Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2020/21 > Družina > Režim ŠD

Denní režim ŠD

 

Ranní družina   

 6.30hod. - 7.30hod.

Hry s hračkami, vyprávění zážitků, jednoduché hry, omalovánky, příprava na vyučování, odchod na výuku.

Odpolední družina 

12.20hod. - 16.15hod.

Příchod dětí do ŠD, uložení aktovek, kontrola docházky, osobní hygiena, odchod do jídelny - společný oběd. Relaxace - vyprávění, písničky, odpočinkové činnosti, volnočasové aktivity, odchod dětí na kroužky.

13.30 hod. - 14.30 hod.

Řízená činnost, sportovní a zábavné tematické akce, venkovní hry, vycházky do okolí školy, zájmová činnost.

14.30 hod. - 16.15 hod.

Relaxační a zájmová činnost, venkovní hry, vycházky do okolí školy, pobyt na školním hřišti. Návrat na oddělení, osobní hygiena, pitný režim, hry ve třídě, průběžný odchod dětí domů. 

Vnitřní řád školní družiny 

KROUŽKY V RÁMCI ŠD:

 • DOPRAVNÍ KROUŽEK ( 4.tř.)
 • KERAMIKA
 • TANEČKY (moderní tance)
 • HRA NA FLÉTNU
 • HRA NA KYTARU
 • DRAMATICKÝ KROUŽEK
 • PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
 • ANGLICKÁ KONVERZACE
 • SLAVÍČEK - sborový zpěv

KLUBY HRAZENÉ ZE ŠABLON II ( DOKONČÍME Z LOŇSKÉHO ŠKOLNÍHO ROKU, aktivity budou trvat do prosince):

 • KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER
 • KLUB ANGLICKÉ KONVERZACE
 • BADATELSKÝ KLUB

Název kroužku

vedoucí

den

hodina

určeno

Slavíček

Němečková

Čt

13.15-14.15

1.-5.roč.

Tanečky

Sušeňová

Čt

15.00-16.00

1.-5.roč.

Keramika 

Holubková

Po

13.15-14.15

1. roč.

Keramika 

Holubková

St

3.vyuč.hodina

2.ročník

Keramika 

Holubková

Po

15.15-16.15

3.-5.ročník

Badatelský klub

Blažková

Út

13.15-14.45

3.roč.

Přírodovědný

Sušeňová/Blažková

Út

14.45-15.45

2.-5.roč.

Anglická konverzace

Dokoupilová

Po

13.15-14.15

2.- 3.roč.

Klub anglické konverzace

Skácelová

Po

14.15-15.45

4.,5.roč.

Kytara

Blažková

St

14.15-15.15

3.-5.roč.

Dramatický kroužek

Zmidlochová

Út

14.45-15.45

1.-5.roč.

Klub zábavné logiky a deskových her

Zmidlochová

Čt

14.45-16.15

3.-5.roč.

Klub zábavné logiky a deskových her

Holubková

St

14.45-16.15

1.-2.roč.

Flétna

Němečková

Út-Čt

7.00-7.30

6.30-7.30

1.-5.roč.

Dopravní výchova

Dokoupilová

St

13.15-14.15 

4.roč.

 

 Do kroužků se zapište ve školní družině.

 Činnost kroužků začíná v týdnu od 14.9.2020.

AKCE ŠD :

 • VÝLETY
 • SPORTOVNÍ TURNAJE
 • NÁCVIK VYSTOUPENÍ NA AKADEMII
 • VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
 • SOUTĚŽ V JÍZDĚ NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
 • DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
 • DĚTSKÝ DEN VE ŠD
 • AKADEMIE ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
 • KOUZELNICKÁ PŘEHLÍDKA
 • PONOŽKOVÁ PÁRTY
 • SPRÁVNÝ ZÁLESÁK 
 • SOUTĚŽNĚ-ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE   ad.

 

 

Inzerát na pracovní místo Učitelka na I . stupni ZŠ

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU I

   ZŠ a SMŠ Radslavice
   je zapojena do projektu
   CESTA K ÚSPĚCHU II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy