Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2016/17 > Akce školy

Akce školy

Plán akcí na školní rok 2015/2016

Škola                                                   Školka

ZÁŘÍ

 • 1.9. Slavnostní zahájení školního roku
 • 9.9. Exkurze do Olomouce, PEVNOST POZNÁNÍ,     určeno všem žákům školy, vstupné 50 Kč
 • 22.9. Výchovný koncert skupiny ABRAKA MUZIKA, určeno všem žákům, vstupné 60 Kč
 • 29.9. Třídní schůzka, plenární schůze pro všechny rodiče v 18 h v I. třídě, třídní schůzky v kmenových třídách v 18.30 h, schůzka výboru SPZŠ v 17 h v ředitelně školy

ŘÍJEN

 • Preventivní besedy pro žáky, 1.část
  10.10. 
  1.ročník: Já a moji kamarádi
  2.ročník: Jak spolu mluvíme
  12.10.
  3.ročník: Myšlenky a vztahy
  4.ročník: Moje vzory, úspěch a neúspěch
  14.10.
  3.ročník: Máme doma miminko
  5.ročník: Bezpečnost na internetu
 • 14.10. Drakiáda, v 15.30 h na hřišti
 • Preventivní besedy pro žáky, 2.část
  20.10. 

  1.ročník: Já a moje rodina
  2.ročník: Nad rodinným albem
 • 26.-27.10. Podzimní prázdniny
 • 28.10. Státní svátek - Den vzniku Československa, lampionový průvod, vystoupení vybraných žáků u pomníku T.G.Masaryka

 LISTOPAD

 • 7.11. ŠIKANA - preventivní beseda o rizikovém chování, určeno všem žákům školy, cena programu
  40 Kč/1 žák                            Přesunuto na 28.11.
 • 8.11. Legiovlak - komentovaná prohlídka v Přerově, doplňuje učivo vlastivědy, určeno žákům 4. a 5. ročníku  Přesunuto na 10.11.
 • 23.11. Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných situací, určeno všem žákům školy
 • 24.11. Preventivní program o zubní hygieně, určeno všem žákům školy, děti si přinesou zubní kartáčky
 • 27. 11. Rozsvěcování vánočního stromečku, 15.30 h na návsi

PROSINEC

 • 2. 12. Mikulášská nadílka v prodejně COOP Radslavice
 • 5. 12. Mikulášování ve třídách
 • 6. 12.  "O vánočního kapra" - 1. ročník orientačního běhu, určeno pro rodiny s dětmi
 • 7.12.    Zdravá pětka, zážitkový program o zdravé výživě, určeno žákům 1.-3.ročníku
 • 8. 12.   Zdravá pětka, 4.-5.ročník
 • 12.12.  Vánoční dílny
 • 13.12.  Výstavka výrobků z vánočních dílen
 • 13.12.  Třídní schůzky
 • 15.12.  Vánoční besídka pro rodiče v 16 hodin
 • 22.12.  Zpívání v kostele v 10 hodin
 • Vánoční prázdniny: 23.12. 2016 - 2. 1. 2017, vyučování začíná v úterý 3. 1. 2017

LEDEN

 • 14.1. Školní ples
 • 23.1. Pololetní klasifikační pedagogická porada
 • 31.1. Ukončení 1.pololetí, vydání Výpisu z vysvědčení žákům (1.-2.2. řádné vyučování)

ÚNOR

 • 3.2. (pátek) Pololetní volno
 • 6. - 10. 2. Jarní prázdniny
 • 20. 2. Školní kolo recitační soutěže

BŘEZEN

 • 3. 3. Okresní kolo recitační soutěže v Přerově
 • 14.3. Hudební vystoupení z Brna, určeno 1. a 2. ročníku, vstupné 50 Kč
 • 17.3. Matematický klokan, matematická soutěž pro žáky 2.-5.roč.
 • 23.3. Divadelní představení v MD Olomouc,
  opera Prodaná nevěsta, vstupné 120 Kč, určeno žákům 3.-5.ročníku, začátek v 10 hodin
 • 23.3. Třídní schůzky
 • 30 3. Exkurze do OVOCENTRA ve Valašském Meziříčí + návštěva jeskyní v Teplicích n/B, vstupné 60 Kč

DUBEN

 • 3.4. Velikonoční dílny
 • 4.4. Výstavka prací z velikonočních dílen,
         Den otevřených dveří
 • 5.4. Kavárnička pro rodiče v 16 hodin, program
 • 20. 4. Pevnost poznání Olomouc, výukový program pro žáky 3., 4. a 5.ročníku
 • Preventivní besedy pro žáky, 3.část
  21.4. 
  4.ročník: Jak se bránit nátlaku
  5.ročník: Od dětství k dospělosti
  5.5.
  4.ročník: Bezpečnost na internetu
  5.ročník: Rozdíly a pochopení mezi lidmi
 • 24. 4. Den Země - výukový ekologický program
  3. - 5.vyuč. hodinu, určeno pro všechny třídy

KVĚTEN

 • 2. a 3. 5. Okrskové kolo Mc Donalds cup, vybraní žáci, 2.5. žáci 1.-3.roč., 3.5  žáci 4.-5.roč.
 • 8. 5. Pietní akt na hřbitově v Radslavicích, vystoupení vybraných žáků
 • 10. 5. Dopravní soutěž málotřídních škol, účast žáků 4. ročníku
 • 24. 5. Dopravní výchova v Přerově - letní část, určeno pro žáky 4. ročníku
 • 25.5. Třídní schůzky v 15 h, SPZŠ 16.30 h
 • 29. 5. BIOS Přerov - výukový program pro žáky
  1. a 2. ročníku

ČERVEN

 • 1. 6. Muzeum Komenského v Přerově, exkurze pro žáky 3. a 4. ročníku, vstupné 40 Kč
 • 2.6. Žákovská environmentální konference na ZŠ Trávník v Přerově, určeno pro žáky přírodovědného kroužku
 • 3. 6. Vystoupení vybraných žáků a dětí mateřské školy v Grymově u příležitosti setkání rodáků
 • Výlet do Prahy - 11.-12. 6. 2017 (ne-po), určeno žákům 5.ročníku
 • 15. 6. Závěrečná klasifikační pedagogická porada
 • 16. 6. Fotografování tříd a skupin spolužáků, fotografování prvňáčků
 • Škola v  přírodě 19. - 23. 6. 2017 
  Beskydy - Horní Bečva - hotel Cherry, 290,- Kč/den
 • 28.6. Muzeum Prosenice - exkurze, vstupné 10 Kč, určeno pro všechny ročníky
 • 28. 6. Svátek slabikáře, určeno žákům 1.ročníku a jejich rodičům
 • 29. 6. Rozloučení páťáků se školou, určeno pro žáky 5.ročníku, jejich rodiče a hosty, v 16 h
 • 30.6. Slavnostní ukončení školního roku

 

 • den hraček
 • vystoupení pro seniory
 • vánoční dílny
 • návštěva knihovny
 • mikulášská nadílka
 • vánoční nadílka pro zvířátka
 • návštěva kostela (betlém)
 • vánoční posezení s nadílkou
 • návštěva předškoláků ve škole
 • zápis do 1. třídy
 • masopustní rejdění ve školce
 • návštěva hasičů
 • dopravní soutěž
 • vítání občánků
 • divadelní představení
 • vítání jara
 • velikonoční dílny
 • den dětí
 • výlet
 • slavnostní loučení s předškoláky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Pedagogové ZŠ Radslavice se zapojili do projektu Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

logolink.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy