Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2016/17 > Družina

Družina

Novinky školní rok 2016/2017

 • Dětský den s MIMONĚM

P1140023.JPG

Mezinárodní den dětí 1. 6. 2017 se slavil i v naší školní družině. Děti soutěžily, tancovaly a skvěle se bavily v programu, který pro ně připravily vychovatelky Zdeňka a Olinka. Celé odpoledne bylo motivované postavičkami „Mimoňů“ z animovaného filmu. Děti si odnesly nejen skvělé zážitky, ale také spoustu sladkých odměn a upomínkových předmětů.
fotogalerie

 

 • Čarodějnický rej

P1130686.JPG

V pátek 28. dubna se naši žáci 1. - 5. ročníků zúčastnili „čarodějnického reje“ ve školní družině. Žáci - čarodějnice a čarodějové si zde mohli zasoutěžit na létajícím koštěti, ve výlovu havraních očí, v přetahování bludného kořene (kde své síly předvedli hlavně čarodějové a černokněžníci) a v navlékání kouzelných perel na provázek (kde svoji zručnost předvedly čarodějnice). Na čarodějnickém reji se zpívalo, tančilo a smálo. Čarodějové a čarodějnice se za prozrazení svého tajemného kouzla mohli napít kouzelného lektvaru. I přes obrovské množství nápaditých kostýmů musely vrchní čarodějnice Olimíra a Zdenimíra vybrat ten ze všech nejnápaditější kostým, který byl oceněn kouzelnou odměnou a diplomem.
                                                                                                                                                                                fotogalerie

 • Maškarní karneval

P1130104.JPG

Dne 3.3. 2017 se ve školní družině konal „Maškarní karneval - rej masek“. Děti se rozdělily do čtyř skupin a vymyslely si svá jména – TRPASLÍCI, PIŠIŠKVOŘI, TROLOVÉ a RAINBOW. Dále plnily několik soutěžních úkolů, které byly prokládány tancem. Nakonec zvítězili TROLOVÉ, druzí byli TRPASLÍCI, třetí PIŠIŠKVOŘI a čtvrtí RAINBOW. Musíme děti pochválit za moc pěkné masky. 
Lenka Holubková
                                                                                                                           fotogalerie
 

 • Hádanky a rébusy

1.JPG

Dne 27.2. 2017 proběhla ve II. odd. ŠD soutěž : " Rébusy/Hádanky", které se zúčastnily děti 1. - 5. ročníku, rozdělené do 3. družstev: Tulipáni, Melouni a Bludišťáci. Soutěž se skládala z několika rébusů, obrázkové křížovky, hledání rozdílů a několika hádanek. Děti nadšeně soutěžily a netrpělivě čekaly na vyhlášení výsledků ! :-)
Na 1. místě se umístilo družstvo: " Melouni", na 2. družstvo "Tulipáni" a 3. byli "Bludišťáci". Děti byly odměněny diplomy, sladkostmi i věcnými cenami.  Soutěžíme rádi a těšíme se na příště !!! :-)   Müllerová L.             fotogalerie
 • Všeználek

IMG_20170116_142035.jpg

Dne 16.1. 2017 se ve II. odd. ŠD uskutečnila vědomostní soutěž "VŠEZNÁLEK".
Soutěže se zúčastnilo 21 dětí ve 3 družstvech : Tygři, Srdíčka a Bambulky.  "Všeználek" nabídl 24 otázek z různých odvětví (sport, pohádky, vlastivěda, logická řešení,..atd). Děti vzájemně spolupracovaly ve skupinách s velkým nadšením !  :-) O pořadí rozhodoval čas i správnost odpovědí. Na 1. místě se umístilo družstvo "Bambulek", na 2. místě bylo družstvo "Tygrů" a 3. bylo družstvo "Srdíček". Děti byly odměněny diplomy a různými sladkostmi. Již nyní se těší na další soutěžení !!!   :-D    fotogalerie                      Müllerová Lenka
 • Stavění sněhuláka

IMG_20170113_135428.jpgIMG_20170113_135445.jpgIMG_20170113_135547.jpg

 

 

 

 

 

V pátek 13.1. 2017 se díky lednové sněhové nadílce sděti ze ŠD již po několikáté zúčastnily stavění sněhuláka. Nevadil jim ani mráz nebo mírná obleva. Děti se náramně bavily, vzájemně si pomáhaly a
největším sněhulákem se chceme pochlubit i vám !!!  :-)                   Lenka Müllerová
 • Voda

WIN_20161109_112007.JPG

V měsíci listopadu se děti I. oddělení školní družiny seznamovaly s vodou jako základem všeho živého na naší planetě. Povídaly si s paní vychovatelkou jak v ní vznikal život a jak je pro nás tato životodárná tekutina vzácná. Dále si říkaly jaká má voda skupenství, jakou zabírá část naší planety, jak koluje, jaká může být a jak se k ní chovat a správně s ní hospodařit. Učily se poznávat živočichy a rostliny, které se vykytují v našich rybnících a v blízkosti nich. Namalovaly si vodníky a ze svých výkresů a pracovních listů si společně ozdobily síť ve své družině.                     fotogalerie
                                                                                                                                               L. Holubková, vychovatelka

 • Tvoření z přírodnin

šd.gifDěti se pustily se do tvoření s velkým nadšením a dokonce si vzájemně pomáhaly.  Bylo velmi těžké rozhodnout se, které zvířátko je nejkrásnější, krásná byla totiž všechna - pejsci, prasátka, páv, ježek na lyžích, chobotnice, stonožky, hnízda housenek.
O vítězích nakonec rozhodlo hlasování. První tři místa byla oceněna diplomy a sladkými odměnami. Ostatní děti dostaly rovněž dobrůtky. Těšíme se na další soutěžení !!!  :-)            Müllerová Lenka

 

 • Halloween ve školní družině

P1120013.JPG

Dne 21.10. 2016 se ve školní družině uskutečnila zábavně - soutěžní akce „Halloween“. Děti byly rozděleny do čtyř skupin a samy si vymyslely název a logo své skupiny. Dále potom luštily strašidelnou křížovku, skládaly puzzle a samozřejmě nesměl chybět ani čarodějný tanec s koštětem. Nakonec jednoznačně zvítězila skupina „Monster“. Ostatní tři skupiny zabodovaly ve vzácné shodě. Všichni zúčastnění byli po zásluze odměněni  čokoládovými sladkostmi.                                                                                                   fotogalerie

 

 • Třídíme odpad

20161007_110217.JPG

V měsíci říjnu se děti v prvním oddělení  ŠD učily, jak správně třídit odpad. Jednotlivé odpadní materiály si samy nakreslily a přiřazovaly ke kontejnerům, kam správně patří. Dále vyplňovaly pracovní listy „Čistě doma, čistě venku“. Ve školní družině mají z těchto svých výtvorů utvořenou nástěnku. 
fotogalerie                                                             Lenka Holubková, vychovatelka

 

 • Člověče, nezlob se!

1.jpgDne 17. 10. 2016 se uskutečnila ve II. odd. ŠD soutěž "Člověče, nezlob se! ".  Soutěžily děti všech ročníků, které se poctivě připravovaly již doma. Soutěž byla napínavá a do poslední chvíle děti bojovaly naplno! Ze 3. družstev byli tři finalisté, jejichž pořadí bylo známo po závěrečném, finálním utkání. Na závěr byli vyhlášeni vítězové a předány diplomy s odměnami.                          
Těšíme se na další zápolení !!  :-)                      Müllerová Lenka, vychovatelka
fotogalerie

 

 • Co nepatří do přírody?

20160921_114926.JPG20160921_115005.JPGWIN_20160926_145943.JPG

 

 

 

 

Děti I. oddělení si v minulých dvou týdnech popovídaly s paní vychovatelkou o tom, které věci a chování lidí do přírody nepatří. V pracovních listech z ekologické výchovy si tyto věci a chování lidí vyznačily a vymalovaly. Nakonec si vytvořily ve své družině pěknou nástěnku.                    Lenka Holubková, vychovatelka

 • Soutěž v jízdě na kolečkových bruslích

IMG_20160923_135004.jpgDne 23. 9. 2016 se uskutečnila sportovní celodružinová akce s názvem Soutěž v jízdě na kolečkových bruslích, skateboardu nebo koloběžce. Děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích. V mladší kategorii (1., 2.ročník) se umístil na prvním místě Šimon Haluzík, na druhém Dan Hradil a třetí místo obsadila Julinka Kuklová. Ve starší kategorii (3., 4., 5.ročník) si první místo vybojoval Mikuláš Remeš, druhé Pepa Caletka a na třetím místě se umístila Andrejka Vavrušková. Celou akci doprovázelo krásné počasí a děti si ji patřičně užily. Nakonec byly odměněny diplomy a sladkostmi.                                                               fotogalerie

 • Piškvorky

IMG_20160922_140549.jpgDne 22. 9. 2016 se ve II. oddělení ŠD uskutečnila soutěž v piškvorkách. Soutěžily děti ve 3 družstvech v různých věkových kategoriích. Děti soutěžily s velkým nadšením a někteří, i po vyhlášení vítězů, soutěžily dále mezi sebou. Vítězové byli slavnostně vyhlášeni a odměněni čokoládovými sladkostmi a lízátky. Nutno také pochválit i ostatní děti ve ŠD, které nesoutěžily,  za jejich pěkné chování v průběhu soutěže!
Těšíme se na další soutěž v říjnu !                          Lenka Müllerová, vychovatelka
fotogalerie

 • Ohrožení savci

P1110777.JPGP1110778.JPGP1110780.JPG

 

 

 

Dne 14. 9. 2016 se děti  I. oddělení ŠD seznámily s některými ohroženými savci u nás. V přírodní učebně si popovídaly, které z nich znají a co o nich vědí. Na závěr si ohrožené savce vymalovaly a vytvořily si tak pěknou nástěnku.                                                                                                          Lenka Holubková, vychovatelka

 • Děti uklidily školní zahradu

P1110698.JPGV tomto školním roce se I. oddělení ŠD v rámci projektu EVVO zapojí do ekologické výchovy. Úvodem si děti uklidily školní zahradu a hřiště od odpadků aby si mohly hrát a sportovat v čistém a zdravém prostředí. 
                                                                                      Lenka Holubková, vychovatelka

 

 

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2016/2017

Název kroužku

vedoucí

den

hod

určeno

Slavíček

Němečková

Po

13.15-14.15

1.-5.ročník

Angl.konverzace

Müllerová

Po

14.00-14.50

3.-5.ročník

Přírodovědný

Blažková

Út

13.15-14.15

3. ročník

Tanečky

Zenáhlová

St

13.15-14.15

1.-5.ročník

Kytara

Blažková

Čt

4.vyuč.hod.

5. ročnik

Pohybové hry

Müllerová

Čt

4.vyuč.hod.

1. ročník

Dramatický

Zenáhlová

Čt

13.15-14.15

3.-5.ročník

Keramika

Holubková

Čt

13.00-14.00

1.-2.ročník

Keramika

Holubková

Čt

14.00-15.00

3.-5.ročník

Pohybové hry

Holubková

3.vyuč.hod.

2. ročník

Dopravní 

Otáhalová

 Po 5. vyuč.hod. 4. ročník

 Flétna po domluvě s paní Němečkovou.

 Do kroužků se zapište ve školní družině.

 Činnost kroužků začíná v týdnu od 12.9.2016.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Novinky školní rok 2015/2016

 • Cesta za pokladem

1.JPGDne 17.6.2016 se v rámci školní družiny konala akce „Cesta za pokladem“. Děti byly rozděleny do čtyř smíšených věkových skupin a to na Piráty, Domorodce, Kapitány a Námořníky. Cestou za pokladem je čekaly nelehké vědomostní úkoly ze zdravovědy a první pomoci, křížovky, kvízy a také si zopakovaly své poznatky z výletu o vodním světě. Na závěr se pustily do hledání samotného sladkého pokladu, který se podařilo nalézt Domorodcům. :-)               fotogalerie

 

 • Super Star ŠD

P1100574.JPGDne 8. 4. 2016 od 13.30 do 14.30 hod. se v půdní vestavbě školy uskutečnila pěvecká soutěž „Super Star“. První místo si vyzpívala Olinka Prinzová (3.ročník), druhé obsadil duet Bára Jemelková a Káťa Prvá (5. Ročník) a na třetím místě se umístila Evička Mikšová (3.ročník). Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím za velice pěkné pěvecké výkony! fotogalerie

 

 

 • Kvíz "Všeználek"

P1100294.JPGDne 5. 2. 2016 se uskutečnil ve ŠD  kvíz "Všeználek", kterého se zúčastnily děti II. oddělení pod vedením p. vych. Müllerové.
Soutěžily děti 1 .- 5. ročníku ve 3 družstvech : Lvi, Aligátoři a Tygři. Družstvo Lvů se umístilo na 1. místě. Otázek bylo 30 a obsahovaly různá odvětví jako např. zeměpis, český jazyk - přísloví, ale také zábavnou tematiku Večerníčků. Otázky byly čerpány ze hry "Česko Junior". Děti byly velmi šikovné a soutěživé. Kupodivu nejvíce tápaly u otázek z "Večerníčků".   :-) Po vyhlášení výsledků byly děti odměněny sladkostmi. Všem družstvům gratulujeme k jejich znalostem a snaze ! Určitě si "Všeználka" zopakujeme !  Müllerová Lenka   fotogalerie

 • Maškarní karneval

P1100180.JPGDne 27.1.2016 jsme ve školní družině uspořádali maškarní bál plný krásných masek spojený se soutěžním kláním. Děti byly rozděleny do čtyř skupin s názvy barev. Na závěr akce zvítězilo družstvo zelených, ale výsledky byly velmi těsné a všechny děti si právem zasloužily sladké odměny. :-)  fotogalerie

 

 

 • ZŠ Radslavice má talent

Dne 27.11. 2015 se uskutečnila akce "ZŠ Radslavice má talent". Soutěžící podali vyrovnaný výkon. Nakonec se porota rozhodla, že první místo zaslouženě získá Lenka Pazderová za své taneční vystoupení. Na druhém místě se umístila děvčata T. Bartlová, K. Prvá a B. Jemelková s " Cup-song ". O třetí místo se podělily dívky Hana Kudrnová a Kristýna Tichá za hru na hudební nástroje.
Děti byly odměněny diplomy a čokoládami. Atmosféra byla plná napětí i povzbuzování. Přestávky byly vyplňovány diskotékovým tancem. Už nyní si děti plánují program na další představení.  Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.  Poděkování patří i chlapcům, kteří zabezpečili technické zázemí.                             fotogalerie

 • Halloween ve školní družině

Dne 26.10. 2015 se v rámci školní družiny uskutečnilo zábavné odpoledne plné strašidelných masek, soutěží a tance „Halloween“. Děti se rozdělily do čtyř smíšených věkových skupin, přičemž každá skupina dostala za úkol vymyslet si svůj název, vyluštit křížovku, doplňovat chybějící pohádkové postavy, hledat rozdíly na obrázcích nebo si vyzkoušet pantomimu. Na závěr nechyběl ani tanec s koštětem a sladká odměna :-).

fotogalerie

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Pedagogové ZŠ Radslavice se zapojili do projektu Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

logolink.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy