cílí na oblast mezilidských vztahů a sociálního chování. Kombinuje písničky s hrami a zážitkovými aktivitami. Děti se pobaví i poučí. Dopoledne strávené ve společnosti dobrých muzikantů a zároveň herců se nám moc líbilo.
fotogalerie

 

 • Pozvánka na tradiční DRAKIÁDU

drakiáda.jpg

 • Podzimní tvoření

IMG_1778.JPGV úterý 8.10. 2019 si žáci 3.ročníku přinesli do pracovních činností množství krásných podzimních přírodnin. Pod jejich rukama a pod vedením paní učitelky E. Petrášové vznikla moc pěkná podzimní dílka. Teď zdobí chodby naší školy.

fotogalerie

 

 

 • Lipenská koloběžka: K-Tour 2019

IMG_20190926_093804.jpgIMG_20190926_095230.jpgIMG_20190926_085537_1.jpg

 

 

Smíšený tým dětí ze 4. a 5. ročníku se ve čtvrtek 26. 9. 2019 zúčastnil štafetového závodu v jízdě na koloběžkách. Závod proběhl v motokárové aréně v Lipníku nad Bečvou, což závodu dodávalo na přitažlivosti. Všechny děti si vyzkoušely závodní trať, okusily atmosféru závodu a všichni už se těšíme na příští rok, kdy se pokusíme o udolání cenného kovu.        fotogalerie

 • Pozvánka na třídní schůzky

Ve čtvrtek 26. září 2019 se konají první třídní schůzky v novém školním roce. Proběhnou formou PLENÁRNÍ SCHŮZE, která se uskuteční v 17 hodin ve třídě 4. ročníku. Poté budou pokračovat třídní schůzky v kmenových třídách. Výbor SPZŠ se sejde v ředitelně školy v 16 hodin.
Těšíme se na Vaši účast. Děkujeme za spolupráci.

 • Fotografická soutěž

fotosoutěž.pngFotografie odevzdejte do 2. října 2019.
Odevzdané fotografie budou zařazeny do soutěže a vyhodnoceny.
Můžete se těšit na pěkné odměny.

 

 

 • Badatelský klub

P1210927.JPG

Od začátku letošního školního roku začal na naší škole pracovat
Badatelský klub. Jeho členové jsou žáci 1.,2.,4. a 5. třídy.

V klubu budeme bádat, zkoumat a pozorovat. Na naší první schůzce jsme pozorovali naše domácí mazlíčky a vypleli  bylinkové záhony v naší přírodovědné učebně.

fotogalerie

 

 • Kluby a zájmové kroužky

kroužky.jpgOd 9.9. 2019 začínají svou činnost KLUBY
Badatelský klub
Klub zábavné logiky a deskových her
Klub anglické konverzace 4.,5 roč.
Kluby jsou hrazeny z projektu OP VVV Cesta k úspěchu II.
Ostatní zájmové kroužky školní družiny začnou svou činnost od 16.9. 2019.

 

 • Zahájení nového školního roku

0.JPGŠkolní rok 2019 - 2020 byl slavnostně zahájen. Děti se vrátily z prázdnin znovu do školy a plny očekávání poslouchaly paní ředitelku, aby se dozvěděly, co nového jim letošní školní rok přinese. Všechny oči se však obracely na prvňáčky. Za ruku je přivedli do školy jejich patroni - zkušení páťáci. Nová paní učitelka přivítala své malé žáčky kytičkou a úsměvem, aby rozptýlila jejich prvotní obavy. Úspěšný školní rok popřál všem pan starosta obce, pan předseda SPZŠ i paní knihovnice. Ve vyzdobených třídách vítaly děti paní učitelky. Tak můžeme začít. Ať je letošní školní rok plný spokojenosti, radosti a plný nových
                                                 krásných zážitků!        fotogalerie

 • Organizace zahájení školního roku 

škola.jpgVítáme ve škole nové prvňáčky
a přejeme jim mnoho úspěchů a radosti z poznávání nového.

Pondělí  2. 9. 2019

    7. 50 h              Sraz před bočním vchodem školy
    8.- 8.30 h          Slavnostní zahájení šk. roku v půdní vestavbě školy
                             za přítomnosti představitelů obce a SPZŠ
    8.30  - 9.15 h   Uvítání dětí paní učitelkou. Poté se rodiče odeberou
                             do školní družiny k vyřízení dalších formalit (přihláška do ŠD,
                             stravování ve školní jídelně…)
                             Ostatní třídy končí v 9 hodin, provoz ŠD do 13 hodin.

   Úterý 3. 9. 2019

                                                     1. třída má pouze 3 vyučovací hodiny, výuka končí v 10.30 hodin,
                                                      všichni prvňáčci přechází do ŠD, kde si je rodiče mohou vyzvedávat.
                                                      V ostatních třídách bude probíhat vyučování dle rozvrhu hodin.

                                                      Začíná pravidelný provoz ŠD od 6.30 do 16.15 hodin.

                                                   Od středy 4. 9. 2019
                                                   začne ve všech třídách probíhat řádné vyučování podle rozvrhu hodin.


Školní stravování

Upozornění pro rodiče žáků ZŠ:

V pondělí 2.9. 2019 se pro děti ze ZŠ nevaří.
Přihlášky ke stravování je možné stáhnout zde nebo je dostanou děti ve škole.
Pokud dítě bude docházet na oběd od 3.9.2019, je nutné jej přihlásit buď telefonicky(sms) 607 199 986, emailem jidelna@radslavice.cz nebo vyplněnou přihlášku donést do jídelny ještě 2.9.2019.
Vyplněné přihlášky dětí, navštěvující školní jídelnu, je nutné odevzdat v jídelně do 6.9.2019, i v případě, že bylo přihlášeno telefonicky nebo emailem! Pokud dítě nebude řádně přihlášeno ke stravování, oběd nedostane.
Děkuji za pochopení, B. Hrdličková, vedoucí školní jídelny.Provoz mateřské školy

Od pondělí 2. 9. 2019 začne provoz mateřské školy ve všech odděleních v plném rozsahu, 
tj. od 6.15 do 16.00 hodin.

 • Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

pastelky.pngDopis prvňáčkům

Milí prvňáčkové,
slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 
a předání pomůcek do vašich aktovek proběhne
v pondělí 2. 9. 2019 od  7.50  do 9.15 hodin.
Paní učitelka Pavlína Dokoupilová si Vás a vaše nejbližší vyzvedne v 7.50 hodin před bočním vchodem školy. Společně půjdeme do půdní vestavby školy na slavnostní přivítání. Poté se přesuneme do Vaší nové třídy, kde si povíme další důležité informace.
Těšíme se na vás!                                                                               ctyrlistek.png

 

 

  

 

INZERÁT
na volné místo vychovatelky ŠD

Inzerát na volné místo speciálního pedagoga

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU I

   ZŠ a SMŠ Radslavice
   je zapojena do projektu
   CESTA K ÚSPĚCHU II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy