Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Radslavice
Na Návsi 103
751 11 Radslavice

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace
  Školní 5,
  751 11 Radslavice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace
  Školní 5,
  751 11 Radslavice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí – pátek 9:45 - 12:30 hod (září - červen)
  po telefonické domluvě i v odpoledních hodinách

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 778 722 331 (Mateřská škola), +420 778 722 332 (Školní družina), +420 731 714 661 (Základní škola - ředitelství), +420 607 199 986 (Školní jídelna), +420 724 193 800 (Obec Radslavice)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.skola.radslavice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace
  Školní 5,
  751 11 Radslavice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  skola@radslavice.cz
  jidelna@radslavice.cz 

 • 4.8 Datová schránka

  pe7mjgd

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181674724/0300

6. IČO

70994382

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@radslavice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): pe7mjgd

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace, Školní 5, 751 11 Radslavice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

         Nebylo stanoveno.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro ZŠ a SMŠ Radslavice, příspěvkovou organizaci poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2008-2009

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2010-2011

Výroční zpráva 2011-2012

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2014-2015

Výroční zpráva 2015-2016

Výroční zpráva 2016-2017

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2019-2020

 Výroční zpráva 2020-2021

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Dotaz č. 1 : Odpověď na dotaz č. 1 (duben 2021)