Fulltextové vyhledávání

Školní večírek 15. 3. 2024 26. 2. 2024 SPZŠ při ZŠ a SMŠ Radslavice Vás srdečně zve na ŠKOLNÍ VEČÍREK, který se bude konat 15. března 2024. více >
Kavárnička pro rodiče předškoláků a širší veřejnost 19. 3. 2024 26. 2. 2024 ZŠ a SMŠ Radslavice Vás srdečně zve na 7. KAVÁRNIČKU na téma matematika metodou prof. Hejného, která koná v úterý 19. března 2024. více >
Více aktualit
Asijské odpoledne 10.11. 2023 15. 11. 2023 Ve školní družině jsme se tento týden seznamovali s největším kontinentem - Asií. Celý týden jsme ve všech odděleních ŠD pracovali na společném projektu - výrobě tradičního papírového čínského draka. V pátek jsme naši práci završili společně stráveným odpolednem. Čekalo nás tu spoustu aktivit. více >
Výlet do Pevnosti poznání v Olomouci 26. 10. 2023 31. 10. 2023 Podzimní prázdniny jsme trávili společně v Pevnosti poznání v Olomouci. Čekaly nás zajímavé programy a zážitky. Část žáků se stala malými vědci a z cukerných roztoků vytvářeli duhu, zkoumali vlastnosti kapalin a tímto způsobem se hravě seznámili s pojmem hustota. více >
Více aktualit
Co nás čeká v BŘEZNU 26. 2. 2024 5.3. - hudební program p. Vojkůvky 6.3. - návštěva knihovny - Koťátka 7.3. - Staročeské Velikonoce 8.3. - návštěva knihovny - Berušky, Ježečci 20.3. - E-liška 21.3. - třídní schůzky  22.3. - návštěva ZŠ - velikonoční výstava 25.3. - návštěva ZŠ - předškoláci 26.3. - výlet na hrad Šternberk - velikonoční dílny - vynášení Moreny více >
Karneval v MŠ 4. 2. 2024 více >
Více aktualit

O naší škole

Jsme krásná, barevná a moderně vybavená vesnická škola, ve které se nyní vzdělává 94 žáků v šesti třídách. Náš ŠVP vychází z myšlenky otevřenost pro všechny. Respektovali jsme zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované a individualizované výuky pro žáky určitým způsobem znevýhodněné, ale i pro žáky talentované. Základní filosofií školy je vytvořit ze školy příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Vychovávat dítě tvořivé, odpovědné, tolerantní a schopné komunikace. Toho všeho dosáhneme smysluplností učení a různorodými metodami práce (projektové vyučování, spolupráce s malotřídními školami v okolí, výuka podle ŠVP, sportovní klání a soutěže, kulturní akce v obci apod.)

Proč právě my?

Barevné třídy
s moderním
vybavením

Školní družina
od 6:30 do 16:15
ZDARMA

Pořádáme
plavecký
výcvik i pobyty
v přírodě

Možnost
bezlepkové
stravy ve
vlastní jídelně

Pestrá nabídka
zájmových
kroužků
ZDARMA