Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2018/19 > Akce školy

Akce školy

Plán akcí na školní rok 2018/2019

Škola                                                   Školka

ZÁŘÍ

 • 3.9. Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
 • 18.9. Bezpečně do školy - projektové vyučování 3. - 5. vyuč.hodinu, určeno pro všechny žáky školy
 • 20.9. Plenární schůze všech rodičů v 18 h, poté třídní schůzky v kmenových třídách

ŘÍJEN

 • 4.10. ABRAKA MUZIKA, výchovný koncert, určeno všem žákům školy, vstupné 60 Kč
 • 12.10. Drakiáda, tradiční akce na hřišti, začátek v 16 hodin, pořádá SPZŠ
 • 24. 10. Návštěva muzea v Prosenicích - výstava 100 let Československa, určeno žákům 4.,5. ročníku
 • Oslavy 100. výročí vzniku českého státu
  26.10.  - sázení lípy ve Včelím hájku v 10 h
              - výstava tématických prací žáků v půdní
                vestavbě školy 8 - 17 hodin, určeno pro
                rodiče a veřejnost
  28.10. Lampionová průvod v 17.30 h, společné vystoupení všech žáků školy, ohňostroj 

LISTOPAD

 • 9.11. Respektování jiných a jejich názoru - výchovný program na téma chování a šikana, určeno žákům 3. - 5. ročníku, vstupné 20 Kč
 • 13.11. Konzultační hodiny pro rodiče
  15.00 - 16. 30 h v kmenových třídách
 • 14.11. Výukové programy v Pevnosti poznání Olomouc, 1.ročník - Pohádková matematika, 2.ročník - Tvary světa, 3.+ 4.ročník - Živá sluneční soustava, 5.ročník - Záhada Olomoucké pevnosti
  Vstupné: 70 Kč za žáka
 • 15. 11. Ochrana člověka za mimořádných událostí, určeno všem žákům
 • 26.11. Čtvrtletní pedagogická rada
 • 28.11. Jak Uhlíř skoumal Svěrák - písničkové představení v Přerově (autoři písní pro děti Uhlíř, Skoumal, Svěrák), určeno žákům 1., 2. ročníku, vstupné 70 Kč

PROSINEC

 • 5.12. Čertování ve škole, v 10 h u prodejny
           COOP Radslavice
 • 10.12. Vánoční dílny
 • 11.12. Den otevřených dveří + výstavka prací z dílen
 • 13.12. Vánoční besídka pro rodiče, začátek v 16 hodin v sokolovně
 • 20.12. Běh o vánočního kapra v 17 hodin
 • 21.12. Zpívání v kostele
 • Vánoční prázdniny: od soboty 22.12. 2018 do středy 2.1. 2019, nástup do školy je 3. 1. 2019

LEDEN

 • 28.1. Pololetní pedagogická rada
 • 31.1. Vydání VÝPISU Z VYSVĚDČENÍ

ÚNOR

 • 1.2. Pololetní volno
 • 8.2. Besedy pro žáky:

  Povídejme si o toleranci - pro 3. ročník

  Bezpečně on-line - pro 4. a 5. ročník 
  Lektorkou bude metodička prevence PPP Přerov
  Mgr. Irena Oršulíková.

 • 9.2. Školní večírek s degustací vína,
  pořádá SPZŠ
 • 13.2. Školní kolo recitační soutěže,
  4. vyuč. hodina
 • 18. - 22.2. jarní prázdniny

BŘEZEN

 • 7.3. Žáci 5. ročníku navštíví ZŠ U Tenisu (prohlídka školy, zábavné učení)
 • 8.3. Recitaní soutěž - okresní kolo v Přerově
 • 14.3. Třídní schůzky v 15.30 h
 • 22.3. Matematický klokan - matematická soutěž pro všechny žáky školy
 • 20.3. Dopravní výchova pro 4.ročník v Přerově - teoretická zimní část
 • 25.3. 3. Kavárnička pro rodiče s ukázkami matematiky podle prof. Hejného, 16 - 18 h

DUBEN

 • 1.4. Návštěva dětí z MŠ v 1. ročníku, ukázka výuky v 1. třídě
 • 4.4. 2019 Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020
 • 9.4. Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
 • 15.4. Velikonoční dílny
 • 16.4. Výstava z velikonočních dílen + Den otevřených dveří 8 - 16 h
 • 17.4. Výlet: Velikonoční tvořivé dílny na hradě Šternberk, vstupné 150 Kč, určeno pro všechny žáky školy
 • 18. - 22. 4. Velikonoční prázdniny 
 • 23.4. Den Země - dopolední aktivity pro všechny žáky, nebudeme se učit
 • 29.,30.4. Testování žáků 5.ročníku z ČJ, M + všeobecné vědomosti

KVĚTEN 

 • 2.5. Mc Donald´s cup v Přerově, vybraní žáci
 • 8.5. Den vítězství - vzpomínkový den na ty, kteří ztratili svůj život během druhé světové války, pietní akt u pomníku padlých na hřbitově, vystoupení žáků školy
 • 22.5. Focení tříd, skupinek, portréty
 • 23.5. Dopravní soutěž žáků 4. ročníků malotřídních škol na hřišti v Radslavicích
 • 23.5. Třídní schůzky v 15.30,
  výbor  SPZŠ v 16.30 hodin 
 • 31.5. Dopravní výchova pro 4. roč. na SVŠ Atlas Přerov - testy a jízdy. Po návratu se žáci přidají k ostatním (Sportovní den - oslava MDD).
 • 31.5. Sportovní den - oslava MDD, 3.-5. vyuč. hodina

ČERVEN

 • 6.6. Akademie kroužků ZŠ - představení pro rodiče, v 17 h
 • 9. - 10. 6. Výlet do Prahy pro žáky 5. ročníku
 • 12.6. Slavnost SLABIKÁŘE - od 16 hodin v přírodní učebně, určeno pro rodiče a žáky 1. ročníku
 • 13.6. Závěrečná klasifikační porada
 • Škola v přírodě: 17. - 21.6. 2019
  Chata pod sjezdovkou v Čenkovicích
  www.penzion-cenkovice.cz 
 • 28.6. Slavnostní ukončení šk. roku, předávání vysvědčení

 

 • den hraček
 • vystoupení pro seniory
 • vánoční dílny
 • návštěva knihovny
 • mikulášská nadílka
 • vánoční nadílka pro zvířátka
 • návštěva kostela (betlém)
 • vánoční posezení s nadílkou
 • návštěva předškoláků ve škole
 • zápis do 1. třídy
 • masopustní rejdění ve školce
 • návštěva hasičů
 • dopravní soutěž
 • vítání občánků
 • divadelní představení
 • vítání jara
 • velikonoční dílny
 • den dětí
 • výlet
 • slavnostní loučení s předškoláky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka pracovního místa 1

Nabídka pracovního místa 2

 

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy