Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2019/20 > Družina > Režim ŠD

Denní režim ŠD

 

Ranní družina   

 6.30hod. - 7.30hod.

Hry s hračkami, vyprávění zážitků, jednoduché hry, omalovánky, příprava na vyučování, odchod na výuku.

Odpolední družina 

12.20hod. - 16.15hod.

Příchod dětí do ŠD, uložení aktovek, kontrola docházky, osobní hygiena, odchod do jídelny - společný oběd. Relaxace - vyprávění, písničky, odpočinkové činnosti, volnočasové aktivity, odchod dětí na kroužky.

13.30 hod. - 14.30 hod.

Řízená činnost, sportovní a zábavné tematické akce, venkovní hry, vycházky do okolí školy, zájmová činnost.

14.30 hod. - 16.15 hod.

Relaxační a zájmová činnost, venkovní hry, vycházky do okolí školy, pobyt na školním hřišti. Návrat na oddělení, osobní hygiena, pitný režim, hry ve třídě, průběžný odchod dětí domů. 

Vnitřní řád školní družiny 

KROUŽKY V RÁMCI ŠD:

 • DOPRAVNÍ KROUŽEK ( 4.tř.)
 • KERAMIKA
 • TANEČKY (moderní tance)
 • HRA NA FLÉTNU
 • HRA NA KYTARU
 • DRAMATICKÝ KROUŽEK
 • KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER
 • POHYBOVÉ HRY (míčové hry a jiné aktivity)
 • ANGLICKÁ KONVERZACE
 • BADATELSKÝ KLUB
 • SLAVÍČEK - sborový zpěv

AKCE ŠD :

 • VÝLETY
 • SPORTOVNÍ TURNAJE
 • NÁCVIK VYSTOUPENÍ NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
 • MISS A MISSÁK ŠKOLNÍ DRUŽINY
 • SUPERSTAR ŠD
 • MAŠKARNÍ KARNEVAL
 • MIKULÁŠSKÁ VESELICE
 • VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
 • VELIKONOČNÍ ZVYKY ( pletení tatarů,výzdoba školy,malování kraslic ..)
 • SOUTĚŽ V JÍZDĚ NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
 • STAVBY Z PŘÍRODNIN
 • DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
 • DĚTSKÝ DEN VE ŠD
 • AKADEMIE ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
 • NÁMOŘNICKÁ PLAVBA NA OSTROV SNŮ

 

 

 

 

INZERÁT
na volné místo vychovatelky ŠD

Inzerát na volné místo speciálního pedagoga

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU I

   ZŠ a SMŠ Radslavice
   je zapojena do projektu
   CESTA K ÚSPĚCHU II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy