Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2017/18 > Akce školy

Akce školy

Plán akcí na školní rok 2017/2018

Škola                                                   Školka

ZÁŘÍ

 • 4.9. Slavnostní zahájení školního roku
 • 7.9. Dravci - výukový program na školním hřišti, určeno všem žákům, vstupné 55 Kč
 • 11.9. Kyberšikana a pes Sorbon - výchovný program k posílení rozhodovacích schopností a správných postojů dětí při používání mobilů a PC, určeno všem žákům, vstupné 40 Kč
 • 26.9. Plenární schůze SPZŠ + třídní schůzky v 18 hodin, Výbor SPZŠ v 17 hodin

ŘÍJEN

 • 4.10. Exkurze do Muzea v Prosenicích,
  vstupné 10 Kč, určeno všem žákům školy
 • 6. 10. ABRAKA MUZIKA, výchovný koncert v sokolovně, vstupné 60 Kč, určeno všem žákům školy
 • 11.10. RYTMIX, natáčení zábavného tanečního pořadu Českou televizí  Ostrava
 • 13. 10. Drakiáda v 16 hodin na hřišti za školou
 • 16.10. Divadlo "Na Šantovce" - zájezd na divadelní představení Na paloučku s JŮ A HELE do Olomouce, určeno žákům 1. a 2.roč., vstupné 90 Kč
 • 25. 10. MD Olomouc, zájezd na div. představení Noc na Karlštejně, určeno žákům 3 - 5. ročníku
 • 26. - 27.10.  Podzimní prázdniny
 • 28.10.  Vzpomínková slavnost + lampionový průvod k Pomníku Svobody v 18 hodin. Vystoupení vybraných žáků školy.

 LISTOPAD

 • 3.11. Halloween ve školní družině
 • 6.11. "Budulínek" - operka v podání pěveckého souboru Slavíček, v 9.45 h pro MŠ, 1. a 2.ročník,
  ve 14 h pro ŠD a jiné posluchače
 • 8.11. Slavíci z Přerova - pěvecká soutěž pro vybrané žáky
 • 27.11. Ochrana člověka za mimořádných situací - preventivní akce pro žáky školy (3. - 5. vyuč. hodina)
 • 28.11. Plenární schůze SPZŠ v 16 h + volby do Školské rady, poté třídní schůzky

PROSINEC

 • 3.12. Rozsvěcování vánočního stromečku - vystoupení pěveckého sboru Slavíček v 16 h
 • 5.12. Čertování
 • 6.12. Vánoční dílny
 • 7.12. Den otevřených dveří 7.45 - 16 h
 • 8.12. Fotografování prvňáčků v 9.30 h
 • 14. 12. Vánoční besídka pro rodiče
 • 18.12. Běh o vánočního kapra, '
  registrace do 18.12. 15.45 h nebo na školní e-mail
 • 22.12. Zpívání v kostele v 10 h,
             vánoční besídky ve třídách + vánoční diskotéka
 • Vánoční prázdniny 23.12. 2017 - 2.1. 2018, nástup do školy ve středu 3.1. 2018

LEDEN

 • 9. 1. 2018 začíná výuka plavání žáků 2. - 4. ročníku
 • 13. 1. 2018 Školní ples
 • 22. 1. Pololetní klasifikační porada
 • 26. 1. Výchovný koncert se skupinou ARRHYTHMIA v Prosenicích, vstupné 50 Kč, určeno všem žákům
 • 26. 1. Všeználek - akce ŠD
 • 31. 1.  Vydání Výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

ÚNOR

 • 2. 2.  Pololetní volno
 • 12. - 16. 2. Jarní prázdniny
 • 21.2. Recitační soutěž - školní kolo, 3.-4. vyuč. hodina
 • 23.2. Karneval v ŠD - rej masek

BŘEZEN

 • 2.3. Recitační soutěž - okresní kolo v Přerově
 • 6.3. Beseda v knihovně - určeno žákům 1.ročníku
 • 7.3. Beseda o zdravé výživě - lektoři z OVOCENTRA Valašské Meziříčí, téma mléčné výrobky + ovoce, zelenina (určeno pro všechny žáky), zdarma
 • 14.3. Dopravní výchova - zimní část + testy v Přerově, určeno žákům 4.ročníku
 • 14.3. Třídní schůzky
 • 21.3. Velikonoční dílny
 • 22.3. Den otevřených dveří 8 - 16 hodin
  22.3. Kabelová televize Přerov - natáčení výuky matematiky podle Hejného metody v 1.- 3. ročníku 
 • 26.3. Kavárnička pro rodiče (nové metody výuky matematiky)
 • 27.3. Návštěva budoucích prvňáčků ve škole, pozorování vyučování, prohlídka 1. třídy

DUBEN

 • 4.4. Zápis žáků do 1. ročníku
 • 23.4. Čtvrtletní pedagogická porada
 • 24.4. Dopravní výchova v Přerově - letní část + opravné testy, určeno žákům 4.ročníku
 • 26.4. Mc Donalds Cup - fotbalový turnaj, okrskové kolo v Přerově, vybraní žáci

KVĚTEN

 • 7.5. ŘEDITELSKÉ VOLNO
 • 8.5. Den vítězství - vystoupení vybraných žáků na pietním aktu
 • 11.5. Exkurze na Helfštýn - pro žáky 1. ročníku, bus + vstupné 52 Kč
 • 15.5. BIOS Přerov - výukové programy pro 1. a 2. ročník
 • 22.5. Dopravní soutěž malotřídních škol, 4. ročníky
 • 25.5. Taneční a pěvecká soutěž v ŠD
 • 29.5. Planetárium Morava, určeno pro všechny ročníky, vstupné 55 Kč
 • 29.5. Jarní koncert - pěvecké vystoupení školního sborečku Slavíček ve 14.45 h
 • 29.5. Třídní schůzky - v 15.30 h plenární schůze všech rodičů, v 17 h výbor SPZŠ

ČERVEN

 • 1.6. MDD - Sportovní den, určeno všem ročníkům (3.-5. vyuč. hodina)
 • 3.-4.6. Výlet do Prahy - žáci 5. ročníku
 • 4.6. Ekologická konference v Přerově - účast EKOtýmu naší školy
 • 6.6. Fotografování tříd
 • 7.6. Školní výlet - Javoříčko - Bouzov, určeno všem ročníkům
 • 12.6. Muzeum Prosenice, určeno pro žáky 4. - 5. ročníku
 • 15.6. Občan a bezpečnost - akce v Přerově, určeno všem žákům školy, nebudeme se učit
 • 18. 6. Závěrečná klasifikační porada
 • 19.6. Včelařská přednáška, určeno všem žákům
 • 21.6. Královna Koloběžka První, Moravské divadlo Olomouc, určeno pro 1. ročník
 • 21.6. Svátek Slabikáře, určeno pro 1. ročník, od 16 hodin
 • 26.6. Rozloučení s paní ředitelkou  E. Petrášovou a panem předsedou SPZŠ M. Zlámalem
 • 28.6. Rozloučení žáků 5. ročníku se školou, od 16 h
 • 29.6. Slavnostní ukončení školního roku

 

 • den hraček
 • vystoupení pro seniory
 • vánoční dílny
 • návštěva knihovny
 • mikulášská nadílka
 • vánoční nadílka pro zvířátka
 • návštěva kostela (betlém)
 • vánoční posezení s nadílkou
 • návštěva předškoláků ve škole
 • zápis do 1. třídy
 • masopustní rejdění ve školce
 • návštěva hasičů
 • dopravní soutěž
 • vítání občánků
 • divadelní představení
 • vítání jara
 • velikonoční dílny
 • den dětí
 • výlet
 • slavnostní loučení s předškoláky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka pracovního místa

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy