Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Akce školy

Akce školy

Plán akcí na školní rok 2021/2022

Škola

ZÁŘÍ

 • 1.9. Zahájení školního roku 2021- 2021,
  přivítání ve třídách 8 - 8.30 h, testování Ag testy, zahájení šk. roku na nádvoří školy v 8.30 h, provoz ŠD do 16.15 h
 • 15. 9. Plenární schůze SPZŠ a třídní schůzky v 17 hodin
 • 17.9. Projektový den Bezpečně do školy,
  1. roč. 3. - 4.vyuč. hodina, ostatní ročníky 4. - 5. vyuč. hodina
 • 6. - 20. 9. bude probíhat sběr starého papíru, kontejner za školním hřištěm
 • 20. 9. Přehlídka dravých ptáků na školním hřišti
 • 23. 9. Výlet do Archeoparku Modrá u Velehradu - Velká Morava,
  určeno pro žáky 4. a 5. ročníku (učivo vlastivědy)
 • 28.9. Den české státnosti, sv. Václav
 • 28. 9. Výlet ŠD na Pustevny - Stezka Valaška - stezka mezi korunami stromů
   

ŘÍJEN 

 • 1. 10.  Drakiáda
 • 21. 10.  Exkurze do Muzea Komenského Přerov - Zázraky neživé přírody,
  určeno pro žáky 5. ročníku (prohloubení tématu učiva přírodovědy Horniny a nerosty)
  ZRUŠENO! (karanténa)
 • 27. - 29. 10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD

 • 4. 11. Preventivní besedy pro žáky školy:
  1.-2. vyuč. hodina:
  2. a 3. ročník, program zaměřený na chování a prevenci šikany
  3. vyuč. hodina:
  1. ročník - program zaměřený na vztahy dětí ve třídě a vztah lidí ke zvířatům
  4.-5. vyuč. hodina:
  4. a 5. ročník - program zaměřený na kyberšikanu a chování na sociálních sítích
  Cena programu na jednoho žáka: 50 Kč
 • 5. 11. Uspávání přírody na BIOS - určeno pro žáky 1. a 2. ročníku
 • 9. 11. Beseda s Pavlem Složilem
 • 11. 11. Chování člověka v mimořádných situacích 
  1. - 4. vyuč. hodina, určeno všem žákům školy
 • 19. 11. Vánoční fotografování (informace v deníčku)
 • 24.11. Čtvrtletní pedagogická rada
 • 28.11. Vystoupení pěveckého sboru Slavíček na Vánočním jarmarku v Radslavicích
 • 30.11. Třídní schůzky on-line: 2. ročník v 17:15 h, 3. ročník v 16:30 h, 4. ročník v 16:30 h
   1. 12. Třídní schůzky on-line: 1. ročník v 17 h, 5. ročník v 17 h

PROSINEC

 • 3. 12.  Mikulášská nadílka
 • 10. 12. Vánoce na zámku Čechy pod Kosířem, určeno pro 3. - 5. ročník
  10. 12. Vánoce na zámku v Přerově, určeno pro 1. a 2. ročník
 • 13. 12. Vánoční dílny
 • 14. 12. Den otevřených dveří ZRUŠENO!
              Výstavka prací z vánočních dílen VIRTUÁLNĚ  videoprezentací
 • 20. 12. Běh o vánočního kapra
 • 22. 12. Vánoční besídky ve třídách 7:45 - 9:15 h
 • 22. 12. Zpívání v kostele 10:45 - 11:30 h
 • Vánoční prázdniny od 13. 12. 2021 do 2. 1. 2022

LEDEN

 • 3. ledna 2022 - nástup do školy, od pondělí 3. 1. mohou žáci 5. ročníku využívat hodinu DOUČOVÁNÍ, ve které budeme opakovat a procvičovat učivo z ČJ a M (13:00 - 14:00)
 • 13. 1. Divadelní představení Princezna ze mlejna v Městském divadle Zlín,
  určeno všem žákům školy
 • 18. - 25.1. Pololetní písemné práce z ČJ, M, AJ
 • 24. 1. - 28. 1. Lyžařská škola v Hlubočkách - určeno pro přihlášené žáky
 • 26. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí
 • 26. 1. Pololetní klasifikační porada
 • 29. 1. Školní ples v KD Radslavice
 • 30. 1. Odevzdat potvrzení od lékaře na plavecký výcvik
  - do konce ledna odevzdat třídním učitelkám 4. a 5. ročníku
 • 31.1. Rozdávání pololetního výpisu známek

ÚNOR

 • 4.2. Pololetní volno
 • 8. 2. - 19. 4. Plavecký výcvik pro žáky 4. a 5. ročníku
 • 9. 2. Školní kolo recitační soutěže
 • 16.2. Okresní kolo recitační soutěže
 • Škola v přírodě, 28.2. - 4. 3. 2022 , kraj Vysočina, Žďár nad Sázavou, Strážek

BŘEZEN

 • 14. 3. - 20. 3. 2022 Jarní prázdniny

DUBEN

KVĚTEN 

ČERVEN