Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Akce školy

Akce školy

Plán akcí na školní rok 2020/2021

Škola

ZÁŘÍ

 • 1.9. Zahájení školního roku 2020- 2021
 • 4.9. Fotografování prvňáčků, od 8 hodin
 • 14.9. Plenární schůze SPZŠ – v 17 hodin, volba nových členů SPZŠ, třídní schůzky
 • 17.9. Dopravní výchova - letní část - určeno pro žáky 5. ročníku
 • 22.9. Exkurze do Muzea Komenského Přerov - určeno pro žáky 4. ročníku ("Hurá na mamuty" + komentovaná výstava obrazů Z. Buriana)
 • 23.9. Projektový den Bezpečně do školy - 1.roč. 3.-4.vyuč.hod., ostatní ročníky 4.-5.vyuč.hod. 

ŘÍJEN

 • BIOS Přerov - "Podzimní les + Barvy podzimu", určeno pro 2. a 3. ročník
 • 9.10. Drakiáda za pomoci SPZŠ ZRUŠENO!
 • 14.10. Distanční výuka
 • 19.10. Preventivní besedy pro žáky 3. - 5. ročníku (Sociální sítě, Jak na kyberšikanu), lektor Mgr. Petr Halama, psycholog
 • 22.10. Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou, určeno pro všechny ročníky ZRUŠENO!
 • 23.10. Matematický klokan - matematická soutěž pro žáky 2.-5. ročníku
 • 26.10. "Na jednom prkně" - preventivní program pro 4., 5. ročník ZRUŠENO!

LISTOPAD

 • 18.11. Začíná prezenční výuka
  pro žáky 1. a 2. ročníku
 • 30.11. Začíná prezenční výuka
  pro žáky 3., 4. a 5. ročníku

PROSINEC

 • 2. 12. Preventivní program "Příběh pana Tydýta", určeno pro žáky 1. ročníku, 3.-4.vyuč.hod.
 • 3. 12. Preventivní program "NEJ třída", určeno pro žáky 3.ročníku, 3.-5.vyuč.hod.
 • 4.12. Mikulášská nadílka v ZŠ
 • 10.12. Preventivní program "Na jednom prkně", určeno pro žáky 5.ročníku, 2.-5.vyuč.hod.
 • 14.12. Vánoční dílny (bez rodičů)
 • 15.12. Finanční gramotnost, 
  2. roč. - 1.,2. vyuč. hod., 4. roč. - 3.,4. vyuč. hod.
 • 16.12. Vánoční fotografování žáků - zájem vyznačte do deníčku
 • 17.12. Beseda + autorské čtení se spisovatelkou Petrou Braunovou, zdarma, určeno pro žáky
  1. ročníku, 10.40-11.40 hod.
 • 22.12. Třídnické Vánoce ZRUŠENO!
 • 23.12. 2020 - 3.1. 2021 vánoční prázdniny
  Vánoční prázdniny budou již od pondělí 21. prosince.

LEDEN

 • 4.1. 2021 Nástup žáků 1.a 2. třídy do školy, ostatní třídy distanční výuka
 • 29.1. 2021 Pololetní volno

ÚNOR

 • 24.2. Dopravní výchova v Přerově - zimní teoretická částurčeno pro žáky 4. ročníku ZRUŠENO!

BŘEZEN

 • 1. - 5. 3. Jarní prázdniny
 • 19.3. Matematický klokan - matematická soutěž pro 2. - 5. ročník

DUBEN

 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 1.4. 2021, pátek 2.4.  - státní svátek
 • 19.–23. 4. 2021 Škola v přírodě na Vysočině, ozdravný pobyt s ekologickým programem ZRUŠENO!
 • 8. - 12.4. Třídní kolo recitační soutěže - proběhne v rámci on-line hodin výuky českého jazyka, přesný termín stanoví třídní učitelka
 • 12.4. 2021  Návrat žáků do školy k prezenční výuce
 • 14.4. Školní kolo recitační soutěže - žák postupující do okresního kola bude vybrán na základě posouzení recitovaného textu z videonahrávky
 • 14. - 21. 4. Kontrolní práce za 3. čtvrtletí školního roku 
 • 22. 4. Den Země - projektový den 1. - 4. vyučovací hodinu
           
  pro 1. a 4. ročník proběhne ve středu 28. 4.
           
  pro 3. ročník se bude konat ve čtvrtek 29. 4.
           
  pro 2. a 5. ročník se uskuteční v pátek 30. 4.

KVĚTEN 

 • 12.5. Pasování prvňáčků na čtenáře
 • 18.5. Třídní schůzky 2. ročník v 17.00 hodin přes ZOOM, rodiče obdrží zprávu s přihlašovacími údaji od tř. učitelky
 • 19.5. Finanční gramotnost - výukový program, 7.45-9.25 1. ročník, 9.45-11.25 - 5. ročník
 • 19.5. Třídní schůzky 1. a 4. ročníku, 1. ročník v 16.00 h, 4. ročník v 17.00 h online přes ZOOM, rodiče obdrží zprávu s přihlašovacími údaji od tř. učitelky
 • 20.5. Finanční gramotnost - výukový program, 9.45-11.25 - 3. ročník
 • 20.5. Třídní schůzky 3. ročník v 17.00 hodin přes ZOOM, rodiče obdrží zprávu s přihlašovacími údaji od tř. učitelky
 • 20.5. Třídní schůzky 5. ročník v 18.00 hodin přes ZOOM, rodiče obdrží zprávu s přihlašovacími údaji od tř. učitelky

ČERVEN

 • 1.6. Den dětí - 1., 2., 3. ročník - výlet do ZOO, 4. ročník - výlet na hrad Helfštýn, 5. ročník - zahradní párty
 • 14.6. Výlet páťáků do Dinoparku Vyškov
 • 14. - 18. 6. Závěrečné písemné prověrky z hlavních předmětů, přesné termíny stanoví vyučující
 • 15.6. Dopravní výchova v Přerově - určeno pro žáky 4. ročníku
 • 23.6. Závěrečná klasifikační pedagogická porada
 • 24.6. Odevzdávání učebnic, žáci 2. - 5. ročníku připraví učebnice ke kontrole a na odevzdání do skladu
 • 28.6. Rozdávání učebnic do dalšího ročníku
 • 29.6. Výlet do Pevnosti poznání v Olomouci - určeno pro všechny ročníky
 • 30.6. Slavnostní ukončení školního roku, rozdávání vysvědčení

Školka

 • den hraček
 • vystoupení pro seniory
 • vánoční dílny
 • návštěva knihovny
 • mikulášská nadílka
 • vánoční nadílka pro zvířátka
 • návštěva kostela (betlém)
 • vánoční posezení s nadílkou
 • návštěva předškoláků ve škole
 • zápis do 1. třídy
 • masopustní rejdění ve školce
 • návštěva hasičů
 • dopravní soutěž
 • vítání občánků
 • divadelní představení
 • vítání jara
 • velikonoční dílny
 • den dětí
 • výlet
 • slavnostní loučení s předškoláky