Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2017/18 > Akce školy

Akce školy

Plán akcí na školní rok 2017/2018

Škola                                                   Školka

ZÁŘÍ

 • 4.9. Slavnostní zahájení školního roku
 • 7.9. Dravci - výukový program na školním hřišti, určeno všem žákům, vstupné 55 Kč
 • 11.9. Kyberšikana a pes Sorbon - výchovný program k posílení rozhodovacích schopností a správných postojů dětí při používání mobilů a PC, určeno všem žákům, vstupné 40 Kč
 • 26.9. Plenární schůze SPZŠ + třídní schůzky v 18 hodin, Výbor SPZŠ v 17 hodin

ŘÍJEN

 • 4.10. Exkurze do Muzea v Prosenicích,
  vstupné 10 Kč, určeno všem žákům školy
 • 6. 10. ABRAKA MUZIKA, výchovný koncert v sokolovně, vstupné 60 Kč, určeno všem žákům školy
 • 11.10. RYTMIX, natáčení zábavného tanečního pořadu Českou televizí  Ostrava
 • 13. 10. Drakiáda v 16 hodin na hřišti za školou
 • 16.10. Divadlo "Na Šantovce" - zájezd na divadelní představení Na paloučku s JŮ A HELE do Olomouce, určeno žákům 1. a 2.roč., vstupné 90 Kč
 • 25. 10. MD Olomouc, zájezd na div. představení Noc na Karlštejně, určeno žákům 3 - 5. ročníku
 • 26. - 27.10.  Podzimní prázdniny
 • 28.10.  Vzpomínková slavnost + lampionový průvod k Pomníku Svobody v 18 hodin. Vystoupení vybraných žáků školy.

 LISTOPAD

 • 3.11. Halloween ve školní družině
 • 6.11. "Budulínek" - operka v podání pěveckého souboru Slavíček, v 9.45 h pro MŠ, 1. a 2.ročník,
  ve 14 h pro ŠD a jiné posluchače
 • 8.11. Slavíci z Přerova - pěvecká soutěž pro vybrané žáky
 • 27.11. Ochrana člověka za mimořádných situací - preventivní akce pro žáky školy (3. - 5. vyuč. hodina)
 • 28.11. Plenární schůze SPZŠ v 16 h + volby do Školské rady, poté třídní schůzky

PROSINEC

 • 3.12. Rozsvěcování vánočního stromečku - vystoupení pěveckého sboru Slavíček v 16 h
 • 5.12. Čertování
 • 6.12. Vánoční dílny
 • 7.12. Den otevřených dveří 7.45 - 16 h
 • 14. 12. Vánoční besídka pro rodiče
 • 18.12. Běh o vánočního kapra, registrace v 15.45 h
 • 22.12. Zpívání v kostele v 10 h,
             vánoční besídky ve třídách + vánoční diskotéka

LEDEN

 • 13. 1. 2018 Školní ples

ÚNOR

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

 

 • den hraček
 • vystoupení pro seniory
 • vánoční dílny
 • návštěva knihovny
 • mikulášská nadílka
 • vánoční nadílka pro zvířátka
 • návštěva kostela (betlém)
 • vánoční posezení s nadílkou
 • návštěva předškoláků ve škole
 • zápis do 1. třídy
 • masopustní rejdění ve školce
 • návštěva hasičů
 • dopravní soutěž
 • vítání občánků
 • divadelní představení
 • vítání jara
 • velikonoční dílny
 • den dětí
 • výlet
 • slavnostní loučení s předškoláky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka pracovního místa

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

VDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ POMOCÍ TABLETŮ

Pedagogové ZŠ Radslavice se zapojili do projektu Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

logolink.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy