Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Akce školy

Akce školy

Plán akcí na školní rok 2023/2024

Škola

ZÁŘÍ 

 • 4. 9. Zahájení školního roku 2023 - 2024 
  na nádvoří nebo v půdní vestavbě školy dle počasí 8:00 - 8:30 h, přivítání ve třídách 8:30 - 9:15 h, přihlášky ke stravování, přihlášky do školní družiny, nahlásit zájem o kroužky,
  provoz ŠD do13 hodin
 • 7. 9. Schůzka Školské rady ZŠ a SMŠ Radslavice v 16:30 h
 • 8. 9. Projektový den Bezpečně do školy, určeno pro všechny ročníky
 • 18. 9. Zahájení činnosti kroužků ŠD
 • 18. 9. Plenární schůze a třídní schůzky, začátek v 17 h
 • 19. 9. Ukázka dravců a sokolnictví, určeno pro všechny ročníky,
            začátek v 9 h, vstupné 50 Kč PRO NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ PŘESUNUTO NA 27.9.
 • 27. 9. Ukázka dravců a sokolnictví, určeno pro všechny ročníky,
            začátek v 9 h, vstupné 50 Kč

ŘÍJEN

 • 2. 10. Výukový program na BIOS Přerov, určen pro žáky 2. ročníků
 • 6. 10. Drakiáda, začátek v 16 hodin na výcvikovém hřišti za školou, občerstvení zajištěno
 • 13. 10. Jablíčkový den, určeno pro 2. ročníky
 • 20. 10. Projektová výuka Komenský a my, určeno pro žáky 5.roč. a Komenský - příběh lidskosti, určeno pro žáky 3.roč.
 • 26. 10. Výlet do Pevnosti poznání v Olomouci - akce ŠD
 • 28. 10. Vzpomínková slavnost k výročí vzniku republiky - lampionový průvod, vystoupení vybraných žáků školy u pomníku TGM
 • 29. 10. Radslavický Halloween, akce SPZŠ

LISTOPAD

 • 2. 11. Zimní část Dopravní výchovy na SVČ Atlas Přerov, určeno pro 4. ročník
 • 7. - 15. 11. Čtvrtletní PROVĚRKY z ČJ, M, AJ 
 • 8. 11. Slavíci z Přerova - pěvecká soutěž, vybraní žáci
 • 14. 11.  ABRAKA MUZIKA, výchovný koncert v KD Radslavice, určeno pro všechny ročníky, zdarma - hrazeno z projektu ŠABLONY IV
 • 16. 11. Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných okolností 7:45 - 10:30 h, určeno pro všechny ročníky
 • 27. 11. STÁVKA, ZŠ, MŠ a školní jídelna UZAVŘENA
 • 28. 11. Výchovné představení PETR PAN v MD Přerov, určeno pro všechny ročníky
 • 29. 11. Třídní schůzky v ZŠ pro 2., 3. ,5. roč.
 • 30. 11. Třídní schůzky v ZŠ pro 1., 4.roč.

PROSINEC

 • 1.12. Vánoční fotografování  - nabídka fotografií je zveřejněna v záložce AKTUALITY
 • 5.12. Čertování 
 • 6.12. Vánoční dílny v 7:45 -12:20 h, určeno pro všechny ročníky, bez účasti rodičů 
 • 8.12. Den otevřených dveří spojený s výstavkou prací z dílen od 8 h do 16 h
 • 14.12. Vánoční besídka pro rodiče v KD Radslavice - vystoupení všech žáků školy od 16 h
 • 19.12. Vánoce na hradě Šternberk - školní výlet a workshop všech žáků školy
 • 22.12. Třídnické Vánoce, zpívání v kostele, vánoční diskotéka
 • 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 - vánoční prázdniny

LEDEN

 • 3.1. 2024  Nástup do školy po vánočních prázdninách
 • 9.1. Začíná lyžařská škola Rok s pohybem v Hlubočkách pro zájemce z 1.-5.roč.
 • 15. - 22. 1.  Pololetní prověrky z ČJ, AJ, M
 • 22. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí
 • 23.1. Beseda se spisovatelem Josefem Benešem,
  2.vyuč. hodina - 2. ročníky, 3.+ 4.vyuč. hodina - 3. a 5. ročník
 • 26.1. Zázraky neživé přírody v Muzeu Komenského Přerov, určeno pro žáky 3.roč.
 • 31. 1. Rozdávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

ÚNOR

 • 1.2. Exkurze do ORNIS Přerov, určeno pro žáky 2. ročníků
 • 2. 2. Pololetní volno
 • 6.2. Končí lyžařská škola Rok s pohybem v Hlubočkách 
 • 12. - 16. 2. Jarní prázdniny
 • 22. 2. Školní kolo recitační soutěže
 • 20. 2. Začíná plavecký výcvik pro žáky 2., 3. a 4. ročníku, ZMĚNA ROZVRHU HODIN
 • 20. - 22. 2. Projekt Zdravé zuby

BŘEZEN

 • 7. 3. Okresní kolo recitační soutěže - vybraní žáci ze školního kola
 • 7. 3. Ornis Přerov - exkurze žáků 4. roč.
 • 12. 3. Třídní schůzky 1.roč. od 16:30 h, dále 3., 4., 5. roč. od 16 h
 • 13. 3. Třídní schůzky 2. roč. od 16 h
 • 15. 3. Školní večírek, akce SPZŠ
 • 19. 3. Kavárnička pro rodiče s ukázkami matematických úloh podle metody prof. Hejného
 • 21. 3. Velikonoční dílny 
 • 22. 3. Matematický klokan - matematická soutěž, určeno pro žáky 2. - 5. ročníku
 • 24. 3. Velikonoční odpoledne, akce SPZŠ
 • 28.3. Velikonoční prázdniny

DUBEN

 • 3.4. Zápis do 1.třídy v 15:00 – 17: 00 h
 • 8.4. Osobní bezpečnost - beseda s por. Mgr. Lenkou Vankovou, zahrnuto představení činnosti policie, právní vědomí, doprava, trestní odpovědnost, životní situace, bezpečnost na internetu, určeno pro žáky 4. ročníku
 • 15. - 24. 4. Prověrky za 3. čtvrtletí
 • 17. 4. Exkurze do Muzea Komenského Přerov - určeno pro žáky 4. ročníku
 • 18. 4. Den Země - projektový den pro všechny ročníky
 • 24. 4. Končí plavecký výcvik pro žáky 2., 3. a 4. ročníku. ZMĚNA ROZVRHU HODIN - návrat k rozvrhu hodin před plaveckým výcvikem.
 • 29. 4. Klasifikační porada - 3. čtvrtletí
 • 30. 4. Hrad Helfštýn - exkurze, určeno pro žáky 2.A, 2.B

KVĚTEN

 • 3. 5.  Dopravní soutěž -  oblastní kolo na Atlas Přerov, určeno pro 4. ročník
 • 7. 5. Den otevřených dveří pro školy v Dukelských kasárnách Lipník, určeno pro všechny ročníky
 • 8. 5. Vystoupení žáků na pietním aktu na hřbitově v Radslavicích
 • 22.5. Orientační běh O pohár bažanta královského v Bochoři 8:15 - 12:30, určeno pro vybrané žáky
 • 23. - 24. 5. Výlet žáků 5.roč. do Prahy
 • 31.5. Den Dětí - osecká zmrzlina, určeno pro všechny děti ZŠ

ČERVEN

 • 2. 6. Odpoledne pro děti, akce SPZŠ
 • 5. 6. Tarzan - král džungle, divadelní představení v MD Olomouc, určeno pro všechny ročníky, začátek v 10:00 h
 • 5. 6. Třídní schůzka v 16 hodin pro rodiče žáků 3. 4. a 5. ročníku
 • 6. 6. Fotografování tříd
 • 6. 6. Třídní schůzka v 16 hodin  pro rodiče žáků 1. ročníku, 2.A, 2.B
 • 7.6. Dopravní soutěž spřátelených vesnických škol - vybraní žáci
 • 7. - 14. 6. Závěrečné prověrky z ČJ, M, AJ 
 • 10.6. Letní část dopravní výchovy -  určeno pro žáky 4. roč., koná se na SVČ ATLAS v Přerově
 • 12.6. Výlet žáků do ORNIS Přerov - určeno pro žáky 3. ročníku
 • 12.6. Výlet do Brna Planetárium - určeno pro žáky 4. ročníku
 • 13.6. Výlet žáků do Rožnova - určeno pro žáky 1. a 2. ročníků
 • 14. 6. Akademie zájmových kroužků, od 17 hodin
 • 18.6Rozlučka žáků 5.roč. - výlet do Přerova 
 • 19.6. Odevzdávání učebnic
 • 19.6. Závěrečná porada klasifikační porada 
 • 21.6. Rozdání učebnic na další školní rok
 • 24. - 27. 6. Škola v přírodě Skiland Ostružná v Jeseníkách
 • 28.6. Slavnostní ukončení školního roku