Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2016/17 > Družina > Režim ŠD

Denní režim ŠD

 

Ranní družina   

 6.30hod. - 7.30hod.

Hry s hračkami, vyprávění zážitků žáků, jednoduché hry, omalovánky, příprava na vyučování, odchod na výuku.

Odpolední družina 

11.35hod , popř. 12.20hod. - 16.00hod.

Příchod dětí do ŠD, uložení aktovek, kontrola docházky, osobní hygiena, odchod do jídelny - společný oběd. Relaxace - poslechové čtení nebo poslech MC, CD, vyprávění, písničky, odpočinkové činnosti, rukodělná práce, odchod dětí na kroužky.

13.20 hod. - 16.00hod.

Relaxační a zájmová činnost, venkovní hry, vycházky do okolí školy, pobyt na školním hřišti. Návrat na oddělení, osobní hygiena, pitný režim, hry ve třídě, průběžný odchod dětí domů. 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V RÁMCI ŠD:

 

 • DOPRAVNÍ KROUŽEK ( 4.tř.)
 • KERAMIKA
 • TANEČKY (moderní tance)
 • HRA NA FLÉTNU
 • HRA NY KYTARU
 • KROUŽEK VÝPOČETNÍ TECHNIKY
 • DRAMATICKÝ KROUŽEK
 • VÝTVARNÝ KROUŽEK
 • POHYBOVÉ HRY (míčové hry a jiné aktivity)

AKCE ŠD :

 • TURNAJ VE VYBÍJENÉ
 • NÁCVIK NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
 • TURISTICKÝ VÝLET NA HELFŠTÝN
 • MISS ŠKOLNÍ DRUŽINY
 • SUPERSTAR
 • KARNEVAL
 • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 • LOUTKOVÉ DIVADLO
 • VELIKONOČNÍ ZVYKY ( pletení tatarů,výzdoba školy,malování kraslic ..)
 • SOUTĚŽ NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
 • STAVBY Z PŘÍRODNIN
 • DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
 • DĚTSKÝ DEN VE ŠD

 

 

 

 

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

Pedagogové ZŠ Radslavice se zapojili do projektu Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

logolink.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy