Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2017/18 > EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

 

Environmentální výchova je jednou z priorit naší školy. Ve školním roce 2016/2017 jsme získali titul Olomouckého kraje Zelená škola. Naším dalším přáním je v příštím roce získat titul  EKOŠKOLA.

Co je to Ekoškola ?

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita).

Řídí se metodikou 7 kroků:

Je to jednoduchý, ale účinný nástroj k tomu, aby se z naší školy stala skutečná Ekoškola. Tato metodika je společná pro všechny země a školy, které se programu Ekoškola účastní.

Naplňuje témata:

Voda, odpady, energie atd. U každého tématu si může škola realizovat množství praktických činností ve škole či v jejím okolí. Nemusí se vždy jednat o finančně náročné opatření, stačí začít něčím malým, například zavírat kohoutek s vodou či zbytečně nesvítit.

Jejím cílem je:

Snižování ekologického dopadu školy a uvědomění si svého jednání na životní prostředí a snaha o zlepšení životního prostředí ve škole i jejím okolí.

 

Náš Ekotým:

Sabina Zemánková,4.třída                                     Gabriela Haluzíková, 4. třída

Petra Jurajdová, 4. třída                                         Eva Mrázková, 4. třída

Andrea Vavrušková, 4. třída                                   Barbora Černošková, 4. třída

Eva Mikšová, 5. třída                                              Olga Prinzová, 5. třída

Jonáš Menšík, 5.třída                                             Martina Knichalová, 5. třída

EKOTÝM.JPGP1170381.JPG

 

            EKOKODEX                                               P1170376.JPG            

  1. Třídíme odpad.
  2. Šetříme elektrickou energií.
  3. Větráme a topíme úsporně.
  4. Pečujeme o prostředí školy
  5. Neplýtváme jídlem.
  6. Neničíme školní majetek
  7. Neplýtváme vodou.
  8. Pořádáme ekologické aktivity.
  9. Dodržujeme EKOKODEX.

 

 

NAŠE AKTIVITY

Máme dva nové kamarády (únor 2018)

Jednoho jsme si povídali o tom, co bychom chtěli ve třídě změnit. Napadlo nás, že si pořídíme nějakého mazlíčka. Nápady byly různé. Nakonec jsme se domluvili, že to bude křeček. A aby mu nebylo smutno, budou dva. Jeden je zlatý, druhý šedý. Pojmenovali jsme je – Gery a Teodor. Máme pro ně klec propojenou tobogánem s akváriem. Mají se prostě božsky. Každý den jim vyměňujeme vodu, dáváme krmení a piliny. Vyrobili jsme jim i jmenovky. Máme je všichni moc rádi a od té doby, chodíme zvesela do školy.

                                                                                                              Andrea Vavrušková

Péče o květiny (březen 2018)

Ekotým dal na celý týden úkol, aby se každá třída postarala o své květiny. Měli je zalévat, utírat z nich prach, přesadit a další potřebné věci. Všechny třídy náš úkol splnily na výbornou. Květinky se na nás usmívaly, když jsme je na konci týdne kontrolovali. Tentýž týden jsme také kontrolovali teplotu a větrání ve třídách. Průměrná teplota ve třídách byla 23 stupňů. Větralo se takto: 1. tř.- 4 krát, 2. tř. – 6 krát, 3. tř.- 14 krát, 4.a 5. tř. – 7 krát. Další týden se k těmto úkolům přidá i třídění odpadu.

                                                                                                     Eva Mikšová, Jonáš Menšík

cff978ac-a525-451c-9bd9-fb173c13d576.jpegP1170298.JPG

Nabídka pracovního místa

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

VDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ POMOCÍ TABLETŮ

Pedagogové ZŠ Radslavice se zapojili do projektu Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů

logolink.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Ukončili jsme projekt Comenius EURO SCHOOL LINKS

LOGO[1].jpg

EuropeanLanguageLabel_4c_CS.jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy