Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2020/21 > Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

Název projektu

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

Žadatel (pro identifikaci partnera)

Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s., IČ: 26839547

se sídlem

Hamerská 314/30 779 00, Olomouc

IČ/IČO

26839547

Partner žadatele

Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace

se sídlem

Školní 5  751 11 Radslavice

IČ/IČO

70994382

Statutární orgán/oprávněná osoba

Mgr. Eliška Petrášová

Na tomto místě probíhá realizace projektu:

Gramotnosti CRPR o.p.s.

(reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000612)

...................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

……………………………………………………………………………………………
Předmětem projektu je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, podpora funkčních gramotností a rozšíření volnočasových aktivit žáků v oborech středního vzdělávání bez maturitní zkoušky prostřednictvím čtyř klíčových aktivit projektu.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 863 799,86 Kč

Dotace EU: 13 484 229,88 Kč

Dotace státní rozpočet: 2 379 569,98 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice

___________________________________________________________________________________

Na tomto místě probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

...................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

……………………………………………………………………………………………
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního  rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice

 

Inzerát na pracovní místo Učitelka na I . stupni ZŠ

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU I

   ZŠ a SMŠ Radslavice
   je zapojena do projektu
   CESTA K ÚSPĚCHU II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy