Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2019/20 > Domácí úkoly > 3.ročník

 3.ročník

UčíTelka - každý den vysílá ČT2 program pro žáky, dívej se na díl pro třeťáky! 

Rodiče, připomínky, dotazy apod. pište na e-mail: nemeckovakvetoslava@seznam.cz

Český jazyk a matematiku si můžeš také trénovat na těchto stránkách:

https://skolakov.eu/                   nebo        https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

ČJ: https://www.gramar.in/cs/
M:  https://www.matika.in/cs/

 

Středa 1.4.apríl.jpg

ČJ: VS po S - POKRAČOVÁNÍ
       1. Řekni zpaměti VS po S
       2. Zopakuj si znovu VS po S:
           https://www.youtube.com/watch?v=_-7xFETdiFg

       3. PS Myška str.48/1,2,3,4
       4. PS velký str.43/1,2,3,4

M:   Dnes PROCVIČOVÁNÍ                Řešení úkolů z úterý:    -uč.-         -PS-

       1. PS str.14/ 1,2,4
       2. Minutovky str. 15/30   vyfoť a pošli
       3. Učebnice str. 68/1 - vynásob jen běžným způsobem (písemně pod sebou) - do sešitu
       4. Procvič si pyramidy: https://www.matika.in/cs/test.php

ČT + PSNezapomeň číst a psát do písanky.

 

AJ - Příběh: Colin in Computerland

 • Uč.str. 46 poslech příběhu The wicked scientist = škodolibý vědec                                                    
 • Přečti si příběh
 • PS str. 58 cv, 1) vyber srávné odpovědi
 • PS str. 58 cv, 2) Odpověz, kdo je to? Vyber z nabídky tří osob.

 Úterý 31.3.čipmánek.jpg

ČJ: Dnes TEST - SLOVESA
      PS velký str.73 - vypracuj samostatně, vyfoť a pošli

      VYJMENOVANÁ SLOVA po S
     1. Procvič si řadu VS po S: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rada/cviceniS1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

     2. Otevři sešit a napiš VS po S zpaměti do sešitu.
     3. Otevři sešit BESIP. Napiš nadpis Vyjmenovaná slova po S.
         Nakresli si  3 rámečky a do nich obrázek k vyjmenovaným slovům syn, sytý, sýr.
     4. Otevři uč. str. 94 a vypiš červeně vyznačená slova ze cv.1,2,3.
         Cvičný 1,2,3 si pročti a odpověz na modré otázky.

M: Dnes: NĚCO PRO BYSTRÉ HLAVIČKY
     1. Uč. str.67/2 - napiš do sešitu, kdo má pravdu.
     2. PS str. 13/9
     3. Uč. str. 67/3 - dokonale si všechno pročti nahlas, nic nepočítej. ZNÁŠ KOUZLO?
                               Jestli NE, nevadi, pokračuj v PS str.13/10 a)  UŽ ZNÁŠ KOUZLO?
         Jestli ANO, napiš cvičení b)c)d) Vzor: b) 100(1), 101(0), 102(1), 103(2)..... dál už to budeš vědět 
         Jestli NE, pak počkej do zítřka, řešení dám na web ve středu.

ČT:  Nezapomeň každý den číst, zapiš, co jsi četl/la + počet stránek.
PS: Také nezapomeň na písanku. Každý den půl stránky.

PRV: VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ STAVBA TĚL ŽIVOČICHŮ

Učebnice str. 48 - dělení na obratlovce a bezobratlé
Zápis do sešitu
Živočichové- obratlovci (mají kostru, jejich páteř je složená z obratlů)  
                                         ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
                     - bezobratlí (nemají kostru složenou z kostí, nemají páteř)
                                         hmyz

 

Pondělí 30.3.pejsek.jpg

ČJ: Dnes: NAPOSLEDY SE SLOVESY
       1. Otevři učebnici str. 90 a pozorně si pročti cv. 4.
           Zavři knihu a zkus říct zpaměti, co si pamatuješ o slovesech.
           Řekl/la jsi o slovesech alespoň 3 věty?
       2. Uč. str.89/4 - opiš do sešitu, ALE tak, že sloveso napíšeš v čase přítomném, minulém i budoucím.
           Příklad: Při bouřce se blýská, se blýskalo, bude se blýskat.
       3. PS velký str. 72/4
       4. NOVÉ UČIVO: Vyjmenovaná slova po S
           Nejdříve si je pročti v uč. na str. 92.
           Potom otevři PS myška na str. 47 a VS napiš.  Nauč se  VS po S zpaměti.

M:  Zkontroluj příklad z geometrie, který jsem zadala v pátek.  -zde-

      Dnes: PROCVIČOVÁNÍ
        1. Uč. str. 66/5 - do sešitu (napiš jména dětí a k nim dokresli mince po spravedlivém dělení.
            Úkol vyfoť a pošli.
        2. Uč. 67/1 POZOR! Násobilkové obdélníky máš překreslit do sešitu.
                                         Nezapomeň napsat součet středových čísel, třeba do kroužku uprostřed obdélníka.
            Úkol vyfoť a pošli.
        3. PS str. 13/8
        4. Minutovky str.15/29          

PRV: Zopakuj si nové učivo- ŽIVOČICHOVÉ 

Vyzkoušej si na http://rysava.websnadno.cz/luštěnky   

Zápisy z vyučovacích hodin 3.ročník /odkazy,ve 2.sloupci 8.řádek-
POZNÁVAČKA PŘÍRODY: 
Zvířata ČR a Ptáci ČR
Pokud budeš chtít, vyzkoušej si : Stromy a keře ČR a Houby ČR

Přeji ti hodně úspěchu při tvé práci. E. Petrášová

 AJ : MŮJ DŮM

Pokud se vám objeví, že je soubor zakódovaný, nahoře vlevo zámeček - dejte odblokovat nebo vpravo puzzle - odblokovat - povolit.

Pátek 20.3.     Ňufík.jpg

AJ: Where´s Greg?  Kde je Greg?

 • Uč.str. 45 - přečti si nahlas e-mail od Grega, je to těžké, můžeš si to zkusit i dvakrát.
 • PS str.57, doplň podle e-mailu Grega Tvou odpověď na jeho zprávu (pomůže ti ta jeho v učebnici)

Dobrovolný úkol: PS str. 56, napiš písmenko A nebo B podle popisu starých a moderních místností.

 ČJ: Dnes budeme PROCVIČOVAT
        1. Otevři učebnici na str.90/3, do sešitu napiš nadpis Slovesa.
            Tvar jednoduchý - 
            Tvar složený - 
            (Za pomlčku vypiš slovesa, která zde patří.)
         2. Sešit nezavírej, procvičíme si určování sloves - osoba, číslo, čas - dnes potřetí.
             Budeš se řídit pokyny podle videa: https://www.youtube.com/watch?v=sx_qy2EJ-NE

         3. PS velký str.72/1
                            str.72/2 ! ZVRATNÁ SLOVESA jsou ta, která mají u sebe zvratné zájmeno SE, SI.
                                           Cvičení si zkontroluj podle KLÍČE - str.6 na konci sešitu.
                            str. 72/3
          4. Nakonec si procvič VS po P, vyber si 3 cvičení:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=04.+Slova+po+P#selid

M: GEOMETRIE
     1. Otevři čtverečkovaný sešit a vyřeš: uč. str. 66/2
         POZOR!  b) Obsah trojúhelníka je vlastně polovina některého obdélníka.
         ŘEŠENÍ tohoto úkolu bude na webu v pondělí. Můžeš si všechno zkontrolovat a doplnit.
      2. uč. str. 66/4 - běžné písemné násobení napiš do sešitu
                              - indické násobení procvič přes fólii na předloze (máš ji v zelené kapse)
      3. uč. 66/3 NÁPOVĚDA: 1 hodina má 60 minut. Přes fólii si dokresli do ciferníku hodiny. Bude to lehčí.
                        Odpovědi napiš do sešitu.
      4. PS str. 12/6,7

Přes víkend si oddychni, ale nezapomeň číst.

 

Čtvrtek 26.3.                                                     Vysvětlení vybraných úloh z M: -zde-

delfín.jpg

ČJ:  Nové učivo - INFINITIV SLOVESA
        1. Otevři sešit a zapiš si toto:
Infinitiv slovesa.png
Pokusím se ti to vysvětlit: 
Příklad: LEŽET  - KDO? Já ležet? Ty ležet? On ležet? My ležet? Vy ležet? Oni ležet?
                                        VIDÍŠ? Nemůžeme určit ani osobu (Kdo leží?), ani číslo (Kolik jich leží?), 
                                                    ani čas (Kdy se to děje?)
Sloveso LEŽET se prostě nedá určit, je to neurčitek neboli infinitiv. 
Poznám to podle toho, že má na konci -t.  LEŽET

     2. Klikni na odkaz, na konci je bohužel reklama :-(  https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk

     3. PS velký: 71/1,2,3
     4. Dnes si procvič VS po M, vyber si zase 3 cvičení: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=03.+Slova+po+M#selid


 M:  A ZASE NÁSOBENÍ     
      1. Otevři sešit a vypočítej příklady:
         89               37               46                58                67               73               84              90
        x 2              x 3              x 4               x  5              x  6              x 7              x 8             x  9       

Výsledky si zkontroluj na kalkulačce. Barevně oprav, napiš počet chyb. Máš vše bez chyby? Napiš si    .   

       2. Sešit ještě nezavírej. Vypočítej příklady z učebnice str. 66/1, přepiš je do sešitu jako sloupečky.
       3. A teď ještě něco z PS: str. 12/3,4
                                         PS str.12/5 - vypočítej, překontroluj na kalkulačce. NA CO JSI PŘIŠEL/LA?
                                         Když zaměníme sčítance, výsledek se nezmění! Tuto větu si opiš do PS na linky. 
       4. Nakonec si procvič násobilkové obdélníky: https://www.matika.in/cs/test.php      

            

PRV: Nové učivo- ŽIVOČICHOVÉ najdeš v učebnici na str.46-47

Vyzkoušej si na http://rysava.websnadno.cz/luštěnky  

 Zápisy z vyučovacích hodin*znaky života živočichů č.49

 Zapiš si do sešitu

 SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVOČICHŮ

 1. Dýchají
 2. Rozmnožují se
 3. Mláďata rostou a vyvíjejí se
 4. Přijímají potravu a vodu
 5. Reagují na změnu teploty prostředí
 6. Pohybují se a okolí vnímají smysly
 7. Vylučují

 NEZAPOMEŇ ČÍST knížku A PSÁT do písanky!

 

Začíná JARO !  20. březen je 1. jarním dnem.   
Podívej se, proč se střídá roční období: 
https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

Zazpívej si písničku o jaru: https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw

 

Středa 25.3. 

opice.jpg

AJ: Dům Budeme si prohlížet obrázky starodávných a nových moderních domovů.

Zazpívej si písničku s nahrávkou na CD:  Flossy´s got a ball                                                 Uč.str. 44,prohlédni si obrázky vybavení domu (kobereček, krb, sedačka, váza a obraz), opiš si slovíčka do slovníčku, pokus se přepsat i výslovnost z PS str.103 - slovíčka si tam vyhledej z 6.lekce. Která bys našel na obrázcích starého zámku nebo  moderního domu?¨- ústně, jen ukazuj a říkej ....a rug / ukážeš na starý zámek/

Procvič si slovíčka zábavnou formou na tabletu:                                                                https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-house-1-uroven?source=explicitExercise

 

ČJ:  POKRAČUJEME V PROCVIČOVÁNÍ
       1. Zopakuj si VS po L, vyber si 3 cvičení:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=02.+Slova+po+L#selid

        2. Otevři sešit a vyčasuj sloveso být, nebýt.
            VZOR: 1. os. - já jsem, nejsem                1. os. - my jsme, nejsme
                        2. os. -                                          2. os. -
                        3. os. -                                          3. os. -
        3. PS velký str. 69/5, 71/1, 71/2 - osobu, číslo a čas napiš tužkou nad slovesa
        4. Nakonec napiš do sešitu cvičení z učebnice: str.90/1

M: Dnes budeme řešit hlavně SLOVNÍ ÚLOHY
     1. Otevři uč. na str. 65 a pozorně si přečti cv.3,
         potom vypočítej do sešitu úkol a), b)
     2. uč. str. 65/4 - do sešitu (Nezapomeň! Výpočet = příklad, pak celou větou odpověď.)
     3. PS str. 11/2 Zjisti, na která čísla Šimon myslí.
     4. Nakonec si znovu procvič násobilku. Vyber si cvičení, která se ti líbí.
        https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

ČT: Nezapomeň číst. Zapiš si vše do čtenářské karty.
PS: Napiš půl stránky v písance.

 

Úterý 24. 3.čáp.jpg

ČJ: Dnes budeme PROCVIČOVAT UČIVO
       1. Pravopisné minutovky str. 33/ 3. sloupeček
       2. Zopakuj si VS po B, klikni na odkaz a vyber si 3 cvičení:
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

       3. Zopakuj si určování sloves.
           Otevři sešit, napiš si pod sebe 5 těchto sloves, urči u nich osobu, číslo a čas.
           čtu si, budeme se učit, obědval, cvičíte, naučíš se
           
Klikni na odkaz, ale až po dokončení úkolu!   Řešení -zde-

       4. PS velký str. 69/4

M: Dnes budeme PROCVIČOVAT UČIVO
     1. Otevři sešit a procvičuj písemné násobení: (místo tečky píšu křížek - je lépe vidět)
         58          42          35          94          27          63         71          85
       x  6        x  9        x  7         x  2       x  4        x   8       x  3        x   5

     Výsledky si zkontroluj na kalkulačce. Barevně oprav a napiš počet chyb.

      2. Minutovky str.14/28
  

PRV: Procvič si v PS na str.42 cv.14 

ČT:  Čti dál. Střídej čtení hlasité a tiché. Zapiš do čtenářské karty počet přečtených stránek.
PS: Napiš půl stránky v písance.

 

INZERÁT
na volné místo vychovatelky ŠD

Inzerát na volné místo speciálního pedagoga

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU I

   ZŠ a SMŠ Radslavice
   je zapojena do projektu
   CESTA K ÚSPĚCHU II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy