Fulltextové vyhledávání

Zápis do 1.třídy 14. 3. 2024 Vážení rodiče předškoláků, zveme Vás na zápis dětí do 1. třídy ve středu 3. dubna 2024. více >
Velikonoční dílny 21. 3. 2024 21. 3. 2024 Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Pro nás k nim patří každoroční VELIKONOČNÍ DÍLNY. více >
Více aktualit
Motýlí cirkus a žonglérské dílny 8. 3. 2024 Motýlí cirkus - žáci se na tomto kreativním workshopu seznámili s celým vývojovým cyklem života motýlů, kdy se zapojovali všemi smysly - emočně i pohybem. Programem provázely prvky cirkusové pedagogiky - žonglování. více >
Bubenická show 15.12. 2023 8. 3. 2024 Předvánoční páteční odpoledne jsme si zpestřili další zábavnou družinovou akcí. Tentokrát za námi zavítali lektoři a užili jsme si úžasnou bubenickou show plnou rytmu a zábavy.  více >
Více aktualit
Fotografování v MŠ 7. 4. 2024 Ve středu 10.4.2024 proběhne fotografování v MŠ. Fotit se budou třídy, předškoláci na tablo a zájemci o jarní focení. více >
Co čeká děti z MŠ v DUBNU 24. 3. 2024 2.4. - Cirkusové vystoupení se zvířátky 3.4. - zápis do ZŠ 4.4. - divadlo Šikulka v MŠ 10.4. - focení - třídy, předškoláci na tablo, jarní focení (zájemci) 15. - 16.4. - den otevřených dveří v MŠ 18.4. - Emoční hrátky - Den Země - úklid v obci více >
Více aktualit

O naší škole

Jsme krásná, barevná a moderně vybavená vesnická škola, ve které se nyní vzdělává 94 žáků v šesti třídách. Náš ŠVP vychází z myšlenky otevřenost pro všechny. Respektovali jsme zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované a individualizované výuky pro žáky určitým způsobem znevýhodněné, ale i pro žáky talentované. Základní filosofií školy je vytvořit ze školy příjemné a bezpečné místo, kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých individuálních možností a potřeb. Vychovávat dítě tvořivé, odpovědné, tolerantní a schopné komunikace. Toho všeho dosáhneme smysluplností učení a různorodými metodami práce (projektové vyučování, spolupráce s malotřídními školami v okolí, výuka podle ŠVP, sportovní klání a soutěže, kulturní akce v obci apod.)

Proč právě my?

Barevné třídy
s moderním
vybavením

Školní družina
od 6:30 do 16:15
ZDARMA

Pořádáme
plavecký
výcvik i pobyty
v přírodě

Možnost
bezlepkové
stravy ve
vlastní jídelně

Pestrá nabídka
zájmových
kroužků
ZDARMA