Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Dokumenty ZŠ > GDPR

GDPR

Mgr. Kateřina Krejčí

pověřenec pro ochranu osobních údajů

T: +420 608 830 222

M: ou.sobisky@cbox.cz

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Správce údajů: Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace

Kontakty na správce najdete: www.radslavice.cz/skola

 1. Odpovědnost správce:

Jako správce: Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace, (dále škola), jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

 1. Pověřenec:

O řádné nakládání s osobními údaji se také stará pověřenec  na kterého se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na statutárního zástupce školy. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr.Kateřina Krejčí, T: +420 608 830 222

 1. Vaše práva:

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole, tak je zpracováváme jako správce. Vám z toho plyne právo:

 • Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export, podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.
 • Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).
 • Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).
 • Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme zde zde
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu skola@adslavice.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.
 • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.
 • Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

V Radslavicích 25.5.2019

Mgr. Ivana Zenáhlová, ředitelka školy