Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2017/18 > Rozvrh hodin

Časové vymezení hodin

ranní ŠD
  6.30 - 7:45 
1. hodina   7:45 - 8:30 
přestávka   8.30 - 8.40
2. hodina   8:40 - 9:25 
hlavní přestávka
  9:25 - 9:45 
3. hodina   9:45 - 10:30 
přestávka
10:30 - 10:40 
4. hodina 10:40 - 11:25 
přestávka
11:25 - 11:35
5. hodina 11:35 - 12:20 

6.hodina
polední přestávka

12:20 - 13:15 

7.hodina
odpolední vyučování

13:15  - 14:00 


Provoz ŠD: do 16 h 

 ROZVRHY HODIN  platné od 9.1. - 27.3. 2018 (plavání) 

 Školní rok 2016/2017

1.ročník 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  ČJ  M  AJ ČJ  PRV
Úterý  PČ  M PRV ČJ  TV
Středa  ČJ  M  ČJ  ŠD  HV
Čtvrtek  ČJ  M ŠD  ŠD   VV 
Pátek  ČJ  M ŠD  ČJ TV

Tř.učitelka. Mgr. Květoslava Němečková (ČJ, M, PRV, VV, HV)
Vyučující:   Mgr. Jitka Blažková (PČ), Veronika Zmidlochová (TV), Mgr. Iveta Povalačová (AJ)

2.ročník 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  ČJ  M HV ČJ ŠD
Úterý  TV  TV ČJ M AJ
Středa  ČJ  M  ČJ  PRV  VV
Čtvrtek  ČJ  M  AJ PRV
Pátek  ČJ  M ŠD  ČJ  ŠD

Tř. učitelka: Mgr. Iveta Povalačová (ČJ, M, AJ, PRV, TV)
Vyučující:    Mgr. Jitka Blažková  (HV), Veronika Zmidlochová (VV, PČ)

3.ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí  M ČJ   HV  PRV AJ    
Úterý  TV TV ČJ  M PRV    
Středa  M ČJ  AJ  ČJ VV     
Čtvrtek  M ŠD  PRV  ČJ  PČ   ČJ 
Pátek  M ČJ AJ ŠD ČJ    

Tř. učitelka: Mgr. Ivana Zenáhlová (ČJ, M, PRV, AJ)
Vyučující:    Veronika Zmidlochová (VV, PČ), Mgr. Jitka Blažková (HV), Mgr. Iveta Povalačová (TV)
                     

4.ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí M  ČJ   ŠD VL AJ    
Úterý

TV

TV ŠD M ČJ   DV  
Středa M ČJ ČT VV    VV
Čtvrtek ČJ M ČJ VL  PČ     HV
Pátek M ČT AJ AJ     

Tř. učitelka: Mgr. Jitka Blažková (ČJ, M, PŘ, VL, TV, HV, PČ)
Vyučující:    Mgr. Eliška Petrášová (ČT - čtení),Mgr. Iveta Povlačová (AJ)
                    Mgr. Ivana Zenáhlová (VV), DV - kroužek dopravní výchovy - Helena Otáhalová

5.ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí  M   VL  ČJ ŠD    
Úterý AJ  TV  TV M ICT    
Středa M  VL   ČT  ČJ  VV    VV
Čtvrtek M AJ ČJ ČJ PČ     HV
Pátek M  ČT   ČJ AJ    

Tř.učitelka: Mgr. Eliška Petrášová (M, VL, ČT - čtení)
Vyučující:   Mgr. Květoslava Němečková (ČJ, ICT), Mgr. Jitka Blažková (TV, PŘ, PČ, HV),
                  Mgr. Ivana Zenáhlová (AJ, VV)

             

Nabídka pracovního místa

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy