Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2016/17 > Rozvrh hodin

Časové vymezení hodin

ranní ŠD
  6.30 - 7:45 
1. hodina   7:45 - 8:30 
2. hodina   8:30 - 9:15 
hlavní přestávka
  9:15 - 9:45 
3. hodina   9:45 - 10:30 
přestávka
10:30 - 10:40 
4. hodina 10:40 - 11:25 
přestávka
11:25 - 11:35
5. hodina 11:35 - 12:20 

6.hodina
polední přestávka

12:20 - 13:15 

7.hodina
odpolední vyučování

13:15  - 14:00 


Provoz ŠD: do 16 h 

 ROZVRHY HODIN  platné od 1.9. 2016 

 Školní rok 2016/2017

1.ročník 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  ČJ M  PRV HV  ŠD
Úterý  ČJ VV ŠD TV  TV
Středa  ČJ  M  PRV  M  ČJ
Čtvrtek  ČJ  M ČJ ŠD   PČ 
Pátek  ČJ ČJ AJ  M ŠD

Tř.učitelka. Mgr. Ivana Zenáhlová (ČJ, AJ, M, VV)
Vyučující:   Mgr. Jitka Blažková (PRV, HV), Lenka Müllerová (TV), Lenka Holubková (PČ)

2.ročník 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  ČJ  M PRV HV ČJ
Úterý  ČJ VV M TV TV
Středa  ČJ  M  PRV  ŠD  ŠD
Čtvrtek  ČJ  M  AJ ČJ
Pátek  ČJ  ČJ ŠD  AJ  M

Tř. učitelka: Mgr. Ivana Zenáhlová (ČJ, M, VV)
Vyučující:    Mgr. Jitka Blažková  (PRV, HV), Lenka Müllerová (AJ, TV), Lenka Holubková (PČ)

3.ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí  M ČJ   AJ  ŠD ČJ    
Úterý  M ČJ PRV  ČJ    
Středa  ČJ M  ŠD  TV TV    ČJ 
Čtvrtek  M ČJ  AJ  VV  PRV    
Pátek  ČJ M PRV AJ HV    

Tř. učitelka: Mgr. Jitka Blažková (ČJ, M, PRV, TV, HV)
Vyučující:    Mgr. Eliška Petrášová (VV), Lenka Müllerová (AJ), Lenka Holubková (PČ)
                     

4.ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí ČJ  M   AJ VL ŠD    
Úterý  ČJ  M ČJ AJ PČ     VV
Středa ČJ M VL TV TV    VV
Čtvrtek ČJ M ČJ  AJ     
Pátek ČJ M ŠD HV     

Tř. učitelka: Mgr. Eliška Petrášová (M, PŘ, VL)
Vyučující:    Mgr. Květoslava Němečková (ČJ),Mgr. Jitka Blažková (TV, HV), Lenka Holubková (VV, PČ),
                      Mgr. Ivana Zenáhlová (AJ)

5.ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí  AJ   M  ČJ TV TV    
Úterý ČJ  M  AJ VL ČJ    VV
Středa ČJ  M   VL  ICT  ČJ    VV
Čtvrtek AJ ČJ ŠD PŘ     
Pátek ČJ  M   PŘ HV    

Tř.učitelka: Mgr. Květoslava Němečková (ČJ, M, PŘ, VL, ICT, HV)
Vyučující:   Lenka Müllerová (AJ, TV), Lenka Holubková (VV)
                    
             

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Pedagogové ZŠ Radslavice se zapojili do projektu Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

logolink.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy