Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2018/19 > Rozvrh hodin

Časové vymezení hodin

ranní ŠD
  6.30 - 7:45 
1. hodina   7:45 - 8:30 
přestávka   8.30 - 8.40
2. hodina   8:40 - 9:25 
hlavní přestávka
  9:25 - 9:45 
3. hodina   9:45 - 10:30 
přestávka
10:30 - 10:40 
4. hodina 10:40 - 11:25 
přestávka
11:25 - 11:35
5. hodina 11:35 - 12:20 

6.hodina
polední přestávka

12:20 - 13:15 

7.hodina
odpolední vyučování

13:15  - 14:00 


Provoz ŠD: do 16 h 

 ROZVRHY HODIN  platné  od 3. 1. 2019

 Školní rok 2018/2019

1.ročník 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  M ČJ  ČJ  AJ HV
Úterý  M ČJ PRV   VV
Středa  M ČJ PRV   ČJ
Čtvrtek  M ČJ   TV TV
Pátek  M ČJ PČ  ČJ  

Tř.učitelka. Mgr. Jitka Blažková 
Vyučující:   Mgr. Iveta Povalačová (AJ), Mgr. Eliška Petrášová (VV), Veronika Zmidlochová (TV, PČ)

2.ročník 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  ČJ M VV PRV          
Úterý  AJ M ČJ ČJ HV
Středa  ČJ M TV  TV  
Čtvrtek  AJ ČJ M PRV ČJ
Pátek  ČJ   M ČJ

Tř. učitelka: Mgr. Květoslava Němečková 
Vyučující: Mgr. Iveta Povalačová (Čtenářská dílna v pátek), Mgr. Ivana Zenáhlová (AJ),
Veronika Zmidlochová (HV, Tv, VV)

3.ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí  ČJ M VV ČJ  AJ  
Úterý  ČJ M    PRV HV  
Středa  ČJ M AJ PRV ČJ  
Čtvrtek  ČJ M PRV TV TV  
Pátek  ČJ M AJ ČJ  

Tř. učitelka: Mgr. Iveta Povalačová 
Vyučující: Veronika Zmidlochová (HV, TV, VV), Mgr. Květoslava Němečková (PČ)     
                     

4.ročník 1. 2. 3. 4. 5. OBĚD 6.
Pondělí AJ ČJ    
Úterý ČJ M ČJ   VL    HV
Středa AJ ČJ ČJ VV    VV
Čtvrtek ČJ  M VL      
Pátek AJ ČJ TV TV    

Tř. učitelka:  Mgr. Iveta Povalačová
Vyučující: Mgr. Ivana Zenáhlová (M, AJ), Mgr. Květoslava Němečková (ČJ,HV), Mgr. Eliška Petrášová (ČT - úterý, středa), Mgr. Jitka Blažková (PŘ, VL), Veronika Zmidlochová (PČ, VV, TV) 
                   

5.ročník 1. 2. 3. 4. 5. OBĚD 6.
Pondělí ČJ  ČJ M VL    
Úterý M AJ ČJ ICT    HV
Středa ČJ ČJ M ČJ VV   VV 
Čtvrtek ČJ VL AJ    
Pátek   AJ  TV TV    

Tř.učitelka: Mgr. Eliška Petrášová
Vyučující: Veronika Zmidlochová (PČ, VV, TV), Mgr. Květoslava Němečková (ICT, HV), Mgr. Jitka Blažková (PŘ), Mgr. Iveta Povalačová (AJ) 

             

Nabídka pracovního místa 1

Nabídka pracovního místa 2

 

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy