Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2019/20 > Rozvrh hodin

Časové vymezení hodin

ranní ŠD
  6.30 - 7:45 
1. hodina   7:45 - 8:30 
přestávka   8.30 - 8.40
2. hodina   8:40 - 9:25 
hlavní přestávka
  9:25 - 9:45 
3. hodina   9:45 - 10:30 
přestávka
10:30 - 10:40 
4. hodina 10:40 - 11:25 
přestávka
11:25 - 11:35
5. hodina 11:35 - 12:20 

6.hodina
polední přestávka

12:20 - 13:15 

7.hodina
odpolední vyučování

13:15  - 14:00 


Provoz ŠD: do 16.15 hodin 

ROZVRHY HODIN 
ZMĚNA!
Rozvrhy hodin platné od 6.1.
2020,
po dobu trvání plaveckého výcviku.

 Školní rok 2019/2020

1.ročník 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí M ČJ ČJ HV
Úterý M ČJ ČJ  
Středa ČJ AJ PRV  
Čtvrtek TV TV   VV  ČJ
Pátek ČJ PRV ČJ  

Tř.učitelka: Mgr. Pavlína Dokoupilová
Vyučující: Mgr. J. Blažková(TV,PČ,HV), Mgr. E. Petrášová(VV)  

2.ročník 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ PRV ČJ HV
Úterý   ČJ  ČJ M
Středa M AJ  ČJ PRV M
Čtvrtek TV  TV   VV ČJ
Pátek ČJ   ČJ AJ

Tř. učitelka: Mgr. Jitka Blažková
Vyučující: Mgr. Iveta Skácelová (AJ)

3.ročník 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ  AJ ČJ M PRV
Úterý ČJ PRV  PČ    M ČJ 
Středa AJ ČJ M ČJ VV 
Čtvrtek TV TV   M PRV 
Pátek ČJ AJ M ČJ HV

Tř. učitelka: Mgr. Květoslava Němečková
Vyučující:    Mgr. I.Zenáhlová (AJ), Mgr. E. Petrášová(ČJ-čtení/psaní,PRV, PČ, VV)       
                     

4.ročník 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  M VL ČJ M
Úterý  M  ČJ AJ VV VV
Středa  ČJ VL M PŘ  AJ
Čtvrtek  TV TV ČJ  ČJ HV
Pátek  ČJ M AJ  ČJ

Tř. učitelka: Mgr. Iveta Skácelová
Vyučující: Mgr. E. Petrášová (VL, ČJ-čtení), Mgr. K. Němečková (HV)
                   

5.ročník 1. 2. 3. 4. 5. OBĚD 6.
Pondělí M ČJ AJ  VL ČJ    
Úterý ČJ M  VV VV    
Středa ČJ  M VL  ČJ  AJ   ICT
Čtvrtek TV TV ČJ M HV    
Pátek M ČJ  AJ    

Tř.učitelka: Mgr. Iveta Skácelová
Vyučující: Mgr. I. Zenáhlová (M, AJ), Mgr. K. Němečková (ČJ, ICT, HV), Mgr. J. Blažková (PŘ,PČ),
Mgr. E. Petrášová (VL, ČJ-čtení), Mgr. I. Skácelová (TV,VV)

             

INZERÁT
na volné místo vychovatelky ŠD

Inzerát na volné místo speciálního pedagoga

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU I

   ZŠ a SMŠ Radslavice
   je zapojena do projektu
   CESTA K ÚSPĚCHU II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy