Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2019/20 > Domácí úkoly > 1. ročník

1. ročník 

 UčíTelkaTV program pro tebe! Od 9.00 vysílá denně ČT2. Každý den se dívej na díl pro prvňáky

 

K procvičení čtení můžete využít aplikaci VČELKA, určitě děti zaujme 

https://www.vcelka.cz/app/

 

Dnes je 1. dubna - APRÍL. Veselý den Vám všem!!!!!

číča.jpg

Středa 1.4. + Čtvrtek 2.4.

ČJ – str. 85, vyvození písmene ť

       Nejprve procvičte čtení modrých slov s písmenem ť v záložce.

       Otázky k textu: Jak se jmenují děti?

                                  Co viděl Péťa, když otevřel vrata?

                                  Do jaké třídy chodí Péťa a do jaké Víťa?

                                  Co jsme se dozvěděli o Víťovi?

      Slova v záložce – děti vyhledají a podtrhnou vlastní jména a přepíší je do cvičné písanky.

      skládací abeceda - koťata, káď, loď, Naďa, Péťa, jedou, pelíšek, povedený

      Písanka – str. 14, 15 psaní Ť, ť

Matstr. 39, všechna cvičení.

 1. 7 – děti si samy zvolí číslo ve žlutém poli.
 2. 9 -  vztahuje se k str. 19/cv. 10
 3. 11 – povídejte si s dětmi o tom, že v Olomouci, Přerově, Praze a jiných městech je poledne ve stejném okamžiku, ale v Londýně je o hodinu později, tedy v době kdy u nás je 1:00      hodina.

          Oříšek: Dejte dětem výsledek – je devět hodin dopoledne. Děti formulují otázku a odpoví na ni.

         Str. 40/cv. 1, 2, 3

Jaro je tady!!! Na Přerovsko přiletěli čápi. Tento obrázek je z Dřevohostic, nedaleko Radslavic :)

 čáp 1.png

Úterý 31.3.

ČJ –Slabikář - znovu si přečtěte text na str. 84 Výstava.

       Po přečtení děti najdou a podtrhnou všechna jednoslabičná slova s písmenem ď (je jich 5, slovo

       loď 2x). Tato slova si pak děti přepíší do cvičných písanek.

        https://www.skolasnadhledem.cz/game/1400    Pokud se Vám odkaz neukáže správně, jděte na webové

        stránky školy s nadhledem a zadejte kód 540-084.

       Můžete děti naučit jak složit papírovou loďku (rozvoj jemné motoriky a snad i zábava).

       Písanka – str. 13 ď

 Matstr. 38/cv.2

            Str. 38/cv.3 – v tomto cvičení děti zjišťují, kolik staveb je na uvedených stranách a

                                   kolikapodlažní jsou (počítáme nejvyšší podlaží stavby). Pokud děti cvičení                                                           nerozumí, netrapte se a klidně přeskočte.

Odpovědi:

Strana

 

Počet podlaží

 

Počet staveb

1

2

3

4

5

8

4

0

1

3

0

0

10

4

0

4

0

0

0

14

5

3

0

2

0

0

15

 

 

 

 

 

 

                         Na str. 15 si děti tvořily stavby samy.

           Str. 38/cv. 4 – Řešení: Do prvního a čtvrtého pole doplníme číslici 2 a trojice 2, 1, 5 se budou                                 stále opakovat.

           Str. 38/ cv. 6 – děti zakreslí jeden možný způsob, jak vyplnit bílý obdélník za pomocí 3 „parket“

 

Pondělí 30.3.

– slabikář str. 84 vyvození písmene ď

       Ujistěte se, že děti znají slova muzeum, příď, záď, kotva, sleď, plachta,  ďas, hala, káď.

       Písanka str. 12

 

Matstr. 37/ cv. 8,9,10

          Ve cv. 10 mají počítané objekty různou velikost. Cílem úlohy je uvědomit si, že neporovnáváme

           velikost, nýbrž počty.

         Str. 38/ cv. 5 – děti dopíší čísla hned před a hned za daným číslem

Pátek 27.3.

ČJ – písanka str. 9 psaní E

      Cvičná písanka – diktát. Nejprve dětem věty přečtěte. Poznají, kolik je tam vět? Čím začíná a končí

       každá věta? Během diktátu děti neopravujte. Po skončení diktátu jim připomeňte

       zkontrolovat si velká písmena a tečky na konci věty.

                                     Pepa hraje fotbal. Venku fouká vítr. Jana vaří fazole.            

      Slabikář – procvičujte čtení některých textů ve slabikáři.

AJ  - podařilo se nám, zkopírovat poslechy k učebnici. Níže uvedený odkaz je poslech 25 – Thank you Ruby.

25 Stopa 25.wma

Dnes se podíváme na str. 52, kde se děti seznámí s aktivitami – mytí rukou, obličeje, čištění zubů a česání. 

Poslech 27:  27 Stopa 27.wma

It´s morning. Every day I wash my hands.  And I wash my face. I brush my teeth. And I brush my hair. And then  I´m clean and tidy. And I´m clean and tidy too. Polly, Jack!  Coming mum!

Je ráno. Každý den si myji ruce. A já si myji obličej. Vyčistím si zuby. A já se učešu. A pak jsem čistý a upravený. A já jsem taky čistá a upravená. Polly, Jacku! Už jdeme, mami!

Poslech 28 – písnička (text v učebnici na str.71)   28 Stopa 28.wma

Poslech 30 – pracovní sešit str. 49. Poslouchej a zapiš čísla ke správným obrázkům.

30 Stopa 30.wma

 1. Every day I wash my hands. Každý den si myji ruce.
 2. Then I wash my face. Pak si umyji obličej.
 3. I put on my T-shirt, my jeans, my socks, and my shoes. Obléknu si triko, džíny, ponožky a boty.
 4. Then I brush my hair. Pak se učešu.
 5. And I brush my teeth. A vyčistím si zuby.
 6. Then I´m clean and tidy. Pak jsem čistý a upravený.

Prvouka –  Příroda na jaře (není ve Vašich učebnicích)

Zazpívej si písničku od pánů Svěráka a Uhlíře „Jaro dělá pokusy“ a nakresli k ní obrázek.

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

Na jaře přilétají ptáci z teplých krajin – znáš některé? (vlaštovky, čápi, jiřičky). Ptáci staví hnízda a snáší vajíčka. Ale i další zvířátka mají mladé. Víš, jak se jmenují mláďata některých domácích zvířat?

kočka + kocour ________________________               slepice + kohout ______________________

fena + pes __________________________                  prasnice + vepř _______________________

koza + kozel _________________________                 ovce + beran ________________________

kráva + býk________________________                      kobyla + kůň _________________________

husa + houser ________________________                kachna + kačer ______________________

 

Na jaře se v přírodě všechno zelená – tráva, stromy, keře. Rozkvétají první květiny. Některé najdeme na zahradě, jiné ve volné přírodě.

Nauč se názvy jarních rostlin. Znáš lidová jména pro některé z nich?

 Jarní květy.jpg

 

Středa 25.3. + Čtvrtek 26.3.

ČJ – slabikář str. 82 a 83 (před čtením se ujistěte, že děti rozumí slovům album, trefa, frajer, fanfára,   

        fešák, fůra, fotorámeček).

        Skládací písmenka: fotbal, harfa, film, fouká, vafle, fazole

        Písanka – str. 10 a 11, psaní f, F

 

MatK dotazům na cv. 8/str. 35 – Děti doplní chybějící čísla do ciferníků a do druhého i ručičky (okopírují půl jedenácté). Poukážeme, že když čteme půl, velká ručička je na 6 a malá je mezi 10 a 11 (je na půli cesty od 10 k 11). Žluté rámečky jsou na zapsání digitálního času. Pokud Vaše dítě umí zapsat čas 10:30, můžete si o tom popovídat. Pokud se Vaše dítě s digitálním časem ještě nesetkalo, osobně bych je tím nepletla. Není tedy potřeba vyplňovat.

Str.36/cv. 1 – zeptejte se dětí, co se má doplňovat. Děti vydedukují číselnou řadu a doplní.

Str. 36/cv. 2 - dbejte na upevňování slovního spojení „součet každých tří čísel“.

Str. 36/cv. 3 a 4

Str. 36/cv. 5 – děti tento typ úkolu znají, měly by si vzpomenout, že čtverečky a kolečka se pravidelně střídají, proto je možné zjistit jejich počet.

Str. 37/cv. 7 – u tohoto cvičení se zastavte. Poslední řádek děti doplní samy. Položte další otázky:

                          Jakým nejmenším počtem mincí lze danou sumu zaplatit? (třemi)

                          Které sumy lze zaplatit dvěma mincemi? (tím myslím jakoukoliv sumu, ne hodnoty

                            z tabulky. Tedy – 3Kč, 4Kč, 6Kč, 7Kč, 11Kč, 12Kč, 15Kč a 20Kč).

                          Kterou sumu nelze zaplatit třemi mincemi? (18Kč, 19Kč)

                        

Jak vidíte toto cvičení je praktické a zabere hodně času. Dovolte dětem objevovat a zkoušet.

 

Pondělí 23.3. + Úterý 24.3.

ČJ - slabikář str. 80, 81  vyvození písmene G - zeptejte se dětí, kolik slov na g znají

       písanka - str. 7 a 8, psaní malé a velké G. 

       cvičná písanka - opis ze str 81 - Seznam hostů

       skládací abeceda - gauč, glóbus, vagón, angína, golf, špagety (dbejte na dlouhou výslovnost samohlásek, ne vždy si je děti uvědomí) 

Mat -  str. 33/cv. 11 - Paní Pečlivá pokaždé pověsí trička do řady podle čísel. Kolik je na šňůře triček, kolik triček chybí? Jaká čísla? Děti si trička dokreslí. 

Str. 34/cv. 1 - Může te se ptát: Kolik je teček na jedné, dvou, třech a čtyřech modrých kostkách? Kolik puntíků je v jednom, dvou, třech, čtyřech sloupcích? kolik je polovina z 20?

str. 34/cv.2, 3, 4 a 5

Ve cvičení 3 nechejte děti manipulovat s mincemi a zapište součet. Zkuste vymyslet i jiné možnosti jak lze za dané předměty zaplatit.

str. 35/cv. 6. 8, 9, 10 cv. 7 si udělejte jen v případě, že máte možnost stavby postavit pomocí kostek. Děti stavbu postaví a zapíší její plán do čtvercové sítě.

Začíná JARO !  20. březen je 1. jarním dnem.   

 Pátek 20.3.

ČJ - slabikář str. 78, 79  (Můžete si vyzkoušet pokus s hrachem)

       Přepis vět do cvičných písanek: Semena hrachu jsou suchá. Řehoř je položí do misky na mokrou vatu.Po

                                                           čase se objeví malé klíčky. Řehoř sází hrách na záhon.

Mat -  str. 33/cv. 9, 10, 12 a 13. S dětmi jsme probírali pouze celou hodinu. Vysvětlete dětem, co znamená

           půlhodina a jak ji čteme. 

 AJ - str. 51 - procvičování Can you see........? (Vidíš.....?)+ pracovní sešit

        Obrázky k dokončení věty: a door, a pencil, a cake, a window, a pencilcase, a toothbrush, a book, a 

                                                    hairbrush.

Pokud děti předmět najdou, zkuste je naučit krátkou odpověď Yes, I can. Pokud ne, odpověď je No, I can´t.

 

 Středa 18.3. + Čtvrtek 19.3.

ČJ – Slabikář –str. 76 , 77

                         Při vyvození písmenka ch, upozorněte děti, že v češtině se po ch nepíše měkké i.

       Písanka – psaní velké K na str. 5 a 6.

      Skládací abeceda – střecha, chaloupka, chytrý, chutná, chrpa, ořechy, chrpa, moucha, chytat,  

                                         mech

K procvičení čtení můžete využít aplikaci VČELKA, určitě děti zaujme 

https://www.vcelka.cz/app/

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:

 1.     Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
  2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
  3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
  4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
  5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
  6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
  7. Vepište promo kód UCIMESEDOMAa klikněte na tlačítko Použít
  8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!

 

 Mat – str. 32/cv.4,5,6 a 7

      Ve cvičení 5 děti nejprve určí jaké číslo patří do prvního žlutého čtverečku v „hadovi“(kolik kroků

      musím udělat od č.2 k č.3? 1 krok). Číslo zapíší do rovnice pod „hadem“.

       Podle této rovnice vyřeším jaké je druhé číslo ve žlutém čtverečku (3). To pak zapíši i do „hada“ a
       vyřeším - když z č.3 udělám 3 kroky dopředu, budu stát na čísle 6. A zapíši.

Početníček – nechejte děti průběžně pracovat (alespoň 1 sloupeček denně).

AJ – str. 50. Bohužel na vašem CD nemáte příležitost poslechnout si příběh. Slovní zásoba je pod obrázky. Ruby hledá Spika a volá „Where are you?“ (Kde jsi?)  a Spike odpovídá „Can you see me?“ (Vidíš mě?). „Here I am!“ (Tady jsem) volá Spike a padá do umyvadla. „Are you OK?“ (Jsi v pořádku?) volá Ruby dolů.  „Can you climb up?“ (Můžeš vylézt?). „No, I can´t.“ (Ne, nemůžu).  Ruby napustí umyvadlo vodou. „Thank you Ruby“ „You´re welcome.“ (Není zač).

Zkuste si scénku zahrát.

 Prvouka – str. 82 Povídejte si s dětmi o změnách, které se dějí na jaře.  Co se děje v přírodě? Využívejte vycházek do přírody/zahrady.

 

 

Pondělí 16.3. + Úterý 17.3.

 ČJ - Slabikář str. 74 a 75

        Písanka - str. 3 a 4 psaní ch, Ch

        Skládací abeceda: hlína, kabát, otec, čelenka, šipka, žihadlo, louda - v úterý tato slova nadiktujte a děti je 

                                       zapíší do cvičných písanek psacím písmem.

Mat - str. 31/cv. 6, 7 a 8.  Ve cv. 8 si sami určíte, kolik kroků dozadu Radek udělal. Můžete prodiskutovat

         několik variant a jednu zapsat. Ke cv. 9 je vhodné použít stavební kostky, aby si děti stavbu lépe

         představily.

         Str. 32 - cv.1,2 a 3.

 

 

 

Středa 11.3. + Čtvrtek 12.3.     

ČJ - Slabikář str. 72 a 73

        Písanka č. 3 str. 1 a 2 - opakování písmenek

        Skládací abeceda - vyberte pár slov z lišty na str. 71 a ať je děti poskládají z vystřižených písmenek

Mat -  str. 29/cv. 5, 7, 8, 9

           str. 30/ cv. 2, 3

 

 

P

 

 

INZERÁT
na volné místo vychovatelky ŠD

Inzerát na volné místo speciálního pedagoga

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU I

   ZŠ a SMŠ Radslavice
   je zapojena do projektu
   CESTA K ÚSPĚCHU II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy