Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2019/20 > EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

 

Environmentální výchova je jednou z priorit naší školy. Ve školním roce 2016/2017 jsme získali titul Olomouckého kraje Zelená škola. Naším dalším přáním je v příštím roce získat titul  EKOŠKOLA.

Co je to Ekoškola ?

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita).

Řídí se metodikou 7 kroků:

Je to jednoduchý, ale účinný nástroj k tomu, aby se z naší školy stala skutečná Ekoškola. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní.

Naplňuje témata:

Voda, odpady, energie atd. U každého tématu si může škola realizovat množství praktických činností ve škole či v jejím okolí. Nemusí se vždy jednat o finančně náročné opatření, stačí začít něčím malým, například zavírat kohoutek s vodou či zbytečně nesvítit.

Jejím cílem je:

Snižování ekologického dopadu školy a uvědomění si svého jednání na životní prostředí a snaha o zlepšení životního prostředí ve škole i jejím okolí.

 

Náš Ekotým:

Sabina Zemánková,5.třída                                     Gabriela Haluzíková, 5. třída

Petra Jurajdová, 5. třída                                         Eva Mrázková, 5. třída

Andrea Vavrušková, 5. třída                                   Barbora Černošková, 5. třída

Jan Nitka, 5. ročník                                                David Pazdera, 5. ročník

Štěpán Zoban, 5. ročník                                         Danek Grée, 5. ročník

Julia Kuklová, 4. ročník                                       


P1190760.JPG

 

            EKOKODEX                                               P1170376.JPG            

 1. Třídíme odpad.
 2. Šetříme elektrickou energií.
 3. Větráme a topíme úsporně.
 4. Pečujeme o prostředí školy
 5. Neplýtváme jídlem.
 6. Neničíme školní majetek
 7. Neplýtváme vodou.
 8. Pořádáme ekologické aktivity.
 9. Dodržujeme EKOKODEX.

 

 

NAŠE AKTIVITY

2018/2019

 • Včelí hájek

P1200929.JPGP1200937.JPGP1200933.JPG

 

 

 

 

 

Tentokrát jsme zamířili do Včelího hájku. Poprosili jsme pana starostu, zda by nezařídil opravu hmyzích domečků. My se pustili do záhonků s bylinkami. Je tu celkem 12 záhonků s mátou, mateřídouškou, jahodami, diviznou, meduňkou a dalšími známými bylinkami. Dalo nám to sice hodně práce, ale vše jsme zvládli. Příště přijdeme jen zalít. O Včelí hájek pečujeme ve spolupráci s obcí a školkou.
                                                                                                                        Kristýna Knopová, žákyně 4. třídy

 • Úprava záhonu před školou

P1190394.JPGP1190396.JPGP1190397.JPG

 

 

 

 

 

V přírodovědném kroužku jsme uklízeli a pleli před školou. Máme tam záhon, který byl obrostlý plevelem. S chutí jsme se do toho vrhli. Snažíme se, aby i prostředí okolo školy bylo čisté a pěkné.
                                                                                                                                            Jan Nitka, žák 5. třídy

 • Opět návštěva u Mrázků

P1200830.JPGP1200831.JPGP1200840.JPG

 

 

 

 

 

Jako každý rok jsme se vypravili k Mrázkům, podívat se na kůzlátka. Tentokrát jich mají 6. Mají tato jména: Princezna, Ostrozoubek, Bertík, Vločka, Roháček a poslední nemá ještě jméno. Kůzlátka poskakovala, běhala, trkala a dělala blbosti. Bylo to prima!                                                       Dan Grée, žák 5. třídy

 • Beseda s panem starostou

P1200449.JPGP1200450.JPGP1200452.JPG

 

 

 

 

 

V rámci projektu o šetření pitnou vodou udělali členové našeho Ekotýmu průzkum mezi žáky naší školy. Zjistili, že v našich domácnostech se vodou plýtvá. Jen napuštěná vana spotřebuje až 100 litrů pitné vody. Zajímalo nás, jak jsme na tom u nás ve škole. Paní ředitelka nám sdělila, že máme úsporné kohoutky a splachovadla. Chtěli jsme zjistit další informace, a proto jsme pozvali i našeho pana starostu Josefa Hrdličku. Radslavice zásobují i okolní obec Grymov a mají tři zdroje. Celková roční spotřeba činí 52 000 kubíků vody, z toho škola spotřebuje 620 kubíků. V okolí Radslavic jsou také dvě studánky a obec má svou čističku. V rámci šetření jsme poprosili o nádobu na užitkovou vodu na naší školní zahradu. Pan starosta nás také pozval na prohlídku místní čističky. Moc děkujeme, že za námi přišel.

                                                             Jan Nitka a Eva Mrázková, žáci 5. ročníku

 • Pařezové chaloupky

1.JPG

V naší přírodovědné učebně máme dva již nevyužitelné pařezy. Při schůzce ekotýmu, jsme přemýšleli, co s nimi. A nápad byl na světě!!! Tentokrát jsme zapojili i žáky z keramického kroužku. Návrhy byly různé / strašidla, stromy, panáci, postavy…/. Nakonec zvítězily pařezové chaloupky. V keramickém kroužku žáci vyrobili okna, dveře, parapety s květináči. No a my, v rámci přírodovědného kroužku, pařezy ozdobili. Jak to dopadlo??? Zhlédnete na našich fotkách.                                                               David Pazdera, žák 5.třídy

fotogalerie

 

 • Další úpravy v přírodovědné učebně

1.JPG

Po dodělání kompostéru nám ještě zbyla barva. Hned nás napadlo, že natřeme i plot a bednu na nářadí. Někteří z nás natírali, jiní postupně zazimovali bylinkovou zahrádku, uklidili před školou a ostříhali růže. Všichni jsme s chutí pracovali a máme z toho dobrý pocit.                                          Štěpán Zoban, žák 5. třídy

fotogalerie

 

 • Kompostér

1.JPGV polovině září jsme se pustili do výroby kompostéru. Pan starosta přivezl desky. Nejdříve jsme je natřeli a poté smontovali dohromady. Pan starosta nám ochotně po celou dobu pomáhal. Všichni jsme přiložili ruku k dílu. Máme z něho obrovskou radost a hlavně, poslouží dobré věci!                                            Mrázková Eva, žákyně 5. třídy

fotogalerie

 

 • Náš nový kamarád

P1190208.JPGP1190206.JPGP1190205.JPG

 

 

 

 


První školní den nám paní učitelka oznámila, že nás zítra ve škole bude čekat překvapení. Myslela jsem si, že to bude nový spolužák, ale nebyl. Byl to křeček džungarský! Má krásné jméno - Nosánek. Nosánkova srst je šedá. Bydlí v zajímavé kleci, která má tři patra. V prvním patře má malý kolotoč, na kterém se vůbec netočí. Do druhého patra vede lávka, o přestávce pozorujeme, jak na ní běhá. Nejraději sledujeme, když běží ze třetího patra do druhého, protože srandovně roztáhne tlapky a jede. Spí nahoře v domečku a často se zde schovává. Máme Nosánka rádi a baví nás se o něj starat.                           Julia Kuklová, 4.ročník 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Včelí hájek

3.jpg4.jpg5.jpg

 

 

 

 

Úklid včelího hájku
V úterý jsme vyrazili v prvouce s nářadím do včelího hájku starat se o různé byliny. Okopávali jsme meduňku, mátu, měsíček a jahody. Na vodu jsme chodili k Radům, než tam přišel pan Vyňuchal a dovezl nám vozík, ve kterém byly kyblíky s vodou. Zalévali jsme přesazené kytky. Potom nám přišli na pomoc druháci, takže to bylo dříve hotovo. Nakonec, když jsme to měli udělané, mohli jsme si jít hrát na hřiště. Měli jsme velikou radost z pěkně upravených záhonků.                                                                      Julia Kuklová / žákyně 3.ročníku /

 • Staráme se o životní prostředí

P1170900.JPG

V rámci pracovních činností jsme se rozhodli, že půjdeme uklízet. Sbírali jsme odpadky na hřišti, před školou a také u potoka. Tam toho bylo! Na závěr jsme roztříděný odpad odnesli do kontejnerů. Byli jsme dobrý tým a paní učitelka nás pochválila.                                                                                 Dan Grée, žák 4.třídy

fotogalerie

 

 • Výsadba záhonků v naší přírodní učebně

P1170850.JPG

V přírodovědném kroužku jsme šli sázet. Nejprve jsme vypleli plevel a urovnali záhony. Poté jsme naseli semínka mrkve, ředkviček a hrášku. Nezapomněli jsme ani na naše dva bylinkové záhony. Vše jsme zalili a chtěli jít již do školy. Najednou si někdo všiml uvězněného ježka v plotě. Tomáš Bartl a Lukáš Složil se stali jeho zachránci. Měli jsme z toho dobrý pocit.
Eva Mrázková, žákyně 4.třídy                                                                      fotogalerie

 

 • ARPOK

Letos jsme si připomněli blížící se Den Země projektovými aktivitami na ekologické téma. Našimi průvodci se stali lektoři organizace ARPOK (Aktivní, Respektující a Otevřená,vnímá Propojenost a Komplexnost 
světa), která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Žáci se věnovali tématu vody, zvláště její důležitosti pro přírodu i pro lidi. Na konkrétních příkladech zjišťovali, jak může být zásoba vody ohrožena nadměrnou spotřebou a znečištěním. Každé z témat bylo představeno pomocí hry.  Akce proběhla ve čtvrtek 5. dubna 2018

 • Dopis panu starostovi (duben 2018)

P1170947.JPGP1170950.JPGP1170952.JPG

 

 

 

 

V rámci třídění odpadu jsme dnes na obecním úřadě navštívili pana starostu a předali mu dopis. V něm ho žádáme o popelnici na bioodpad a kompostér na naší školní zahradu.

img550.jpg

 • Návštěva u Evičky (duben 2018)

P1170760.JPGP1170770.JPGP1170773.JPG

 

 

 

 

Tak jako každý rok na jaře jsem pozvala naši třídu na kůzlátka. Všichni se moc těšili. Ptali se, jakou mají barvu a kolik jich máme. Všechna jsou bílá a je jich sedm. Byl pátek a my se v přírodovědě vydali k nám. Bylo těžké je dostat ven. Musela jsem tedy jednoho chytit a vynést. Pak šli i ostatní. Spolužáci si je chovali, hladili a hráli s nimi na honěnou. Moje nejoblíbenější kůzlátka jsou Sněženka a Bělka. Jinak máme Bety, Kopretinu, Růžka, Šmudlu a Divouška. Kůzlátka byla z toho poskakování tak unavená, že jsme je zahnali a nechali odpočívat. Myslím, že se návštěva u nás moc líbila. Příští rok opět na viděnou!

                                                                          Eva Mrázková, žákyně 4. třídy

 • Máme dva nové kamarády (únor 2018)

P1170109.JPGP1170119.JPGP1170124.JPG

 

 

 

 

Jednoho jsme si povídali o tom, co bychom chtěli ve třídě změnit. Napadlo nás, že si pořídíme nějakého mazlíčka. Nápady byly různé. Nakonec jsme se domluvili, že to bude křeček. A aby mu nebylo smutno, budou dva. Jeden je zlatý, druhý šedý. Pojmenovali jsme je – Gery a Teodor. Máme pro ně klec propojenou tobogánem s akváriem. Mají se prostě božsky. Každý den jim vyměňujeme vodu, dáváme krmení a piliny. Vyrobili jsme jim i jmenovky. Máme je všichni moc rádi a od té doby, chodíme zvesela do školy.

                                                                                                                                                     Andrea Vavrušková

 • Péče o květiny (březen 2018)

Ekotým dal na celý týden úkol, aby se každá třída postarala o své květiny. Měli je zalévat, utírat z nich prach, přesadit a další potřebné věci. Všechny třídy náš úkol splnily na výbornou. Květinky se na nás usmívaly, když jsme je na konci týdne kontrolovali. Tentýž týden jsme také kontrolovali teplotu a větrání ve třídách. Průměrná teplota ve třídách byla 23 stupňů. Větralo se takto: 1. tř.- 4 krát, 2. tř. – 6 krát, 3. tř.- 14 krát, 4.a 5. tř. – 7 krát. Další týden se k těmto úkolům přidá i třídění odpadu.

                                                                                                     Eva Mikšová, Jonáš Menšík

cff978ac-a525-451c-9bd9-fb173c13d576.jpegP1170298.JPG

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU I

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy