Radslavice - škola
Drobečková navigace

Novinky - šk.rok 2019/20 > Domácí úkoly > 5.ročník

    5.ročník

UčíTelka - každý den vysílá ČT2 program pro žáky, dívej se na díl pro páťáky! 

Rodiče, připomínky, dotazy apod. pište na e-mail: ivana.zenahlova@seznam.cz

Český jazyk a matematiku si můžeš také trénovat na těchto stránkách:

https://skolakov.eu/                   nebo        https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php     

ČJ: https://www.gramar.in/cs/
M:  https://www.matika.in/cs/ 

 

Středa 1.4.

Aprííííl - dnes je veselý den, můžete si udělat z někoho vtipnou legraci.

 Buďte na rodiče hodní a milí !                                                                                 114_wellness_kocka.jpg

M - Geom:  Měření úhlů 

 • PS str. 22, cv. 9 , můžeš stejné úhly taky označit stejným názvem      alfa =     °                                                                                                                                                      beta =     °                                                                                                                                                    gama =     °
 • Přečti si v učebnici Rozšiřující učivo na str. 75, cv.22-25) Věříš jim? A dokážeš to rodiči vysvětlit?

AJ: Do seš. si zapiš:             Wh-  otázky        31st March

 1. podle poslechu piš otázky pod sebe do sešitu, zopakuj intonaci hlasu z nahrávky :                                                                                     18 Stopa 18.wma
 2.  odpověz na tyto otázky, jako by se tě ptal kamarád  - hned na řádek za otázku napiš odpovědi                   / ve 3.otázce Kde je moje kniha ? odpověz : Tvoje kniha je ve skříňce./
 3. zkontroluj si zápis otázek z Uč.str.47,cv.7 
 4. prohlédni si sporty v uč.na str.48, přečti si všechen text, přelož si cv.2 o školách ve Velké Británii
 5. popros rodiče, aby ti na pátek okopírovali z uč. str.50

VL: V učebnici na str.2 si odpověz na otázky 1-6

 • PS Kapitola 7. OBROZENÍ MĚŠTANSKÉ SPOLEČNOSTI -cv.4
 • Pokud budeš chtít, můžeš se na stránce rysava.websnadno.cz

            podívat na křížovky: 3. Obrození ČJ a 4. Buditelé českého národa

ČJ:  Dnes NOVÉ UČIVO - ZÁJMENA
        1. Otevři učebnici na str. 108 a přečti si růžový rámeček
        2. Otevři sešit a napiš si zápis:
            ZÁJMENA - jsou slova, která zastupují podstatná jména, přídavná jména a číslovky
                              - rozlišujeme 7 druhů zájmen
           Teď klikni na video, poslechni si ho, opiš do sešitu druhy zájmen, NIC NEURČUJ
           https://www.youtube.com/watch?v=6ipIDOKNQvo

        3. Druhy zájmen se nauč ZPAMĚTI! Jinak nebudeš umět zájmena zařadit ke druhům. DŮLEŽITÉ!
        4. Učebnice str. 108/2 - napiš do sešitu, vyfoť a pošli

Úterý 31.3. 

ČJ: Dnes NAPOSLEDY S PŘÍSLOVCI
      1. Uč. str. 144/9 - do sešitu
      2. Uč. 145/12 - do sešitu
      3. Odreaguj se na chvíli jiným učivem. Zopakuj si pravopis velkých písmen.
          https://www.gramar.in/cs/test.php

      4. Uč. str.145/13 - splň úkoly a) b) c) d)
          Odpovědi piš do sešitu.
          Cvičení v sešitě ofoť a pošli.

PŘ: Učebnice str.59. Do sešitu překreslit a popsat POTRAVINOVOU  PYRAMIDU.

M - Geom:  Rýsování úhlopříček v šestiúhelníku 

 • PS str. 22, cv.7 -stačí udělat jen zadání z uč.cv.15 (náčrt, rýsování, vyznač úhlopříčky, spočítej trojúhelníky - zapiš a)    b)       c)
 • PS str. 22, cv.8 (náčrt, rýsování, vyznačit úhlopříčky, změřit jejich délku, Vepiš do obrázku vel.úhlů, napiš, co jsi zjistil o součtu vnitřních úhlů v každém trojúhelníku) 

Pondělí 30.3.

ČJ: Dnes PŘÍSLOVCE - POKRAČOVÁNÍ
       1. Otevři učebnici str.143 a napiš do sešitu cv.6.
           POZOR! Musíme rozlišovat: příslovce - NAVEČER (píšeme dohromady)
                                                         předložka + podst. jméno - NA VEČER (píšeme zvlášť)
           Do sešitu budeš psát věty, ve kterých použiješ oba způsoby: 
           Příklad: Vrátím se navečer. Na ten krásný večer nezapomenu. 
       2. Uč. str. 144/7 Příslovce vyjadřují bližší okolnosti dějů. Ke každému slovesu napiš 3 příslovce.
           Příklad: oblékám se - teple, rychle, moderně
       3. Do sešitu si narýsuj tabulku a doplň příslovce.
           Příslovce
       
  tabulka.png
           Vyfoť a pošli mi, prosím, své práce v sešitě.

M - Dnes si procvičíme počítání

- do seš. matematiky vypočítej příklady z uč.str. 60, cv.5 a) c) SAMOSTATNÁ PRÁCE pošli mi potom vyfocené řešení s výsledky přes mobil do skupiny. Piš čitelně, ať se v tom vyznám.

AJ: Procvič si slovíčka Wh - otázky na : 

VL:  V učebnici na str.25 -27 najdete nové učivo - OBROZENÍ MĚŠŤANSKÉ SPOLEČNOSTI

       Přečti si text a udělej si zápis do sešitu, můžeš si ho i vytisknout a vlepit do sešitu.

Obrození měšťanské společnosti ( konec 18. a začátek 19.století)

 • Nástup kapitalismu po rozpadu feudalismu ( přispění strojové výroby)
 • V českých zemích 4 miliony obyvatel 
 • Habsburkové vládli z Vídně
 • Úředním jazykem němčina
 • Poněmčování – školy, úřady, knihy

Počátky národního obrození

 • 1781- zrušením nevolnictví

(studují i venkované na kněze,učitele ,vědce,umělce..)

 • Studium JČ, dějin a kultury- vlastenci, národní buditelé

( psali i překládali z jiných jazyků do češtiny)

 • České expedice - 1.české knihkupectví a vydavatelství

( knihy, kalendáře, noviny v JČ)

 • Rozvoj divadla -1.české divadlo BOUDA

Významní buditelé českého jazyka

 • Matěj Kopecký – loutkař
 • František Palacký – historik a politik ( Dějiny národu českého v Čechách )
 • Josef Kajetán Tyl – dramatik a herec ( Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka)

Obrození mezi prostým lidem

 • Ochotnická divadla, muzea, čtenářské a vlastenecké spolky,
 • Taneční bály, zábavy ( valčík, zpěv lidových písní)

PS: Kapitola 7.Obrození měšťanské společnosti -cv.2-4 

Záměrně nepíši str. já mám ještě staré vydání PS a to se neshoduje s vaším novým vydáním PS.

Pokud budeš chtít, můžeš se na stránce rysava.websnadno.cz

podívat na: Zápisy z vyučovacích hodin- 5. Obrození ČJ a 6. Buditelé českého národa

Přeji Ti hodně úspěchu při tvé práci. E. Petrášová 

 

                     páťáci (1).png

výzva na WhatsApp.png

Pátek 27.3.2020

M-Geom: dnes si dejte odpočinek, pusťte si v televizi:

UčíTelka - každý den vysílá ČT2 program pro žáky. Dívej se každý den na díl, který je pro páťáky.

Dnes 11:35 - 12:00  Téma: POZNÁVÁME ZÁKLADNÍ JEDNOTKY OBSAHU

Pomůcky: tužka, čtverečkovaný nebo obyčejný papír, pravítko, provázek 1 metr, nůžky

AJ: Zapiš do seš.

            27th March   Otázky začínající Wh....?   / tvoříme pomocí do / does 

                                       Where do you go? Kam jdeš?

Who?       Kdo?

What?       Co?

Where?    Kde?

When?   Kdy?

What time?     V kolik hodin?

Why?    Proč?

 • Uč. str.47, cv. 4) ústně Jak by ses zeptal: Kde hrajete tenis ?                                                                                                         Kdy (ona) chodí do školy ?
 • Uč. str.47, cv. 5) tvoř otázky do seš. (nezapoměň vložit do věty do/does), u 5.věty je 2 krát do
 • Docela mě zajímá cvičení na str. 47 cv. 6a) co děláte a neděláte. Napiš do sešitu povídání o sobě.             I donˇt play the guitar. I don´t get up at 6 o ´clock.    atd. 

 

ČJ: Dnes BUDEME PROCVIČOVAT PSANÍ -mě-, -mně-
 
     1. Otevři PS malý na str. 45 a pozorně opiš cv.3.  Opisem si lépe zapamatuješ pravopis daných slov.
           Cvičení znovu zkontroluj, Máš vše bez chyby? 
       2. PS malý str. 46/4,5,6
       3. Nechej si do sešitu DIKTÁT nadiktovat cvičení 7. Diktát vyfoť a pošli mi jej na WhatsApp. Děkuji.
       4. Procvič si psaní předpony s-, z-. Dlouho jsme to nedělali. Je zapotřebí vše zopakovat.
           PRAVIDLA pro psaní předpon si připomeň V PS malém na str.39 - modrá tabulka.
           Teď můžeš začít procvičovat.
           Nezapomeň si cvičení vyhodnotit: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4949

PŘ: Trávicí soustava

 Učebnice str.58

Zápis:

Tvoří ji: dutina ústní,hltan,jícen,žaludek,tenké střevo,tlusté střevo,konečník.V dutině ústní potravu rozžvýkáme.Rozmělněná potrava se smísí se slinami a po spolknutí prochází hltanem a jícnem do žaludku,Z žaludku jde rozložená potrava do tenkého střeva.za pomoci látek,které vylučují játra a slinivka, se z potravy uvolňují živiny.Ty se stěnami do tenkého střeva dostávají do krve. Nestrávené zbytky putují do tlustého střeva. Zde se vytváří stolice, která odchází z těla konečníkem.

 

Čtvrtek 26.3. 2020

M - Geom:  Úhly v rovnostranném trojúhelníku a podobně v pravidelném šestiúhelníku

 Zapsat do seš. Geom                      26.3.   Měření velikosti úhlů

 •  Uč.str 74, cv.13 Řeš podle zadání, náčrt, rýsování, velikosti úhlů - zápis  
 •  Uč.str 74, cv.14 Náčrt vlastní konstrukce - zvol si libovolný poloměr kružnice                                             (na obrázku je pravid.šestiúhelník, už ho velmi dobře známe)                                                               - Nezapoměň odpovědět celou větou na otázku. Zavři sešit :-)
 • Procvičuj si na : https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php  mat-5.roč.Geom Trojúhelník 01,02, atd.

ČJ: Podle rozvrhu hodin český jazyk - mluvnici nemáme.
       Proto se dnes zaměříme na SLOH.
       1. Nejdříve otestuj svůj úsudek, nezapomeň si test vyhodnotit, to znamená zakliknou zelenou "fajku" fajka.png
           https://www.skolasnadhledem.cz/game/4979

       2. Slohová výchova str. 27/1,2, 28/3
       3. A na závěr? Víš, co jsou to emotikony?  https://www.skolasnadhledem.cz/game/4074

       4. Dokážeš rozlišit, co může/nemůže vyvolat konflikt? https://www.skolasnadhledem.cz/game/4947

       

Středa 25.3.

M - Geom: Úhel                                                                                                                                                            PS str.21, cv. 5) pracuj s úhloměrem, úhly vyznač barevně do poloviny úsečky od vrcholu k vrcholu/  jako             obtáhlý nějakou barvou rožek i s vybarvením částí vnitřní plochy /jako neuzavřené trojúhelníky v rozích/             PS str.21, cv. 6) Zopakuj si pamětné násobení a dělení velkých čísel :                                                        400.200 = Vynásobíme bez nul a pak připíšeme součet všech nul v obou činitelích 4.2=8 a čtyři nuly 80 000      5 400: 20 = vydělím bez nul to je 27,škrtnu počet nul podle dělitele20, jednu nulu i v 5 400,540:2=výsledek270       Počítej sám, to musíš zvládnout hravě :-)

AJ: Přítomný čas PROSTÝ - tvoření otázky pomocí Do..._ Does....?     

 •  PS str. 38, cv.1, 2, cv.3) Tvoř otázky pomocí Do...? Does....?                                                                     2.věta: Chodíte na fotbalový turnaj každou sobotu? ...............ptej se lidí na zadanou odpověď               POZOR! 3.věta: lessons je v mn.čísle - česky ale vyučování Do your lessons......? Přemýšlej o odpovědích.         
 • v 5.větě listens - se 3.os.,č.j. ze slovesa -s převede do Does, otázka Does Ben listen to.....?                               
 • 6.věta Beverlynin tatínek je pošťák. Otázka bez Does= Je Beverlynin tatínek pošťák?, dále už je to lehké.

VL: Učebnice str.24 cv. b) Překresli si časovou osu a vyznač na ní úkoly 1-5

Pokud budeš chtít, můžeš se na stránce  http://rysava.websnadno.cz    

podívat na prezentaci :Vynálezy mění svět. Tak hodně zdaru. Zdraví E. Petrášová

ČJ: Dnes: Nové učivo PSANÍ -MĚ, -MNĚ-
       1. PS malý str.45 - pozorně a NAHLAS si přečti modrou tabulku, je hodně důležitá!!!
       2. Otevři sešit a zapiš si toto:
           Psaní -mě, -mně-
           Co slyším v přídavném jméně, to napíšu v příslovci.
           př. skromný - skromně      x        zřejmý - zřejmě
           Některá slova se špatně zdůvodňují, musíme si je pamatovat:
           př. vzpomněl, zapomněl, připomněl, pomněnka, domněnka, uzemnění
           Pozor!    tam - tamější
                         př. Tamější obyvatelé jsou příjemní.
       3. Znovu otevři PS malý a napiš cvičení: str. 45/1,2
           Vše si HNED zkontroluj a oprav podle klíče - na konci sešitku str.13.
           Jak jsi dopadl/la? Dokážeš si poradit?
       4. Vyzkoušej si psaní -mě-, -mně-:
           https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-me-mne-ve-slove-2-uroven/7842

 

Úterý 24.3. 2020

ČJ:  Dnes: PŘÍSLOVCE
        1. Otevři uč. na str.143/2 - do sešitu vypiš příslovce a urči jejich druh
        2. uč. 143/3 - písemně do sešitu
        3. uč. 143/3 - zase do sešitu, slova piš do řádků za sebou
        4. Znovu si přečti druhy příslovcí z růžové tabulky v uč. na str. 142, za chvíli se ti to bude hodit.
        5. Klikni na odkaz a zahrej si. Poblíž si nechej otevřenou učebnici, možná budeš potřebovat nápovědu.
            https://www.umimecesky.cz/cviceni-prislovce-druhy
 

M-Geom: Úhel                                                                                                                                                           PS str.20, cv. 3 Kombinuj součet zadaných velikostí úhlů, když víš, že                                                                    a) Úhel pravý je 90°=30°+ 30°+ 30°, 45°+ 15°+ 30°, 60°+ 15°+15°                                                                         b)  Úhel přímý je 180°=               KOMBINUJ!                                                                                                         c)  Úhel plný je 360°=                                                                                                                                               PS str.21, cv. 4, náčrt, rýsování, změřit úhel Gama , napsat odpověď. 

PŘ:  Oběhová soustava uč. str.57

         Zápis:

 Zajišťuje proudění krve v našem těle.Tvoří ji: srdce,cévy,krev.Srdce je sval jako pumpa.Krev je rozváděna po těle cévami / nejmenší -krevní vlásečnice/. Cévy, které rozvádějí okysličenou krev ze srdce- tepny.Cévy, které vracejí odkysličenou krev zpět do srdce- žíly. Krev rozvádí do těla kyslík, živiny a další látky / vitamíny/ a odvádí z těla oxid uhličitý a jiné škodlivé látky. Máme různé krevní skupiny / A, B, AB, 0 /.

Oběhová soustava 5. ročník - ppt stáhnout - SlidePlayer

Pondělí 23.3. 2020

VL: učebnice str.22-23   PS: str.10

Zapiš si do sešitu.

Manufaktury a první stroje

V 18. století v našich zemích začal stoupat počet obyvatel,řemeslnická malovýroba nestačila krýt potřeby obyvatel, začaly vznikat velké dílny, kterým se říkalo manufaktury.Docházelo v nich k dělbě práce. Každý dělník zpracovával určitou část výrobku, tím získal větší zručnost.

 • V manufakturách se vyrábělo levněji.
 • Práce zde byla velmi namáhavá, pracovaly zde i děti
 • Pracovalo se 12 – 14 hodin denně.

Do manufaktur byly  zaváděny první stroje poháněny vodou nebo koňmi. Nový způsob k pohánění strojů – parní stroj. První parní stroj sestrojil Angličan James Watt [vot].

 • Využití parního stroje- továrny, mlýny a dílny.
 • Vznikala nová povolání, rozvoj strojové výroby, obchodu.

Strojová výroba se uplatňovala v potravinářském průmyslu:

 • Mlynářství,cukrovarnictví,pivovarnictví,lihovarnictví.

Zdokonalovala se výroba železa.

 • Vznikal strojírenský průmysl, rozvíjela se těžba uhlí.
 • Celé 19. století bývá  označováno jako „století páry“.

Čeští vynálezci

František Josef Gerstner- 1.parní stroj v českých zemích

Josef Božek -1.parní automobil a parní loď

Josef Ressel - lodní šroub

Prokop Diviš - bleskosvod

Bratranci Veverkové - pluh zvaný ruchadlo

Odpověz si na otázky na str.23

M : Řešení Rozšiřujícího učiva na str.39, které jsem vám ve čtvrtek slíbila :-)

Závod Achilla se želvou. Pravděpodobně nejznámější Zenónův důkaz vylučuje, aby rychlejší Achilles předběhl pomalejší želvu, ať jí dá jakkoli malý náskok. Achilles – nejrychlejší běžec – nikdy nedohoní želvu, která je o kus před ním.  V okamžiku, kdy totiž doběhne na původní místo želvy, želva se posunula o malý kousek dál. A tak to je i s číslem 0.999999999999999.........1    

Tento týden budeme v MAT pokračovat v rýsování: Nejprve si procvič probrané učivo Zaokrouhlování čísel přes milion Početník 2 - str. 3 / zaokrouhli čísla                                                                                    Geom: Úhel - V pátek jsme zjistli, že součet tří vnitřních úhlů v každém trojúhelníku je 180° / str.73,cv.6,7/.        Dnes budeme pracovat dále v porovnávání a měření úhlů:                                                                                    PS str.20, cv. 1-zapiš na řádek Alfa= 30°                Beta= °, atd.                                                                            PS str.20, cv. 2 (prohlédni si náčrt, je zmenšený, pokud budeš správně rýsovat je:IAUI = IAV I =60mm,            IBUI = IBVI =39mm .                                                                                                                                            Barevně vyznač čtyřúhelníky AUBV, AUCV, BUCV, UBCV, UCBV / celkem 5 čtyřúhelníků/.                              Do PS také zapiš obvod každého z nich. o AUBV=              mm    /sečteš délky všech čtyř stran/                                                                                         o AUCV =            mm                                                                                                                                               o BUCV  =            mm  atd.  

 ČJ: NAPOSLEDY S PŘEDLOŽKAMI

       Už víme, že:  !Předložky píšeme zvlášť x Příslovce píšeme dohromady!
       1. uč. 147/5 - napiš do sešitu
       2. uč 148 - pozorně a nahlas si přečti celou růžovou tabulku dole na stránce.
                         Dokážeš zpaměti říct, co ses naučil/la o předložkách?
       3. Nové učivo: PŘÍSLOVCE
           Něco na zopakování, klikni na odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk

       4. Otevři uč. na str. 142. Do sešitu opiš celou růžovou tabulku. 
           Opis je důležitý, usnadní ti zapamatování učiva!
       5. A teď se můžeš přesvědčit, jestli poznáš příslovce.
           Klikni na odkaz a zahrej si: https://www.umimecesky.cz/cviceni-prislovce

 AJ: Přítomný čas PROSTÝ - tvoření otázky pomocí Do..._ Does....?                                                                  Uč. str.46, přečíst příběh Mickey, Millie and Mut,cv.1-ústně si přeložit otázky do češtiny a odpovědět na ně      cv.2- Rozhodnout pravda, nevpavda, neřekli to: ústně                                                                                            str.47, cv. 3.do seš. AJ:  23rd March  Tvoření otázky v přítomném čase prostém pomocí Do..? Does...         Přepsat tabulku a), pak cv.b) tvoř otázky      cv.c) ústně ptát se rodičů, co dělají            

 Moji milí páťáci, jste šikulky, máme dobré tempo domácího učení, snažte se nepolevovat.                                  Je to těžké, držím vám pěsti.       images.jpg


 Začíná JARO !  20. březen je 1. jarním dnem.                           

 Pátek 20.3.2020

ČJ: Dnes budeme opakovat PŘEDLOŽKY
      1. Otevři uč. st.147 a do sešitu opiš růžovou tabulku.
      2. Klikni na prezentaci a zopakuj si psaní předložek s, z: Predlozky_z(ze),_s(se).ppt

      3. Do sešitu napiš cvičení z uč. 147/3
      4. Diktát: Nechej si nadiktovat cvičení z uč. 148/6, popros rodiče, aby ti diktát opravili.
      5. Nakonec si zopakuj vyjmenovaná slova: https://www.gramar.in/cs/category.php?category=yy

Geom: Úhel - přečti si v seš. Geom, co víme o úhlu / nauč se to/ . Uč.str.73, přečíst poučky str.72,73, do seš. Geom zapsat:               

  20.2.   Rýsování trojúhelníku a měření velikosti vnitřních úhlů                                       

Uč.str 73, cv.6  Řeš podle zadání, nezapomeň na náčrt a u měření velikosti úhlů chci odpovědi celou větou.      Uč.str 73, cv. 7 Narýsuj čtyři libovolné trojúhelníky a vyřeš. Nejdříve si udělej náčrt. Nejprve narýsuj u každého přímku, vyznač na ní bod např.K, k bodu K na přímku přilož úhloměr, vpravo najdi 45°-vyznač čárku, spoj pravítkem s bodem K, někde na přímce vyznač další bod např.L a z něj veď kolmici k polopřímce vedené úhlem, vznikne ti bod M. Tím ti vznikne pravoúhlý trojúhelník KLM, v němž jeden úhel má velikost 45°.  Změř velikost třetího úhlu a zjisti součet všech tří úhlů. Takto opakuj u dalších pravoúhlých trojúhelníků, je to dost práce, tak si dej záležet. Možná přijdeš na něco zajímavého :-) 

PŘ:  DÝCHACÍ SOUSTAVA  / uč. str. 56 /, zápis :                                                                                                  Tvoří ji: dutina nosní, nosohltan, hrtan,průdušnice,průdušky, plíce. Vdechnutý vzduch vstupuje nosem nebo ústy do dýchací soustavy.Vzduch proudí dutinou nosní, nosohltanem,postupuje hrtanem, průdušnicí. Ta se na konci větví na dvě průdušky, kterými vzduch postupuje do plic / obrázek str.56/. Dutina nosní a nosohltan bývají často napadeny viry, bakteriemi a vznikají nemoci- chřipka,angína.../.Nemocem předcházíme otužováním, větráním, pobytem na čerstvém vzduchu.

AJ:  Přítomný čas PROSTÝ - present simple /procvičování v kladných a záporných větách/

PS str, 37, nespleť se v záporu don´t ( doesn´t pouze ve 3.os.,č.j.), pokud jsou dvě osoby jsou to ONI - don´t    Zapiš si do slovníčku nadpis SPORTS / SPORTY z PS str.76, z prostředního sloupečku z částí C,D vyber všechny sporty a zapiš si je i s výslovností - opsat výslovnost bude těžké, ale nějak to vyjde, netrap se tím.

 Čtvrtek 19.3. 2020

ČT: Čtěte libovolné knihy a dělejte zápisy do čtenářského deníku. 

M: Zapiš desetinným číslem: polovinu, čtvrtinu, třetinu, pětinu z každého čísla                                                 Uč.str.38,cv.17, 18 - do seš.M, řeš slovní úlohu cv.22 - do seš. M zápis, výpočty /neznámé x,y/, 2 odpovědi       cv.19 a cv.27 je dobrovolné do seš.M                                                                                                                        Rozšiřující učivo-můžeš si také přečíst, co objevil Baltazar na str.39                                                                      Kdo z dětí má pravdu vám prozradím v pondělí :-)                                

VL: Vyzkoušej si na http://rysava.websnadno.cz  

Křížovka - Doba osvícenská

Rodiče, dotazy apod. pište na e-mail: petrel@email.cz

  ČJ: Dnes máme na programu PŘEDLOŽKY
         1. uč. str.146/1 - přečti si cvičení a úkol 1b
         2. Klikni na odkaz a zopakuj si: https://www.youtube.com/watch?v=SzMKBoDSHRA

         3. Otevři sešit, napiš nadpis Předložky a opiš tento zápis:
             Předložka je samostatné slovo, píše se zvlášť, vyskytuje se obvykle vedle slova, k němuž patří.
                              Vyjadřuje se slovem místo (na stole), čas (do zítřka), způsob (bez starostí), míru
                              (o vlásek), příčinu (pro pravdu). Předložka řídí pád slova, u kterého stojí.
         4. do sešitu napiš cvičení z uč. 147/2
         5. Procvič si slovní druhy, klikni na odkaz: https://www.gramar.in/cs/test.php

 Středa 18.3. 2020

ČJ: NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY
       1. uč.151/4 - do sešitu
       2. uč. 151/5 - nechej si nadiktovat, pak popros rodiče, aby ti diktát opravili, v diktátu dále urči slovní druhy
       3. Do sešitu napiš tuto poučku:
           Předložky píšeme zvlášť, příslovce píšeme dohromady.
           Potom napiš cvičení 151/7
       4. Klikni na odkaz: https://www.gramar.in/cs/#5

           Procvič si učivo na cvičeních: Najdi příslovce.Najdi předložky. Najdi částice. Najdi citoslovce.
Sloh: Slohová výchova - str.24

M: Procvičování:  Sčítání a odčítání desetinných čísel                                                                                                  Uč.str.38,cv.15, 16 - do seš. M                                              

Úterý 17.3. 2020

VL: Zápis do sešitu

Život na vesnici v 18. století

     1) Rozvrstvení vesnice podle majetku

Půdu vlastnili:

Sedláci, rolníci, bezzemci - pronajímali si půdu od sedláků

Nemajetní:

Čeledíni, děvečky, chudina - žebráci

       2) Vzhled domů

z vepřovic, později z pálených cihel, doškové střechy, dvůr, stodola, chlévy, kurník,

komora, jizba, pec, zahrada, včelín

     3) Oblékání a jídlo

prosté ošacení ve všední den, svátečnější v neděli - kroj

chléb, buchty, koláče, brambory, luštěniny, zelí, maso zřídka, nejčastěji polévka

     4) Venkovské zvyky

posvícení – hody, Velikonoce - pomlázka, Vánoce- koleda, draní peří- dračky v zimě

     5) Práce na poli

1781- zrušeno nevolnictví

práce pro vrchnost několik dní v týdnu

odevzdávání dílu z vlastních výpěstků

úhorový systém 1/3 půdy ležela ladem

Učebnice str.19-21, PS: str.9

 

M: Procvičování:  Sčítání a odčítání desetinných čísel, porovnávání, zaokrouhlování                                                 Uč.str.37,cv.13, 14 - do seš. M                                             Procvičuj https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php /různé/

PŘ: Učebnice str. 55, zápis do sešitu :

    Svalová soustava

 Je tvořena svaly. Spolu s kostrou umožňují pohyb.Při pohybu se zkracují, nebo natahují.Činnost většiny z nich ovládáme vůlí. Výjimkou je srdce.Svaly jsou připojeny ke kostře šlachami.Správnému vývoji svalstva napomáhá pestrá strava.Prospívá mu tělesná práce a sport. Svaly těla vyvíjejí sílu. Síla se měří siloměrem. Jednotkou síly je 1 newton (1N).

 PŘÍRODOVĚDU si můžeš trénovat na těchto stránkách rysava.websnadno.cz

ČJ: SPOJKY 1. do sešitu napiš barevně nadpis Spojky
                      2. pod nadpis vypiš spojky ze str. 150/1
                      3. opiš do sešitu věty ze cv. 1d se správným slovem
                      4. do sešitu napiš cv. 150/2
Český jazyk si můžeš procvičovat na: https://www.gramar.in/cs/

 

Pondělí 16.3. 2020

M: Procvičování probraného učiva : Sčítání a odčítání desetinných čísel Uč.str.37,cv.12 - do seš. M                         Nové učivo: Zápis do sešitu M - opsat:

16.3. Zaokrouhlování desetinných čísel

Stejně jako při zaokrouhlování celých čísel i u desetinných čísel zaokrouhluje čísla končící číslicí 5 nahoru. Pozor na rozdíl mezi zaokrouhlováním na desetiny (12,63 ≐ 12,6) a desítky (12,63 ≐10).

3,628  ≐ na desetiny  3,6.                         Zaokrouhli na desetiny: 2,63  139,29   18,603   15,453

3,628 ≐ na setiny 3,63.                             Zaokrouhli na setiny: 6,588    12,305   422,554   0,235

4,8975 ≐ na jednotky(celé číslo) je 5.       Zaokrouhli na jednotky: 2,65   4,189   0,569   365,78

84,15 ≐ na desítky je 80                           Zaokrouhli na desítky: 96,2     35,259   6,98     139,2

87,80 Kč ≐ na celé koruny 88 Kč             Zaokrouhli na Kč:12,80 Kč   98,70 Kč   5,10 Kč 374,60 Kč

Procvič si na: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

5 Matematika Desetinná čísla Zaokrouhlování na celky

AJ: Procvičování Free time activities= Volný čas

Uč.str.45 cv.4 přepracovat do 3.os.,č.j. text 2/44 o Pradeepovi do seš.AJ (ve 3.os,č.j. přidáváme ke slovesu s )  ZÁPOR v přítomném čase prostém cv.5 přepsat do seš.AJ + mluvit o činnostech, které neděláš I don´t get up early. I don´t collect posters.                                                                                                                                    PS str. 36,cv.3,4    

Přírodověda: Učebnice str.54 - Stavba kostry, PS str. 45 / skládání s obrázky/

 VLASTIVĚDU si můžeš také trénovat na těchto stránkách: rysava.websnadno.cz

ČJ: ČÁSTICE - uč. 152, do sešitu nadpis + opiš růžovou poučku, částice barevně zvýrazni
                       - uč. 152/1 přečti si nahlas cvičení, řekni si odpovědi na úkoly 1d), 1e)
                       - uč. 152/2 do sešitu opiš modrou větu, nakresli si grafickou stavbu věty a doplň do rámečků 
                                chybějící slova !Do graf. znázornění částice NEZAPISUJEME.!
                       - uč. 152/3 - věty s částicemi napiš do sešitu
Popros rodiče, aby ti úkoly kontrolovali a barevně opravili (pokud budou mít čas).

 

 

 

INZERÁT
na volné místo vychovatelky ŠD

Inzerát na volné místo speciálního pedagoga

ZŠ a SMŠ Radslavice
je zapojena do projektu CESTA K ÚSPĚCHU I

   ZŠ a SMŠ Radslavice
   je zapojena do projektu
   CESTA K ÚSPĚCHU II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Certifikát.JPG[1].jpg

Na tomto místě probíhá realizace projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

EU.jpg

Slaměníkova mateřská škola

Slaměníkova MŠ
Slaměníkova MŠ.bmp

Základní škola dnes

Charakteristika školy
škola.JPG[2].jpg

Citát:

"Má-li se člověk
stát člověkem,
musí se vzdělat."

"Spanilý člověk neučený -
co jiného než papoušek
s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

 

logo školy