Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2019/20 > Akce školy

Akce školy

Plán akcí na školní rok 2019/2020

Škola                                                   Školka

ZÁŘÍ

 • 2.9. Zahájení škol. roku v půdní vestavbě školy
 • 16.9. Zahájena činnost kroužků
 • Projektový den Bezpečně do školy, proběhne po dokončení stavebních úprav vozovky před školou 
 • 26.9. Plenární schůze SPZŠ v 17 hodin,
           poté třídní schůzky

ŘÍJEN

 • 11.10. Drakiáda
 • 14.10. ABRAKA MUZIKA, výchovný koncert v Prosenicích, určeno pro všechny ročníky, vstupné 60 Kč
 • 28.10. Vystoupení pěveckého sboru Slavíček na Slavnosti ke dni vzniku samostatného Československého státu, začátek v 17.30 hodin
 • 29.-30.10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD

 • 1.11. Projektový den Bezpečně do školy, určeno všem žákům, 3.-5.vyuč. hodina
 • 8.11. Halloween -zábavné odpoledne ve ŠD
 • 12.11. Veterinární kontrola školních zvířátek v 7.30 h
 • 13.11. Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, určeno všem žákům, 3.-5.vyuč.hodina
 • 15.11. Beseda s panem Stanislavem Jemelíkem, bývalým starostou obce, na téma život v obci po 17. listopadu 1989
 • 18.11. „Vévévé.Československo.cs"- divadelní hra k 30. výročí Sametové revoluceurčeno žákům 4. a 5. ročníku, vstupné 30 Kč
 • 21.11. Čtvrtletní ped. porada 
 • 22.11. Podzimní lucerničky – výroba luceren/ŠD/
 • 28.11. Konzultační hodiny 15.–16.30 h,
             1.roč. - třídní schůzka v 15.30 hodin

PROSINEC

 • 1.12. Vánoční jarmark v 16 hodin, vystoupení vybraných žáků
 • 5.12. Čertování, ráno ve škole, 11.45 hodin v COOPU
 • 12.12. Vánoční fotografování žáků, od 8 hodin
 • 18.12. Vánoční dílny 7.45 - 12.20
 • 19.12. Den otevřených dveří, výstavka z dílen do 16 h 
 • 19.12. Výlet - Vánoce na zámku Hradec nad Moravicí
 • 19.12. Běh o vánočního kapra v 16.30 hodin
 • 20.12. Třídní vánoční besídky
             Zpívání v kostele 9.45 -10.45 hodin (změna)
             Vánoční diskotéka v ŠD
 • 23.12. 2019 - 3.1. 2020 vánoční prázdniny

LEDEN

 • 6.1. Začíná vyučování v roce 2020
 • 9.1. 2020 začíná PLAVECKÝ VÝCVIK žáků v plaveckém areálu Přerov, plavání bude vždy ve čtvrtek, a to do konce března
 • 24.1. Výukový program na ORNIS Přerov, určeno 2. a 3. ročníku, vstupné 40 Kč
 • 24.1. Kouzelnické představení v ŠD
 • 27.1. Klasifikační pedagogická porada za 1.pololetí
 • 30.1. Vydání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí (v poslední vyučovací hodině)
 • 31.1. Pololetní volno (pátek)

ÚNOR

 • 11.2. Táhneme za jeden provaz - projektový den zaměřený na prevenci rizikového chování, 1.-5. vyuč. hodina, určeno všem žákům ZMĚNA! Projektový den se z důvodu velké nemocnosti dětí přesouvá na 10. března.
 • 24.2.-1.3. JARNÍ PRÁZDNINY

BŘEZEN

 • 4.3. Projekt ZDRAVÉ ZUBY (v hodinách prvouky)
 • 5.3. Nebojácný králík - aglicko-české divadelní představení, v Přerově, KLUB TEPLO, určeno všem žákům
 • 6.3. Návštěva ZŠ U Tenisu pro žáky 5. ročníku
 • 9.3. Přátelské posezení s logopedkou a učitelkou         1. ročníku od 16.15 hodin, určeno rodičům žáků školy
 • 10.3. Táhneme za jeden provaz - projektový den zaměřený na prevenci rizikového chování, 1.-5. vyuč. hodina, určeno všem žákům
 • Od 11. 3. zahájena distanční výuka.

DUBEN

 • Pokračuje distanční výuka.
 • 1. a 2. dubna: Zápis do 1. třídy,
  8 - 16 hodin, bez přítomnosti dětí ve škole

KVĚTEN 

 • Pokračuje distanční výuka.
 • 25.5. Nástup do školy

ČERVEN

 • 1.6. Den dětí - zábavná výuka
 • 16.6. Fotografování třídních kolektivů
 • 16.6. Pasování prvňáčků na čtenáře + Svátek slabikáře
 • 17.6. SCIO testování žáků 5. ročníku
 • 23.6. Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 • 25.6. Žáci odevzdají učebnice.
 • 25.6. Dodatečný zápis do 1. třídy - zábavné odpoledne pro děti, které už byly zapsány do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021, 14.30 - 16.30 hodin
 • 26.6. Žáci dostanou učebnice na další školní rok.
 • 29.6. Zábavné dopoledne ve škole - bez výuky
 • 29.6. Páťáci se loučí se školou v Radslavicích, určeno pro pozvané, 16 - 18 hodin
 • 30.6. v 7.45 - 8.45 hod. Slavnostní ukončení školního roku, rozdávání vysvědčení. ŠD dle běžného režimu do 16.15 hod. (dejte dětem 1.-3.roč.na lísteček čas odchodu domů).

 

 • den hraček
 • vystoupení pro seniory
 • vánoční dílny
 • návštěva knihovny
 • mikulášská nadílka
 • vánoční nadílka pro zvířátka
 • návštěva kostela (betlém)
 • vánoční posezení s nadílkou
 • návštěva předškoláků ve škole
 • zápis do 1. třídy
 • masopustní rejdění ve školce
 • návštěva hasičů
 • dopravní soutěž
 • vítání občánků
 • divadelní představení
 • vítání jara
 • velikonoční dílny
 • den dětí
 • výlet
 • slavnostní loučení s předškoláky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INZERÁT
na volné místo vychovatelky ŠD

Inzerát na volné místo speciálního pedagoga

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU I

   ZŠ a SMŠ Radslavice
   je zapojena do projektu
   CESTA K ÚSPĚCHU II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy