Fulltextové vyhledávání

Žádost o ošetřovné si rodiče vyplní online
Formulář i informace k vyplnění najdete na stránkách 
tiskopis: Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část: https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=20853613
Škola již potvrzení pro zaměstnavatele nevydává.
                                      Mgr. Ivana Zenáhlová, řed. MŠ a ZŠ 
 
Informace k mimořádnému opatření vlády ČR od 1.3.2021
Z nařízení vlády ČR jsou od pondělí 1.3.2021 uzavřeny na 3 týdny MŠ i ZŠ v celé ČR. Rodiče dětí MŠ mohou čerpat od 1.3.2021 krizové ošetřovné. Rodiče předškoláků budou postupovat podle pokynů p.uč. H.Otáhalové a R.Šramové, ve vstupu do budovy MŠ si vyzvednou v černé krabici složky s pracovními listy a úkoly pro povinnou předškolní výchovu. Žákům ZŠ začínají v pondělí 1.3.2021 jarní prázdniny. Zákonným zástupcům žáků 1 a 2.roč. budou poslány informace k distanční výuce a rozvrhy s aktivními odkazy do online hodin do osobních emailů. Zákonní zástupci žáků ZŠ ve věku do 10let mohou čerpat krizové ošetřovné od pondělí 8.3.2021. Na jarní prázdniny se toto ošetřovné nevztahuje.
Přeji Vám všem pevné zdraví a doufám, že se těmito zásadními restrikcemi situace konečně zlepší a brzy se setkám se všemi našimi milými dětmi i žáky ve škole.
                                       Mgr. Ivana Zenáhlová, řed. MŠ a ZŠ
Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2020/2021 13. 1. 2021 Do kroužků se zapište ve školní družině. více >
Důležité upozornění 12. 1. 2021 V době od 13.30 – 14.30 hodin budeme v rámci ŠD chodívat na pravidelné procházky nebo bude probíhat řízená činnost. Z tohoto důvodu si v tuto dobu děti nevyzvedávejte. více >
Více aktualit
Karneval v MŠ 18. 2. 2021 Období masopustu jsme ve školce zakončili veselým karnevalem. Najednou jsme se ocitli jako v pohádce. Ve třídě se nám sešlo několik princezen, víl, pirátů, kočiček i rytířů. Přišel i tajemný Zorro či Spiderman. Děti prožily dopoledne plné tanečků, her, soutěží a dobré zábavy. více >
Berušky stopují zvířátka 18. 2. 2021 Děti ze třídy Berušek se vydaly po stopách zvířátek. Ve sněhu pozorovaly stopy psů, zajíců, ptáčků, koní i lidí. Na procházce porovnávaly velikost svých bot, kreslily do sněhu a s radostí si užívaly letošní sněhovou nadílku.fotogalerie více >
Více aktualit

O naší škole

Jsme krásná, barevná a moderně vybavená vesnická škola, ve které se nyní vzdělává 75 žáků v pěti třídách. Náš ŠVP vychází z myšlenky otevřenost pro všechny. Respektovali jsme zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované a individualizované výuky pro žáky určitým způsobem znevýhodněné, ale i pro žáky talentované. Základní filosofií školy je vytvořit ze školy příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Vychovávat dítě tvořivé, odpovědné, tolerantní a schopné komunikace. Toho všeho dosáhneme smysluplností učení a různorodými metodami práce (projektové vyučování, spolupráce s malotřídními školami v okolí, výuka podle ŠVP, sportovní klání a soutěže, kulturní akce v obci apod.)

Proč právě my?

Barevné třídy
s moderním
vybavením

Školní družina
od 6:30 do 16:15
ZDARMA

Pořádáme
plavecký
výcvik i pobyty
v přírodě

Možnost
bezlepkové
stravy ve
vlastní jídelně

Pestrá nabídka
zájmových
kroužků
ZDARMA